15 червня 2023, 12:50

Як під час укладання субліцензійного договору не втратити майнові права на твір

Володимир Коноваленко
Володимир Коноваленко директор ГО «Товариство популяризації знань про інтелектуальну власність»

Одним із найпоширеніших договорів у сфері авторського права є ліцензійний договір, істотні умови якого викладені у ст. 1109 ЦК України та ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 2811-IX від 01.12.2022 р. (далі – по тексту Закон про авторське право).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар та ліцензіат.

Зазвичай ліцензіаром є суб’єкт авторського права, тобто особа якій належать майнові права на твір, зокрема виключне право дозволяти використання об’єкта авторського права (ст. 424 ЦК України).

Ліцензіатом є особа, яка здійснює використання твору.

За ліцензійним договором ліцензіар надає ліцензіату дозвіл (ліцензію) на використання твору в певній обмеженій сфері, до якої належать:

(1) визначені способи використання твору,

(2) строк використання твору,

(3) територія, на якій діє ліцензія.

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може надати іншій особі субліцензію (ч. 4 ст. 1108 ЦК України). Ця згода ліцензіара прописується окремим пунктом у ліцензійному договорі.

Ліцензіат надає субліцензію на використання твору іншій особі (субліцензіату) на підставі субліцензійного договору в обсязі прав, що не можуть виходити за межі ліцензії, наданій ліцензіату за ліцензійним договором (ч. 3 ст. 50 Закону про авторське право).

Це означає, що за субліцензійним договором ліцензіат може передати субліцензіату способи використання твору, отримані за ліцензійним договором, на території, що не виходить за межи території, вказаної в ліцензійному договорі, на термін, що не перевищую термін, на який передані права за ліцензійним договором.

Потрібно зазначити, що при наданні субліцензії ліцензіат втрачає можливість використовувати твір у сфері використання твору, визначеній у субліцензії.

Щоб зрозуміти, що відбувається з правами при укладенні субліцензійного договору, зупинимося на такому прикладі.

Видавництво (ліцензіат) отримало від автора (ліцензіар) право на використання твору в друкованій та цифровій формі. За субліцензійним договором ліцензіат надав іншому видавництву (субліцензіату) субліцензію на використання твору в цифровій формі.

У цьому разі за ліцензіатом залишається тільки право використання твору в друкованій формі, а субліцензіат отримує право використання твору в цифровій формі.

Аналогом такої угоди може бути договір оренди приміщення, за яким орендар отримав право здавати приміщення в суборенду. Якщо орендар укладе договір суборенди, то приміщення займатиме не орендар, а суборендар.

Практика укладання субліцензійних договорів вказує на те, що більшість ліцензіатів не звертають уваги на можливу втрату прав на використання твору після підписання субліцензійного договору, продовжуючи використання творів у сфері дії субліцензії.

Для того, щоб не заплутатись з правами, переданими за субліцензійним договором, рекомендуємо ознайомитися з кількома прикладами передачі прав від ліцензіата до субліцензіата.

За ліцензією видавництву надані наступні способи використання твору:

  • переробка, адаптація та інші подібні зміни твору;
  • переклад твору з мови оригіналу на будь-яку мову;
  • відтворення твору в оригіналі, переробці, перекладі у будь-якій формі;
  • опублікування твору, тобто його поширення у будь-який спосіб розповсюдження або доведення до загального відома публіці;
  • розповсюдження твору, тобто здійснення будь-якої дії, за допомогою якої оригінали твору або його примірники безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці способом першого продажу чи іншого першого відчуження примірників твору;
  • доведення до загального відома публіці, тобто поширення твору прав шляхом (способами) публічного виконання, публічного демонстрування, публічного показу, публічного сповіщення, інтерактивного надання доступу.

Ліцензіат отримав права на використання твору на 5 років без територіальних обмежень.

Приклад субліцензії № 1.

Субліцензіат отримав способи використання твору в повному обсязі на 5 років на території України.

У цьому разі ліцензіат втрачає право використання твору на території України на 5 років, але зберігає всі права на використання твору в інших країнах світу.

Приклад субліцензії № 2.

Субліцензіат отримав право на переклад твору з мови оригіналу на будь-яку мову на 5 років без територіальних обмежень.

У цьому разі ліцензіат втрачає право на переклад твору з мови оригіналу на будь-яку мову на 5 років на будь-якій території.

Приклад субліцензії № 3.

Субліцензіат отримав права на відтворення твору в оригіналі, переробці, перекладі в друкованій формі та розповсюдження твору способом першого продажу чи іншого першого відчуження примірників твору на 3 роки на території України.

У цьому разі ліцензіат втрачає на 3 роки право відтворювати та розповсюдження твору в друкованій формі способом першого продажу чи іншого першого відчуження примірників твору на території України, але зберігає всі права на використання твору в інших країнах світу.

Приклад субліцензії № 4.

Субліцензіат отримав права на відтворення твору в оригіналі, переробці, перекладі в цифровій формі та доведення до загального відома публіці шляхом інтерактивного надання доступу до твору на 5 років без територіальних обмежень.

У цьому разі ліцензіат втрачає на 5 років права відтворення твору в цифровій формі та інтерактивного надання доступу до твору без територіальних обмежень, але зберігає всі права на використання твору в друкованій формі.

Розібравшись зі сферою використання твору за ліцензією і субліцензію, зупинимось на видах ліцензії (субліцензії).

Відомо, що в ліцензійному договорі вказується вид ліцензії: виключна, одиночна, невиключна (ст. 1108 ЦК України).

Якщо в ліцензійному договорі не вказаний вид ліцензії, то ліцензія вважається невиключною. 

Потрібно зазначити, що вид ліцензії – це зобов'язання ліцензіара перед ліцензіатом щодо обмеження своїх дій з об'єктом авторського права.

За виняткової ліцензії ліцензіар зобов'язується не використовувати твори у зазначеній сфері та не надавати ліцензію третім особам на використання твору у сфері дії ліцензії.

При одиночній ліцензії ліцензіар зобов'язується не надавати ліцензію третім особам на використання твору у сфері дії ліцензії. У разі невиключної ліцензії ліцензіар не бере перед ліцензіатом вищезгаданих обмежень.

А чи є такі зобовязання в ліцензіата перед субліцензіатом?

У зв’язку з тим, що ці зобов’язання бере суб’єкт авторського права, а ліцензіат не є таким суб’єктом, то ліцензіат не може брати перед субліцензіатом вищезгадані обмеження.

Отже, в субліцензіонному договорі вид субліцензії не вказується.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати