24 червня 2020, 17:31

Медіація: в яких сферах ІВ є найбільш ефективною?

Опубліковано в №12 (718)

Дарина Старовойтова
Дарина Старовойтова «Горецький і Партнери, ЮФ» керівник цивільної практики, адвокат, медіатор

Наразі процедура медіації стрімко поширюється у процесі вирішення спорів у різних сферах та галузях. Вже можна стверджувати про низку позитивних відмінностей цієї процедури: економія коштів на оплату судового збору за подання позовних та інших заяв, апеляційних і касаційних скарг, оплату професійної правничої допомоги (адвоката), збереження конфіденційності конфлікту, захист репутації сторін, можливість збереження взаємин між сторонами на майбутнє. Окремо варто зауважити, що медіація сприяє розвантаженню судів, що наразі є вкрай актуальним. Все частіше судді пропонують сторонам залучити професійного медіатора з метою швидкого та вигідного для всіх сторін вирішення конфлікту. Найбільш медіабельними є цивільні і господарські спори: сімейні спори, спори, пов'язані із виконанням договорів, корпоративні конфлікти тощо. З розвитком відносин у сфері інтелектуальної власності та появою нових об'єктів актуалізуються питання їх ефективного регулювання та захисту. Якщо розглядати інститут інтелектуальної власності, то застосування медіації в таких спорах ще більш ефективне, адже специфіка об'єктів інтелектуальної власності полягає у їх нематеріальності, що дозволяє сторонам конфлікту та медіатору обрати варіанти вирішення, не обмежуючись переліком способів захисту порушеного права, ніж передбачені ст. 432 Цивільного кодексу України, ст. 52 Закону України «Про авторське право та суміжні права».


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Спори про захист права інтелектуальної власності стають все складнішими, а кількість таких справ зростає. Нещодавно був створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який буде спеціалізуватися виключно на суперечках у сфері інтелектуальної власності, виступатиме як професійний орган в судовій системі. В ЗМІ його вже називають «ІР‑судом» (скорочення від англ. intellectual property — інтелектуальна власність). Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності успішно функціонують у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великобританії та інших країнах, що позитивно впливає на якість і строки розгляду справ. Проте сьогодні, коли суди завантажені великою кількістю справ, на жаль, практика свідчить про дещо формальний підхід до вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Досягти результату та реально захистити права вдається дуже рідко, особливо без наявності висновку судового експерта.

До об'єктів права інтелектуальної власності належать літературні та художні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці (ст. 420 Цивільного кодексу України).

За допомогою процедури медіації можна вирішити спори у сфері інтелектуальної власності як договірні, так і позадоговірні. Зокрема, спори, що виникають між суб'єктами права інтелектуальної власності та користувачами у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням договорів із розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; спори, що виникають стосовно надання правовласником дозволу третім особам на використання об'єктів інтелектуальної власності (також у примусовому порядку за рішенням суду); спори, що виникають у зв'язку з використанням об'єктів інтелектуальної власності без згоди правовласника. Медіація у таких спорах дозволяє припинити правопорушення завдяки швидкому вирішенню конфлікту (чого неможливо зробити в судовому порядку). Об'єкти права інтелектуальної власності потребують швидкої реакції на порушення, щоб припинити незаконне відчуження (копіювання, розповсюдження, відтворення, плагіат тощо). Час у таких випадках «грає» не на користь суб'єкта права інтелектуальної власності, права якого були порушені.

Яскравим прикладом саме альтернативного вирішення спору у сфері інтелектуальної власності є вирішення спору між ROSHEN та БКК про право попереднього користувача на зображення для упаковки товарів 30‑го класу МКТП (торти) — торту «Київський».

Варто зауважити, що сторони можуть залучити медіатора як на стадії досудового врегулювання спору, так і на стадії судового провадження. Фактично, медіація починається з «інформаційної» зустрічі, а на вирішення та узгодження всіх питань необхідний час (іноді 3‑5 чи більше зустрічей). Завжди важливо розуміти причину спору та бачення кожної сторони. Медіація — це дуже гнучкий процес, що дозволяє зрозуміти, якого результату можна досягти, а також знайти реалістичне, комерційно вигідне вирішення спору, яке може виходити за юридичні межі. Завершальним етапом медіації є укладення медіаційної угоди.

В Україні відсутнє спеціальне законодавство, нормами якого регулюється застосування процедури медіації у процесі вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Окремо варто зауважити, що вкрай необхідною є нормативна база для врегулювання порядку медіації, адже цей напрямок діяльності активно розвивається, а медіатори повинні діяти за чітко законодавчо визначеними правилам. Вже неодноразово були підготовлені та подані до Верховної Ради України проекти законів у сфері медіації (більше 10), проте всі вони були відкликані. Наразі у Верховній Раді перебувають на розгляді два законопроекти «Про медіацію»: основний (№3504) та альтернативний (№3504‑1), зареєстровані у травні й червні цього року.

Позитивний результат від процедури медіації у спорах з питань інтелектуальної власності відзначений навіть Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), яка є спеціалізованою установою ООН. В межах цієї організації був створений Центр з арбітражу та посередництва, який займається вирішенням спорів шляхом застосування ADR (Alternative dispute resolution) — альтернативного вирішення спору (зокрема, медіації).

Отже, у спорах у сфері інтелектуальної власності, як і в будь-яких інших спорах, залучення професійного медіатора надасть можливість сторонам конфлікту вирішити спір у позасудовому порядку, оптимально, на вкрай вигідних умовах, що дозволить зберегти партнерські відносини та конфіденційність спору, а також зекономити час і кошти.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати