22 березня 2022, 18:00

Трудові гарантії для членів добровольчих формувань територіальних громад

Надія Йолкіна
Надія Йолкіна юристка ГО “Трудові ініціативи”
Катерина Швець
Катерина Швець юристка ГО “Трудові ініціативи”
Анна Пугачова, провідна експертка департаменту з питань економічного розвитку та ціноутворення Федерації профспілок України

Сьогодні зусилля кожного задля перемоги України дуже важливі, і робота є для кожного. Тому держава передбачила безліч можливостей для участі у цьому непростому процесі: вступити до лав Збройних сил України, стати частиною територіальної оборони, займатися волонтерством, долучитися до інформаційного війська тощо. У цій статті приділимо окрему увагу саме територіальній обороні та добровольчим формуванням територіальних громад (далі — ДФТГ).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Закон України «Про основи національного спротиву» визначає територіальну оборону однією зі складових національного спротиву поряд з рухом опору та підготовкою громадян України до національного спротиву. У свою чергу, територіальна оборона має 3 складові:

 • військову — органи військового управління, військові частини сил територіальної оборони Збройних сил України, інші сили і засоби сил безпеки та сил оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони;
 • цивільну — державні органи, органи місцевого самоврядування, які залучаються до територіальної оборони;
 • військово-цивільну — штаби зон (районів) територіальної оборони та ДФТГ, які залучаються до територіальної оборони.

Відповідно до законодавства, добровольче формування територіальної громади — це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони у межах території відповідної громади.

Однією з відмінностей ДФТГ є можливість членства в них цивільних осіб.

Важливо! Членство у добровольчому формуванні не звільняє від обов’язку проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом осіб з числа резервістів у особливий період.

Порядок створення ДФТГ, його завдання, а також приєднання до нього членів регулюється Положенням про добровольчі формування територіальних громад (постанова КМУ від 29.12.2021 р. №1449).

Як стати членом ДФТГ

Членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування. Особа не може бути членом добровольчого формування у період проходження військової служби або служби у військовому резерві Збройних сил чи інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, служби в правоохоронних органах. Також є вимога про необхідність проходження медичного, професійного та психологічного відборів осіб, які висловили бажання стати членами ДФТГ.

Після висловлення громадянином України бажання стати членом ДФТГ та написання відповідної заяви на ім’я командира добровольчого формування з ним укладається контракт строком на 3 роки.

До складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка раніше була засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.

Загалом основу добровольчих формувань територіальних громад складають громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних силах України та/або в інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

Важливо! Також членами ДФТГ можуть стати громадяни України, які не проходили військову службу у Збройних силах та/або в інших військових формуваннях та правоохоронних органах, після складення ними присяги добровольця територіальної оборони.

Форма контракту добровольця територіальної оборони затверджена наказом Міноборони від 07.03.2022 №84. Належність до ДФТГ підтверджує спеціальне посвідчення, яке визначає належність його власника до виконання військово-цивільного обов’язку в межах території територіальної громади.

На громадян України, зарахованих до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони поширюється дія статутів Збройних сил України.

Трудові гарантії для членів ДФТГ

Ст. 119 КЗпП прямо не вказує, що на добровольців територіальної оборони поширюються гарантії щодо збереження робочого місця та середнього заробітку. Проте це випливає зі ст. 24 Закону України «Про основи національного спротиву», в якій вказано, що соціальний і правовий захист військовослужбовців, які беруть участь у заходах підготовки та виконанні завдань територіальної оборони, здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». До того ж, у наказі Міністерства оборони України №84 «Про затвердження форми контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони» чітко вказано, що на добровольця, який уклав цей контракт, поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та ст. 119 Кодексу законів про працю України.

Таким чином працівники, які долучилися до добровольчих формувань територіальних громад і уклали контракти, мають бути увільнені від роботи на загальних підставах. Документом, що підтверджує участь у територіальній обороні, є контракт добровольця територіальної оборони, з яким необхідно ознайомити керівника підприємства та відділ кадрів. На працівника, котрий надав контракт, поширюються гарантії щодо збереження робочого місця, посади та середнього заробітку, якщо він виконує обов’язки добровольця територіальної оборони в робочий час (ч. 1 ст. 119 КЗпП).

Щодо решти працівників, які вступили до добровольчих формувань територіальних громад (без укладення відповідного контракту, що теж спостерігається на практиці), питання залишається неврегульованим. Вважаємо, що період, коли працівник виконує функції добровольця територіальної оборони без укладання відповідного контакту, можна кваліфікувати як виконання державних та/або громадських обов’язків. Відповідно до ст. 119 КЗпП, на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо ці обов’язки можуть здійснюватися у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Як пояснює директорат розвитку ринку праці та умов оплати праці Міністерства економіки України, роботодавцю не потрібно в обов’язковому порядку видавати наказ про увільнення працівника від виконання роботи за трудовим договором, враховуючи специфіку служби в територіальній обороні, яка може передбачати не постійне, а періодичне залучення працівника до виконання певних обов’язків.

Важливо! У кожному конкретному випадку слід виходити з рівня залучення працівника до участі в територіальній обороні, кількості робочого часу, який він витрачає на цю діяльність, та ефективність і можливість виконання його обов’язків за трудовим договором. При цьому на час виконання працівниками обов’язків з територіальної оборони у робочий час їм гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Припинення членства у ДФТГ

Підставами припинення контракту добровольця територіальної оборони можуть бути:

 • закінчення строку контракту;
 • порушення умов контракту добровольця територіальної оборони або присяги добровольця територіальної оборони;
 • заява добровольця територіальної оборони про припинення контракту;
 • призов (прийняття) на військову службу;
 • укладення контракту про проходження служби у військовому резерві Збройних сил або інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, служби в правоохоронних органах;
 • укладення контракту про проходження служби в державному органі спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України;
 • незадовільний стан здоров’я добровольця територіальної оборони;
 • наявність громадянства іншої держави.

Відповідно до форми контракту добровольця територіальної оборони, затвердженої Міноборони, сторони зобов’язуються не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення строку контракту, повідомити одна одну про бажання або небажання укладати новий контракт чи відмову від його укладення.

Контракт добровольця територіальної оборони вважається припиненим з моменту ухвалення відповідного рішення командиром добровольчого формування, про що в одноденний строк повідомляється добровольцю.

Припинення контракту добровольця територіальної оборони має наслідком припинення членства в добровольчому формуванні.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати