28 листопада 2022, 18:48

Летельє проти апеляційної палати ВАКС (частина 2)

Семен Ханін
Семен Ханін «АМБЕР, ЮК» керуючий партнер, адвокат, к.е.н.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Шановні колеги! Ми ж насамперед колеги? А потім вже адвокати, прокурори, судді. І, звісно, повинні шанобливо ставитися до думки кожного правника.

Читайте також: "Ілійков проти Апеляційної палати ВАКС (частина 1)"

Тому з усією повагою хочу разом поміркувати над деякими тезами ухвали у справі 991/4761/22 від 17.11.22 Апеляційної палати ВАКС. На мій погляд, шановні колеги дійшли подекуди спірних думок. Я навіть створив рубрику: «Ілійков проти Апеляційної палати ВАКС», де планую висвітлювати спірні думки колег для обговорення між юристами. Сьогодні ми торкнемося рішення ЄСПЛ у справі «Летельє проти Франції».

Спірна цитата з ухвали: «У рішенні по справі «Летельє проти Франції» ЄСПЛ визначив, що тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув’язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу».

Читайте також: "ЦКУ проти апеляційної палати ВАКС (частина 3)"

Аналіз: Іноді висмикнуте речення з рішення ЄСПЛ може докорінно змінити його зміст. Наслідком цього є нівелювання завдань правосуддя, нажаль. Бо суд йде вже не за законом, а за доцільністю. Дозвольте навести цитати з самого рішення ЄСПЛ у справі «Летельє проти Франції»:

А. …пані Монік Летельє, французька громадянка, була заарештована за підозрою у співучасті у вбивстві…

35. Національні судові органи повинні насамперед стежити за тим, щоб у кожному конкретному випадку термін попереднього ув'язнення обвинуваченого не перевищував розумних меж. З цією метою вони повинні брати до уваги всі обставини, які мають значення для з'ясування, чи є суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинності, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, і врахувати це у рішеннях щодо клопотань про звільнення…

Читайте також: "Рunzelt проти Апеляційної палати ВАКС (частина 4)"

Наявність вагомих підстав підозрювати арештованого у скоєнні злочину є умовою правомірності тримання під вартою (див. рішення у справі Стогмюллера від 10 листопада 1969 Серія А, т. 9, с. 40, п. 4), але через деякий час цього вже недостатньо; тоді суд повинен встановити, чи інші мотиви судових органів виправдовують позбавлення волі (там же, а також рішення у справі Вемхофа від 27 червня 1968 р. Серія А, т. 7, с. 24-25, п. 12, і у справі Рінгейзена від 16 липня 1971 р. Серія А, т. 13, с.42, п. 104). Якщо ці мотиви виявляються «відповідними» та «достатніми», то Суд враховує, крім того, чи виявили національні компетентні органи «належну ретельність» у ході процедури (див. рішення у справі Мацнеттера від 10 листопада 1969 р. Серія А, т. 10 , с.34, п. 12, і у справі Б. проти Австрії від 28 березня 1990 Серія А, т. 175, с.16, п. 42).

Читайте також: "КПК проти Антикорупційної палати ВАКС (частина 5)"

38. …немає жодних даних про те, що в період, коли заявниця була на волі під підпискою про невиїзд, вона вдавалася до залякування свідків.

41. Комісія зазначає, що протягом чотирьох тижнів, доки заявниця перебувала на волі…, вона виконувала всі обов'язки, пов'язані з судовим контролем, і не намагалася втекти від правосуддя… 

Читайте також: "Мангурас проти Апеляційної палати ВАКС (частина 6)"

42. Уряд вважає, що небезпека того, що обвинувачена сховається. Воно посилається на тяжкість покарання, що загрожував Летельє і серйозність звинувачень, висунутих проти неї. Воно привело також і інші доводи, які не фігурували в оскаржуваних судових рішеннях.

43. Суд нагадує, що така небезпека повинна оцінюватися не лише у світлі тяжкості покарання; але виходячи з усіх супутніх обставин, що можуть або підтвердити наявність цієї небезпеки, або звести її до такого мінімуму, що попередній висновок виявиться невиправданим…

49. на думку комісії, звільнення підозрюваної особи може спричинити хвилювання громадськості, тобто порушити публічний порядок. однак такі побоювання повинні ґрунтуватися не тільки на серйозності звинувачень, що висуваються проти цієї особи, але й на інших обставинах, наприклад, на поведінці обвинуваченого після звільнення…

51. Суд визнає, що особливий тягар деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства та соціальні наслідки, які роблять виправданим попередній висновок принаймні протягом певного часу. За виняткових обставин цей момент може бути врахований у світлі Конвенції, принаймні тією мірою, якою є внутрішнє право…

однак цей фактор можна вважати виправданим і необхідним лише, якщо є підстави вважати, що звільнення затриманого реально порушить публічний порядок або якщо цей порядок дійсно перебуває під загрозою. попередній висновок не повинен передбачати покарання у вигляді позбавлення волі не може бути "формою очікування" обвинувального вироку…

53. Відповідно, було порушення ст. 5 п. 3.

Як я люблю, коли рішення ЄСПЛ цитується до слова «однак». В ухвалі Апеляційної палати ВАКС цитується перший абзац п.51 рішення ЄСПЛ, а до другого абзацу п.51 вже руки не дійшли? 

Так про що насправді згадане рішення ЄСПЛ:

1) Національні судові органи повинні брати до уваги всі обставини, які мають значення для з'ясування, чи є суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинності, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, і врахувати це у рішеннях щодо клопотань про звільнення. Тільки наявність вагомих підстав підозрювати арештованого у скоєнні злочину не є достатньою умовою правомірності тримання під вартою.

2) Національні судові органи повинні враховувати докази залякування свідків та спроб втечі від правосуддя, а не гіпотетичну можливість. Небезпека переховування від правосуддя повинна оцінюватися не лише у світлі тяжкості покарання; але виходячи з усіх супутніх обставин, що можуть або підтвердити наявність цієї небезпеки.

3) Звільнення підозрюваної особи може спричинити занепокоєння громадськості, тобто порушити публічний порядок. Однак такі побоювання повинні ґрунтуватися не тільки на серйозності звинувачень, що висуваються проти цієї особи, але й на інших обставинах, наприклад, на поведінці обвинуваченого після звільнення.

4) Фактор тяжкості злочину можна вважати виправданим і необхідним лише, якщо є підстави вважати, що звільнення затриманого реально порушить публічний порядок або якщо цей порядок дійсно перебуває під загрозою. Попередній висновок не повинен передбачати покарання у вигляді позбавлення волі не може бути «формою очікування» обвинувального вироку.

Як же змінюється зміст рішення ЄСПЛ, якщо його спробувати читати. Іноді мені здається, що колеги використовують інші рішення ЄСПЛ з тією ж назвою, але з протилежним змістом!

На жаль, згадана ухвала Апеляційної палати ВАКС містить дуже багато спірних думок. Тому запрошую до обговорення та обіцяю майже кожен день наповнювати нову рубрику.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати