25 березня 2024, 17:30

Реєстрація авторського права на твори по-новому: постскриптум

Володимир Коноваленко
Володимир Коноваленко директор ГО «Товариство популяризації знань про інтелектуальну власність»

З 24 листопада 2023 року діє новий «Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір» (далі — Порядок), який породив низку проблем, про які йшлося у статті «Чи вистачить грошей: реєстрація авторського права на твір по-новому» (Дзеркало тижня від 03.03.2024).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Зокрема, йшлося про заборону на реєстрацію авторського права на декілька творів автора однією заявкою, наприклад, збірки творів автора, який є укладачем збірки, що, на думку автора статті, призводить до збільшення збору у десятки разів.

У статті також заперечується необхідність згоди на створення похідного твору чи збірки творів від правовласника твору, що зазнав переробки, та творів, включених до збірки, для реєстрації авторського права на твір.

Не погоджуючись із думкою автора статті, фахівчиня Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (IP офіс) Любов Майданик опублікувала статтю «Реєстрація авторського права на твір по-новому: що передбачає новий порядок» (Дзеркало тижня від 15.03.2024), в якій спростовує проблеми, назвавши їх міфами.

Декілька слів про зміст статті фахівчині IP офісу.

У статті авторка стверджує, що за старим і новим Порядком однією заявкою можна реєструвати авторське право тільки на один твір.

Авторка статті вважає, що при подачі заявки про реєстрацію авторського права на твір автору необхідно мати дозвіл на створення похідного твору чи збірки твору.

Оскільки, на думку авторки, в Законі України «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон про авторське право) відсутня норма про вільне використання творів як ілюстрації у виданнях навчального характеру, то автори навчальних видань повинні додавати до заявки договори, що підтверджують правомірність використання ілюстрацій у видання навчального характеру.

У зв’язку з тим, що думка Любові Майданик може бути поширена серед фахівців IP офісу, що значно ускладнить реєстрацією авторського права на літературні твори з ілюстраціями, похідні твори та збірки творів, то вважаю за потрібне докладніше розкрити проблеми та показати виходи із глухого кута.

Про реєстрацію авторського права на декілька творів автора однією заявкою

Варто зазначити, що в Порядку, який діяв раніше, не було обмежень на кількість творів, які можна було зареєструвати однією заявкою, а сама заявка дозволяла вносити інформацію про декілька творів, які реєструвалися однією заявкою.

На прикладі заявки на державну реєстрацію авторського права на твір «Збірка літературних творів про природу з ілюстраціями автора «Світ моїми очима» (автор — Микола Степанов (Немиро), на яке було видано свідоцтво № 99382 від 02 вересня 2020 року, розглянемо зміст заявки.

У пункті 3 (До якого об’єкту (ів) авторського права належить твір) заявки автор вказав «Складені твори, літературні письмові твори, ілюстрації».

У новій заявці цей пункт відсутній.

У пункті 9.1 (Суть авторства, авторський вклад у створення твору) заявки автор вказав «Автор літературних текстів, ілюстрацій, упорядкування».

Я можу це підтвердити, оскільки допомагав заповнювати цю заявку. Аналогічних заявок було оформлено багато. Фахівцям IP офіс це не складно перевірити.

Варто зазначити, що заповнювати такі заявки допомагали фахівці органу, який на той час займався реєстрацією авторського права на твір.

Отже, відсутність заборони на реєстрацію авторського права на декілька творів автора однією заявкою, наявність форми заявки, яка дозволяла це робити, і бажання фахівців реєстраційного органу допомогти авторам, приводило до того, що за реєстрацію десятків творів автор сплачував всього 263,50 грн.

Вважаю, що під час війни відмовлятися від наявної практики економії коштів авторів на реєстрації авторських прав неприйнятно.

IP офіс може зробити два наступні кроки назустріч авторам, що дозволить повернутися до наявної практики реєстрації однією заявкою декілька творів автора.

Першим кроком є видалення з нового порядку наступного речення: «Заявка на державну реєстрацію права автора на твір повинна стосуватися одного твору» (розділ II п. 1 Порядку);

На другому кроці вносяться зміни у форму заявки про реєстрацію авторського права на твір, які дозволять здійснювати реєстрацію авторського права на декілька творів автора однією заявкою.

Щодо згоди на створення похідного твору чи збірки творів для здійснення їх реєстрації

Вважаю, що непорозуміння між заявником і реєстратором виникає через наступну вимогу порядку.

«Якщо заявка стосується похідного твору або збірки творів, заявник подає документ, що підтверджує згоду на створення похідного твору чи збірки творів від суб'єкта (суб'єктів) авторського права на використаний твір (твори) у випадках, коли така згода передбачена Законом України «Про авторське право і суміжні права» (розділ II п. 2.5 Порядку).

Варто зазначити, що у Законі про авторське право немає такого поняття як «згода на створення» твору, зокрема похідного твору чи збірки творів. Вважаю, що була допущена помилка. Припускаю, що цю помилку буде виправлено шляхом заміни слова «згода» на «дозвіл».

Однак заміна слова проблеми не вирішує, оскільки дозвіл видається не на створення твору, а на його використання певними способами.

Відповідно до Закону про авторське право до способів використання творів відноситься переклад (п. 8 ч. 1 ст. 12), переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни твору (п. 9 ч. 1 ст. 12), включення до складеного твору (п. 2 ч. 1 ст. 12).

Оскільки правовласник має право надавати дозвіл (ліцензію) на використання твору, то автор похідного твору повинен мати дозвіл (ліцензію) на переклад, переробку, адаптацію, аранжування та на інші подібні зміни твору, а автор (укладач) збірки — дозвіл (ліцензію) на включення твору до складеного твору.

Зазвичай дозвіл, наприклад, на переклад, включення твору до складеного твору, отримують особи, які планують використовувати переклад чи збірку твору у підприємницькій діяльності.

Однак на практиці більшість осіб, здійснюючи створенням похідних творів чи збірок творів, не отримують відповідних дозволів на використання творів. Складно собі уявити, щоб будь-яка особа перед тим, як сісти за переклад твору, або почати створювати збірку творів, намагалася б отримати дозвіл на створення похідного твору чи збірки твору.

Та це й практично неможливо, оскільки автор створюючи, наприклад, збірку творів, до останнього моменту не знає, які саме твори будуть включені до збірки.

Вважаю, що треба відокремити підприємницьку діяльність автора похідного твору чи збірки творів від творчої діяльності автора, яка гарантована Конституцією України (ст. 54).

Нагадаємо, про що йдеться у ст. 54 Конституції України.

«Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності».

Отже, Конституція України гарантує авторам свободу творчості шляхом створення творів, в тому числі похідних творів чи збірок творів без будь-яких дозволів інших осіб.

Однак не зайвим було б для забезпечення конституційних гарантій громадян України на свободу творчості внести відповідні зміни до Закону про авторське право, які дозволили б громадянам України вільно створювати твори, зокрема похідні твори чи збірки творів, не чекаючи притягнення до відповідальності за порушення авторського права.

Варто зазначити, що авторське право на твір, у тому числі на похідний твір чи збірку твору, виникає з моменту їх створення (ч. 1 ст. 9 Закону про авторське право).

У зв’язку з тим, що для виникнення авторського права не вимагається реєстрація авторського права чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей (ч. 3 ст. 9 Закону про авторське право), то, на мою думку, автор може зареєструвати авторське право на похідний твір чи збірку творів без дозволу інших осіб.

А ось коли похідний твір чи збірка твору будуть створені, то автори таких творів будуть здійснювати свої права з дотриманням прав суб’єкта (суб’єктів) авторського права на твір, що зазнав переробки, та на кожен з творів, включених до складеного твору, як того вимагає Закон про авторське право (ч. 2 ст. 17, ч. 1 ст. 18).

Постає запитання: чи здійснює свої права автор похідного твору чи збірки творів, передаючи твір для відтворення в Державному реєстрі свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір?

Варто зазначити, що відповідно до п. 12 ч. 2 ст. 22 Закону про авторське право «відтворення в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державному реєстрі договорів, що стосуються права автора на твір» здійснюється без дозволу суб’єктів авторського права.

Отже, для реєстрації авторського права на похідний твір чи збірку твору ніяких дозволів не потрібно, оскільки при реєстрації авторського права на твір автор не здійснює свої права на ці твори.

Щодо дозволу на використання літературних і художніх творів як ілюстрацій у виданнях навчального характеру

Відповідно до Закону про авторське право (п. 2 ч. 2 ст. 22) літературні та художні твори можуть використовуватися вільно як ілюстрації у виданнях навчального характеру.

Якщо літературні та художні твори використовуються як ілюстрації вільно, то зрозуміло, що не існує документів, що підтверджують правомірність використання таких творів у виданнях навчального характеру.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати