19 травня 2023, 11:51

Про повернення до закупівель трираундових аукціонів і не тільки

Тетяна Руденко
Тетяна Руденко адвокат у сфері захисту економічної конкуренції, публічних закупівель

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 471 внесено чергові зміни до постанови від 12.10.2022 № 1178, якою затверджено Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості). 


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Зміни набули чинності 19.05.2023. 

Основна тема та новина внесених змін – це повернення у відкриті торги трираундових аукціонів. Водночас зміни не означають просто повернення до попередньої редакції Особливостей, доопрацьовано окремі пункти та додано нові. 

Насамперед зазначимо, що процедури закупівель, які розпочалися до набрання чинності постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання нею чинності. 

Тобто, якщо закупівля була розпочата до 19.05.2023, вона завершується в тому порядку, як розпочиналася, без проведення аукціонів, замовник не вносить зміни до тендерної документації, до договору про закупівлю тощо. 

Викладено в новій редакції абз. 2 п. 2 постанови № 1178. Учасники, пов’язані з російською федерацією та/або республікою білорусь, можуть брати участь у закупівлях, якщо їх активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

З 19.05.2023  у відкриті торги повернулися аукціони, проведення яких було призупинено з січня 2023 року, в зв’язку із постійними загрозами блекауту,  періодичними відключенням від енергопостачання та відсутністю доступу до мережі Інтернет. 

Відтепер знову, у разі подання не менше двох тендерних пропозицій електронною системою закупівель, проводиться електронний аукціон відповідно до ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.

Якщо ж була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, що відповідно до п. 40 Особливостей була обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. 

Але згідно останніх змін закупівля може відбуватися без аукціону, навіть якщо подано дві і більше тендерних пропозицій. Особливостями передбачено, що за обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування електронного аукціону.

У такому разі до оголошення про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, не включається інформація про розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону, а також зазначається про проведення відкритих торгів без застосування електронного аукціону.

Отже, рішення замовника про проведення відкритих торгів без застосування електронного аукціону має бути обґрунтованим, але будь-які можливі підстави для прийняття такого рішення замовником не вказані. Очікувано, замовник зможе оперативно відреагувати на ситуацію з електропостачанням, іншими можливими проблемами, викликаними війною. 

Змінами до Особливостей врегульовано питання щодо порядку проведення закупівель товарів, робіт, послуг за кошти кредитів, позик, грантів, що надані міжнародними організаціями відповідно до міжнародних договорів. 

Закупівлі за кошти, що надані відповідно до міжнародних договорів України Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, що здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, якими передбачається можливість застосування законодавства України у сфері публічних закупівель, може здійснюватися відповідно до цих особливостей з урахуванням додаткових вимог і умов, схвалених відповідною організацією, зокрема у спеціальному процедурному посібнику щодо відповідного кредиту (позики, гранту), наданого згідно з міжнародним договором. Тобто такі закупівлі можуть здійснюватися відповідно до Особливостей, але з урахуванням правил і процедур, що встановлені цими організаціями. 

Тендерна документація для проведення відкритих торгів формується відповідно до вимог ст. 22 Закону з урахуванням Особливостей. 

Замовник обов’язково зазначає в тендерній документації про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі. Якщо замовник погоджується прийняти до розгляду тендерну пропозицію, вартість якої є вищою, ніж зазначено в Оголошенні, то замовник обов’язково вказує в тендерній документації прийнятний відсоток такого перевищення. 

У тендерній документації зазначаються:

один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до ст. 16 Закону з урахуванням положень цих особливостей та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством;

Тобто якщо в попередній редакції Особливостей замовник мав обов’язково  зазначити про один або декілька кваліфікаційних критеріїв, натомість в іншому пункті Особливостей передбачалося, що у разі закупівлі товарів замовник може кваліфікаційні критерії не застосовувати, то відтепер розбіжність усунута.  Отже, підсумовуємо встановлення замовником кваліфікаційних критеріїв:

-  якщо предметом закупівлі є будь-який товар, замовник встановлює в тендерній документації вимогу щодо відповідності одному чи декільком кваліфікаційним критеріям  лише якщо вважає це за потрібне. 

-  якщо предметом закупівлі є тверде паливо, бензин, дизельне пальне, природний газ, газ скраплений для автомобільного транспорту, газ скраплений для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електрична енергія, замовник може встановити в тендерній документації вимогу про відповідність таким кваліфікаційним критеріям, як досвід виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності або ж не встановлювати жодного критерію. 

-  якщо предметом закупівлі є роботи або послуги, то  замовник зобов’язаний встановити принаймні один із кваліфікаційних критеріїв.  

Зазнали певних змін підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі в торгах, за наявності яких замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі. Дані підстави викладені в п. 47 Особливостей. 

Внесені до останньої редакції Особливостей зміни усувають проблему щодо підтвердження учасником інформації стосовно підпунктів 1 та 7, а саме.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в цьому пункті (крім підпунктів 1, 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Тобто учасник процедури закупівлі, як і раніше, здійснює самостійне декларування шляхом заповнення електронних полів, але він не декларує підпункти 1 та 7, в яких йдеться про наступне:

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;

Стосовно вказаних виключень, Особливостями передбачається, що Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у цьому пункті (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 та 7 цього пункту.

Тобто замовник, як і раніше,  встановлює вимогу про надання учасником інформації про відсутність  не виконаних зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Якщо учасник перебуває у цих обставинах, він може надати для доведення своєї надійності підтвердження щодо вжитих заходів. 

Стосовно підстав, вказаних у підпунктах 1 та 7, Замовник після перевірки самостійно робить необхідне підтвердження.  Як саме, наприклад, перевіривши установчі документи учасників, чи не є вони пов’язаними особами між собою та/або з уповноваженою особою та/або з керівником замовника.  У підпункті 7 п. 47 Особливостей надається вичерпний перелік пов’язаностей, за наявності яких тендерна пропозиція відхиляється замовником. Звертаю увагу на такий момент, що поняття «пов’язана особа», визначення якому надається у п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону, є значно ширшим, ніж вказано у підпункті 7 п. 47 Особливостей. Але безумовному відхиленню підлягають тендерні пропозиції тих учасників, щодо яких встановлено підстави підпункту 7, а саме:

-  учасник, пов’язаний з іншими учасниками процедури закупівлі;

-  учасник, пов’язаний з уповноваженою  особою (особами);

-  учасник, пов’язаний з керівником замовника. 

Зупинившись на новій редакції п. 47 Особливостей (який у попередній редакції називався п. 44), знову звертаю увагу на проблему із поданням документів переможця. 

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абз. 14 п. 47. 

Нагадаю, що вказані документи мають бути видані стосовно керівника учасника, але не його уповноваженої особи. 

Замовники стверджують про складність отримання переможцем необхідних документів та їх завантаження протягом чотирьох днів.  Дана проблема виникає, коли замовник вимагає від переможця документ, наданий не пізніше певної визначеної дати. Враховуючи, що строк дії таких документів не обмежується жодним нормативно-правовим актом, така вимога є надлишковою, результатом чого є те, що замовник відхиляє пропозицію переможця і або приймає іншу пропозицію, менш вигідну, або оголошує торги повторно. 

Перелік підстав для відхилення замовником тендерної пропозиції за новою редакцією викладено в п. 44 Особливостей. 

Додано нову підставу для відхилення пропозиції учасника, а саме – учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені п. 47 Особливостей. 

Отже, відтепер замовник ухвалює рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі у разі, якщо наявна принаймні одна із підстав, зазначених в п. 47 Особливостей.

Тобто усунута розбіжність між окремими пунктами Особливостей, коли з одного боку замовник зобов’язаний відхилити учасника, а з іншого – виключний перелік підстав для відхилення тендерної пропозиції не містить таку можливість. Якщо учасник не відповідатиме вимогам щодо його доброчесності, викладеним в п. 47, замовник зобов’язаний одразу відхилити таку пропозицію, не звертаючись за підтвердженням до третіх осіб.

До того ж, викладено в новій редакції підстави для відхилення учасників, що пов’язані  з російською федерацією та/або республікою білорусь. 

Нові можливості для здійснення моніторингів закупівель органами державного фінансового контролю. 

Пунктом 23 Особливостей передбачено, що  Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи здійснюють моніторинг процедур закупівель, а також закупівель, за якими в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель, у порядку, встановленому ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі».

Отже, неможливе сталося – під моніторинг підпадатимуть також і ті закупівлі, де договори укладені без використання електронної системи закупівель. 

Складно сказати, до яких змін призведе таке нововведення, на який ефект потрібно очікувати, які саме договори буде можливо моніторити, але вважаю, що як і раніше, не підпадатимуть під потенційний моніторинг договори, що вже виконані. 

Також немає підстав розпочинати моніторинги договорів, вартість яких не перевищує 50 000 грн, адже щодо них не оприлюднюються звіти в електронній системі закупівель (для тих, хто оприлюднює, це додатковий стимул припинити публікацію такої інформації).

Оскільки Особливостями не встановлено часових меж щодо закупівель, які підпадають під можливу процедуру моніторингу, не виключена також перевірка договорів, що були укладені до 19.05.2023 з різних підстав. Якщо так, то вам може знадобитися обґрунтування щодо підстав для укладення таких договорів. Адже саме про це постійно нагадувала замовникам – обґрунтування потрібне, оскільки не виключена можливість необхідності надання пояснень. 

Отже, з поверненням аукціонів у закупівлі градус конкуренції  підвищується, нова редакція Особливостей запроваджує зміни на краще та знімає питання, що виникають  у замовників. 

Нагадуємо! Оновіть свої тендерні документації для проведення закупівель з 19.05.2023.

Вдалих вам закупівель!

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати