21 липня 2020, 13:11

Як винахіднику отримати грант від Українського фонду стартапів?

Володимир Коноваленко
Володимир Коноваленко директор ГО «Товариство популяризації знань про інтелектуальну власність»

В Україні важко знайти винахідників, які б стали заможними людьми завдяки впровадженню винаходів (корисних моделей).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Основною причиною животіння винахідників є відсутність у винахідників необхідних коштів для виготовлення дослідного зразка і проведення необхідних випробувань, не кажучи вже про організацію виробництва запатентованої продукції.

Хочу зазначити, що мені ця проблема відома не з чуток, оскільки я є співавтором більше 40 винаходів, багато з яких були запатентовані в США, Японії та інших країнах світу.

Слід зазначити, що з грудня 2018 р. ситуація з фінансуванням винаходів (корисних моделей) кардинально змінилася, оскільки був створений Український фонд стартапів (УФС) з статутним капіталом в розмірі 390 млн. грн.   

УФС надає суб’єктам господарювання, тобто юридичним особам та фізичним особам - підприємцям (ФОП), безповоротну фінансову підтримку у формі грантів.

З «Положенням про Грантову програму Фонду розвитку інновацій» можна ознайомитися після реєстрації на вебсайті УФС.

З грудня 2019 р. УФС почав прийом заявок на отримання грантів.

На даний час гранти отримали 24 стартапи, з яким можна ознайомитися на вебсайті УФС.

Слід зазначити, що переважна більшість стартапів це онлайн сервіси і мобільні додатки.

Практично відсутні промислові стартапи, які виходять на ринок з новими промисловими технологіями, новою запатентованою продукцією, конкурентоспроможною на світових ринках.

Вважаю, що основною причиною відсутності стартапів, діяльність яких спрямована на випуск на ринок запатентованою продукції, є необізнаність винахідників про грантову програму УФС.

А чи є в Україні винаходи (корисні моделі), на базі яких можуть бути створені промислові стартапи?

Щоб відповісти на це питання слід звернутися до Всеукраїнсько конкурсу «Винахід року», який проводить ДП «Укрпатент» спільно з Торгово-промисловою палатою України за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. З архівом конкурсу «Винахід року» можна ознайомитись тут.

Для того щоб винахідникам було зрозуміло, про що йде мова, зупинимось на основних поняттях, без знання яких складно подати заявку на отримання гранту.

Стартап – суб’єкт господарювання, діяльність якого спрямована на випуск на ринок нових або вдосконалених технологій, товарів, послуг, організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру.

УФС фінансує стартапи на початкових стадіях їхнього розвитку у сумі $25 000 на стадії pre-seed і $ 50 000 на стадії seed. 

Pre-seed стадія – фаза розвитку стартапу, при якій відсутня рання версія продукту, а

діяльність стартапу спрямована на його розробку з метою подальшого виведення на споживчий ринок.

Вважаю, що при наявності тільки винаходу (корисної моделі), тобто результату інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, можна отримати до $25 000.

Цих коштів буде достатньо для виготовлення макету, наприклад, приладу, проведення необхідних випробувань та розробку конструкторської і технологічної документації. 

Seed стадія – фаза розвитку стартапу, що має ранню версія продукту, який готовий до виходу на споживчий ринок і спрямований на розвиток бізнес-процесів.

Вважаю, що кошти, отримані на стадії seed, можна використати для підготовки виробництва і виготовлення дослідної партії продукції.  

Таким чином, один стартап, який зростає, може отримати до $75 000.

Слід зазначити, що перед подачею заявки на отримання гранту винахіднику слід подати заявку в ДП «Укрпатент» для отримання патенту на винахід (корисну модель), оскільки в заявці на отримання гранту доведеться розкрити суть винаходу (корисної моделі) експертам та необмеженій кількості осіб при проведенні презентації (Pitch Day).

Для складання й подачі в ДП «Укрпатент»  заявки на винахід (корисну модель) слід звернутися до патентного повіреного.

Залежно від складності винаходу (корисної моделі) вартість послуг патентного повіреного складе приблизно 3500 - 6000 грн.

Слід зазначити, що майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, створенні за кошти гранту, належать стартапу. В кошторис на отримання гранту можна включати витрати на патентування винаходу (корисної моделі).   

У зв’язку з тим, що деякі винаходи (корисні моделі) створюються винахідниками в період роботи за наймом, то перед подачею заявки на грант необхідно з’ясувати, кому належить право на одержання патенту на службовий винахід.

Для відповіді на це питання треба скористатися онлайн тестом «Уточнення особи, яка має право подати заявку на отримання патенту на службовий винахід (корисну модель)».

Слід зазначити, що не зважаючи на те, що заявником може бути ФОП, він не може без проблем використати грант, оскільки до теперішнього часу не вирішене питання оподаткування гранту, отриманого ФОП.

У чому проблема?

Відповідно до податкового законодавства грант не є доходом від провадження підприємницької діяльності у межах обраних ФОП видів такої діяльності. У зв’язку з цим  грант оподатковується за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України для платників податку - фізичних осіб.

Наприклад ФОП отримав грант у розмірі $50 000. При курсі 27,80 грн. за долар США це 1 390 000 грн.

Ці кошти витрачаються на заробітну плату команди та сплату податків і зборів, винагороду за договорами цивільно-правового характеру, оренду приміщення та інші витрати, передбачені кошторисом.

У зв’язку з тим, що грант не включається до доходу ФОП, то він буде вимушений вказати 1 390 000 грн. у Податковій декларації про майновий стан і доходи та сплатити 18 відсотків податку на доходи фізичних осіб і 1,5 відсотків військового збору, тобто сплатити 271 050 грн. власних коштів, оскільки кошторисом вони не передбачені.

Більш детально про цю проблему в індивідуальній податковій консультації ДФС про оподаткування гранту

У зв’язку з тим, що у ФОП є проблема з оподаткуванням гранту, то до внесення відповідних змін до Податкового кодексу України винахіднику доведеться залучати юридичну особу для отримання гранту.

Вважаю, що юридична особа буде зацікавлена подати заявку на отримання гранту в тому випадку, якщо винахідник (1) передасть майнових прав на винахід, або (2) надасть юридичній особі виключну ліцензію на його використання, або (3) внесе майнові права на патент в статутний капітал підприємства.

У зв’язку з тим, що ніхто не може гарантувати отримання гранту від УФС, то винахіднику слід укласти з юридичною особою, від якої буде подаватися заявка на отримання гранту, попередній договір (ст. 635 ЦКУ), який дозволяє винахіднику і заявнику домовитися про умови комерціалізаціє винаходу (корисної моделі).

Зупинимося на деяких особливостях попереднього договору, оскільки винахідник навряд чи обізнаний з цією формою цивільно-правого договору.

По-перше, попередній договір є договором, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (до певної дати) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Залежно від умов, на яких юридична особа буде співпрацювати з винахідником, основним договором може бути договір про передачу (відчуження) майнових прав на винахід. У цьому випадку юридична особа стає власником патенту на винахід (корисну модель).

Якщо юридична особа отримує виняткову ліцензію на використання винаходу (корисної моделі), то основним договором є ліцензійний договір.

Якщо ж винахідник вносить майнові права на винахід (корисну модель) в статутний капітал стартапа, то основним договором є статут юридично особи, до якого вносяться необхідні зміни. В цьому випадку винахідник становиться співвласником стартапа.

По-друге, сторона, яка необгрунтовано ухиляється від укладення основного договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані невиконанням своїх зобов’язань.

Для тих громадян України, у яких є що запропонувати ринку, дамо дорожню карту, дотримуючись якої можна отримати грант для реалізації своїх ідей.

По-перше, сформулюйте технічне рішення, яке повинно мати перспективу втілиться в нові вироби (технології), конкурентоспроможні на міжнародному ринку.

По-друге, підберіть команду, в яку обов'язково повинен входити маркетолог.

По-третє, знайдіть юридичну особу, яка подасть заявку на отримання гранту.

По-четверте, перед розкриттям суті технічного рішення юридичній особі укладіть з нею попередній договір.

По-п'яте, подайте від юридичної особи заявку на отримання гранту.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати