25 січня 2024, 18:31

Які кошти може отримати роботодавець за працевлаштування ВПО?

Вадим Пономаренко
Вадим Пономаренко «ADER HABER» адвокат

Зараз в Україні налічується біля 5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких 3,6 млн отримали такий статус після введення воєнного стану. 

Для заохочення роботодавців до працевлаштування ВПО, з метою їх скорішої адаптації на новому місці проживання, 20 березня 2022 року Кабмін прийняв постанову №331, якою було створено порядок надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО.

Відповідно до вищезазначеного Порядку термін ВПО вживається в контексті особи, яка саме після введення воєнного стану отримала довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Як відомо, воєнний стан в Україні введено 24 лютого 2022 року й він триває дотепер.

Порядком надання компенсації витрат роботодавця за працевлаштування ВПО держава також стимулює роботодавців до оформлення трудових відносин в законному порядку, тобто «в білу».

На жаль, витрати роботодавця на працевлаштування ВПО компенсуються лише у розмірі мінімальної заробітної плати, незважаючи на розмір фактично нарахованої заробітної плати, та протягом визначеного порядком періоду, а не за весь час дії воєнного стану в Україні.

У 2022 році цією програмою скористалось понад 10 тисяч підприємців, які отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців. 

У 2023 році динаміка працевлаштування ВПО уповільнилась до 8 тисяч підприємців, які отримали компенсацію на загальну суму 181 млн грн за працевлаштування понад 14 тисяч внутрішніх переселенців.

27 грудня 2023 року Кабмін вніс зміни до Порядку компенсації витрат за працевлаштування ВПО, змінивши, зокрема загальний термін компенсації, який тепер складає три місяці за працевлаштування ВПО та шість місяців за працевлаштування особи з інвалідністю та статусом ВПО. 

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні з 01.01.2024 року по 31.03.2024 року становить 7 100 грн, а з 01.04.2024 року вже 8 000 грн. 

Тобто у 2024 році роботодавці можуть розраховувати на отримання компенсації за одного працівника ВПО у розмірі до 24 000 грн., а за особу з інвалідністю та статусом ВПО до 48 000 грн.

Скористатися програмою для отримання компенсації можливо протягом дії воєнного стану та 30 календарних днів після його припинення або скасування.

Заява про отримання компенсації роботодавцем може бути подана не раніше, ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування ВПО, але не пізніше шести місяців з дня такого працевлаштування.

Компенсацію за працевлаштування ВПО можуть отримати усі роботодавці, окрім тих, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, за умови якщо:

  • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

  • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

  • подання в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат.

Для уникнення махінацій з метою постійного отримання компенсацій за працевлаштування ВПО, внутрішньо переміщена ос може бути працевлаштована на умовах, визначених порядком лише один раз. Тобто працівник ВПО не може постійно змінювати роботодавців, для можливості кожному з роботодавців отримати компенсацію за його працевлаштування.

Для отримання компенсації роботодавцю необхідно подати відповідну заяву в електронній або паперовій формі. 

В електронній формі заява подається через портал Дія (https://diia.gov.ua/services/kompensaciya-za-pracevlashtuvannya-vpo), а в паперовій формі до центру зайнятості, який здійснює діяльність за місцем реєстрації (юридичною адресою) роботодавця. 

Для подання заяви в електронній формі через портал Дія роботодавець повинен створити особистий електронний кабінет на порталі та пройти електронну ідентифікацію, заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами порталу Дія з усіма заповненими реквізитами. 

Для подання заяви в паперовій формі краще скласти супровідний лист з зазначенням номеру поточного рахунку для перерахування коштів, а також надати:

  • заяву про компенсацію витрат, форма якої затверджена Державним центром зайнятості;

  • заповнену відомість про працівника (ів), який є застрахованою особою (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

  • копію ідентифікаційного коду та паспорту працівника;

  • копії документів, що підтверджують працевлаштування (заява, наказ, повідомлення до податкової);

  • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

  • копія документа, в якому зазначена інформація про інвалідність (у разі працевлаштування особи з інвалідністю);

  • копії документів, якими підтверджується виплата заробітної плати працівнику ВПО.

Заяву в паперовій формі разом з необхідними документами можна здати як особисто, так й направивши на поштову адресу центру зайнятості. Також є можливість зробити скан-копію усього пакету документів, підписати електронним підписом та відправити їх на електрону пошту центру зайнятості.  

Заява на подання компенсації подається за кожен місяць окремо, проте за другий та третій місяць подається лише підтвердження продовження трудових відносин з працівником ВПО. Таким доказом може бути нарахування заробітної плати за новий період. Заява подається в електронній формі через портал Дія та в паперовій формі відповідному центру зайнятості.

Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п’яти календарних днів після отримання заяви.

Регіональний центр зайнятості протягом 180 календарних днів після останньої виплати може проводити перевірку достовірності відомостей і документів, наданих роботодавцем, та збирати інформацію щодо продовження трудових відносин з працівниками ВПО. 

У разі подання недостовірних документів чи відомостей, роботодавець зобов’язаний повернути кошти, отримані як компенсація за працевлаштування ВПО. 

 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати