25 жовтня 2022, 13:23

В Україні спростили умови для працевлаштування іноземців та біженців. У чому суть змін?

Основні аспекти Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»

21.09.2022 був прийнятий та 15.10.2022 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» (далі – ЗУ №2623-IX), який суттєво змінив ключові закони з питань працевлаштування іноземних громадян (Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (далі – ЗУ №3773-VI), Закон України «Про зайнятість населення» (ЗУ № 5067-VI)) та впровадив механізм більш якісної реалізації норм Закону України «Про санкції», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про боротьбу з тероризмом». Отже, розглянемо зміни за відповідними сферами, вимогами та критеріями, що лягли в основу Закону України №2623-IX від 21.09.2022


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


І. У сфері захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності (абз.3 ч.4 ст.3 ЗУ №5067-VI).

З 15.10.2022р. не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою та іншою діяльністю в Україні іноземці та особи без громадянства, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а також іноземці та особи без громадянства, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян російської федерації, республіки білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, здійснюються за погодженням із регіональними органами Служби безпеки України.

ІІ. Гарантії в сфері працевлаштування громадян України.

СГ, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

(ч.2 ст. 38 ЗУ №5067-VI)

зобов'язаний безоплатно надавати громадянам України консультації та інформацію про:

забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги:

 • переваги легального працевлаштування за кордоном;
 • характер майбутньої роботи;
 • умови та розмір оплати праці;
 • умови проживання в державі перебування;
 • наявність міжнародних договорів (угод) у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою працевлаштування.
 • гонорари;
 • комісійні;
 • інші винагороди.

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Зміни у порядку працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні.

 • Умови, за яких роботодавці, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, направляють працівників (ч.1 ст. 39 ЗУ №5067-VI): 
 • це передбачено колективним договором такого роботодавця;
 • наявність згоди первинної профспілкової організації.
 • Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (далі - дозвіл) кожним роботодавцем, а не на кожній посаді, які було до 15.10.2022р. (абз.1 ч.2 ст. 42 ЗУ №5067-VI)
 • Скасовано норми відповідно до яких (ЗУ №2623-IX):
 • резидент Дія Сіті може отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) іноземцями та особами без громадянства за гіг-контрактами, без отримання дозволу.
 • заборонялась діяльність роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без дозволу.
 • був визначений перелік особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в України (іноземні високооплачувані професіонали, засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні, випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, іноземні працівники творчих професій, іноземні ІТ-професіонали; гіг-спеціалісти).
 • висувалися вимоги, щодо виконання роботодавцем при отриманні дозволу умов виплати заробітної плати у визначених розмірах (5 мінімальних заробітних плат - іноземцям та особам без громадянства - найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та закладах освіти, 10 мінімальних заробітних плат - для всіх інших категорій найманих працівників).
 • Без дозволу може застосовуватися праця (ч.2-ч.3 ст. 42 ЗУ №5067-VI):
 • іноземців та осіб без громадянства (виключено поняття «іноземних високооплачуваних професіоналів») на посадах за сумісництвом в одного роботодавця, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строку дії дозволу за основним місцем роботи;
 • іноземець або особа без громадянства (розширено поняття «Іноземний найманий працівник»), що суміщає роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.
 • Підстави для отримання або продовження дії дозволу доповнено наступною категорією осіб (п. 6 ч.1 421 ЗУ №5067-VI): 
 • іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання та після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні.
 • Перелік документів для отримання дозволу або продовження його дії доповнено наступними документами (пп.5-9 ч.1 ст.422 ЗУ №5067-VI): 
 • копія договору ЗЕД, укладеного між українським та іноземним СГ, та копія документа, що підтверджує наявність трудових відносин іноземного працівника з іноземним роботодавцем, який його відрядив (для відряджених іноземних працівників);
 • копія рішення іноземного СГ про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну із визначенням строку його роботи та копія трудового договору (контракту), укладеного українським СГ з іноземцем або особою без громадянства (для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв);
 • копія рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або копія довідки про звернення за захистом в Україні;
 • копія довідки встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства (для осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства);
 • копія наказу закладу вищої освіти України про зарахування та встановлення періодів навчання для студентів - іноземців або осіб без громадянства;
 • письмова згода закладу вищої освіти України (у довільній формі) щодо працевлаштування іноземного студента та зобов'язання такого закладу повідомити територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу;
 • копія посвідки на тимчасове проживання;
 • копія документа про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку (для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні).
 • Уточнено перелік способів подачі документів для отримання або продовження дії дозволу (окрім особисто та поштою) (пп.3-5 ч.4 ст.422 ЗУ №5067-VI): 
 • через електронний кабінет роботодавця на офіційному веб-сайті територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, або інші державні електронні системи онлайн-послуг із використанням електронного підпису та з проходженням процедури верифікації;
 • через центр надання адміністративних послуг;
 • через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування (за наявності технічної можливості).
 • Зміни в оплаті за видачу дозволу (ст.424 ЗУ №5067-VI). 

Платна основа видачі дозволу[1]

Безоплатна основа видача дозволу

Строк дозволу

Розмір плати (прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01 календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи)

 • стосовно осіб, відносно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні;
 • особам, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особам, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;
 • іноземців або осіб без громадянства, які брали безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України.

до 6 місяців (включно)

3

від 6 місяців до 1 року (включно)

5

від 1 року до 2 років (включно)

8

від 2 до 3 років (включно)

10

 

Як бачимо, законодавець під час воєнного стану намагався відшукати баланс між пріоритетністю національних інтересів держави, створенням сприятливих умов для залучення іноземних громадян та осіб без громадянства до  трудової діяльності в Україні, підтримання економіки держави у період дії воєнного стану та ефективного контролю у сфері працевлаштування в Україні.

Таким чином Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»:

 • посилив контроль за працею громадян російської федерації, республіки білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України;
 • впроваджено норми, що є гарантією для громадян України при працевлаштуванні за кордоном;
 • скасовано ряд норм, що визначали перелік особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в України та висувалися вимоги, щодо виконання роботодавцем при отриманні дозволу умов виплати заробітної плати у визначених розмірах;
 • розширено категорію осіб, які мають право отримати або продовжити дію дозволу;
 • впроваджено оновлену тарифну сітку для оплати за видачу дозволу в залежності від строку дії дозволу;
 • розширено перелік документів для подачі їх на отримання дозволу на працевлаштування;
 • розширено коло осіб, щодо яких видача та продовження дії дозволу на застосування праці здійснюється на безоплатній основі;
 • удосконалено процедуру подачі документів на отримання дозволу на працевлаштування та його продовження.

[1] Розмір плати за продовження дії дозволу зменшується на один прожитковий мінімум від розміру плати за видачу дозволу на відповідний строк.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати