29 січня 2019, 14:02

Медіація у сімейних спорах: шлях до примирення, порозуміння та врегулювання

Опубліковано в №4-5 (658-659)

Юна Потьомкіна
Юна Потьомкіна «Asters, ЮФ» старший юрист; бізнес-медіатор ТПП Мюнхена

Відповідно до шкали Холмса і Рахе «Топ‑10 найбільш стресових життєвих подій», справи, пов'язані з сімейними конфліктами (зокрема, розлученнями), знаходяться на другому місці в рейтингу найбільш стресових подій у житті людини. Сімейні конфлікти, пов'язані з розлученням та поділом майна, випереджають переживання, пов'язані з ув'язненням або навіть смертю родича. Дійсно, «сімейні справи» завжди дуже емоційні, а причини таких конфліктів часто мають приховані складові. Саме ці складові можуть виявитися «ключами» для мирного врегулювання спору. Спрямування сторін до їх пошуку є одним із завдань медіатора. Це суттєва відмінність медіації від судового порядку розгляду справи, який у порівнянні з медіацією є суто технічною процедурою.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Міжнародна практика

Це пояснює, чому на Заході найпопулярнішим способом вирішення сімейних спорів є сімейна медіація, яка вважається одним з найбільш поширених видів медіації. Зазвичай сімейна медіація застосовується для врегулювання розбіжностей, які виникають під час розлучення подружжя та стосуються питань проживання батьків і дітей, виховання та спілкування з дитиною, сплати аліментів, поділу майна.

У Німеччині, Австрії, Данії, Фінляндії, Нідерландах, США сімейна медіація стала одним із затребуваних видів медіації. Сьогодні сімейні медіації проводять як практикуючі медіатори, так і державні службовці управлінь у справах молоді, спеціалізовані організації, асоціації та установи, місцеві органи опіки переважно щодо справ, пов'язаних з вихованням дітей після розлучення батьків.

Національне законодавство

Одним з пріоритетних завдань Ради Європи та Європейського Союзу є допомога державам-членам у справедливому і швидкому відправленні правосуддя, а також у розробці альтернативних методів розв'язання спорів. Насамперед, така допомога полягає у виробленні стандартів, згідно з якими держави-члени повинні привести своє законодавство у певну відповідність на підставі взятих правових зобов'язань.

Наразі в Україні прийнято за основу законопроект №3665 «Про медіацію». Однак національне законодавство містить норми, які є впевненим підґрунтям для застосування медіації на практиці.

У ст. 55 Конституції України зазначено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом способами захищати свої права. Отже, такий спосіб захисту своїх інтересів як медіація дозволений та придатний для використання в Україні.

Ст. 49 Цивільного процесуального кодексу України визначає можливість сторін прийти до мирового врегулювання спору на будь-якій стадії судового процесу. Зміст і вимоги до мирової угоди в цивільному судочинстві закріплені у ст. 207 Цивільного процесуального кодексу України.

У ст. 212 Господарського кодексу України також передбачено укладення мирової угоди сторін. Аналогічні норми містяться в Кодексі адміністративного судочинства. Інститут примирення сторін відображений у ст. 190.

Також про медіацію йдеться у правилах адвокатської етики України, де зазначено, що дії адвоката, який здійснює функцію медіатора, повинні відповідати міжнародно визнаним етичним нормам медіації. Зміст, обсяги, умови та порядок надання соціальної послуги посередництва (медіації) закріплений Міністерством соціальної політики України в Наказі від 17.08.2016 р. №892 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)».

Роль та ціна емоцій у сімейних спорах

Як вже зазначалося, особливістю цієї категорії спорів є емоційність. Практики звертають увагу на те, що сімейні спори морально дуже важко переживати: розподіл нажитого спільно майна, вирішення питання, з ким залишаться діти, порядок і розмір аліментів тощо. Під час розвитку таких подій у стані емоційного переживання подружжя не може прийняти правильне рішення.

Емоційні наслідки розпаду відносин у сімейних суперечках не можуть бути переоцінені. Адвокати, які наполегливо працюють над тим, щоб захищати своїх клієнтів, можуть пропустити емоційне значення деяких питань, які викликають найбільшу печаль, та через які людина стає найбільш непримиренною. Сімейні медіатори розглядають емоції та почуття, які сторони переживають, що може бути серйозною перепоною для врегулювання.

Вирішення спорів шляхом переговорів є частиною повсякденного життя. Проте сімейна медіація — це більше ніж просто залучення нейтральної третьої особи (посередника), щоб допомогти сторонам досягти врегулювання.

Що таке «медіація»? Існує багато визначень. Одне з кращих, на нашу думку, міститься в Законі про медіацію штату Луїзіана: «Це процедура, за якою посередник сприяє спілкуванню між сторонами щодо спорів і досліджує можливі рішення для сприяння примиренню, порозумінню і врегулюванню». Таким чином, «врегулювання» є лише однією з цілей медіації. «Примирення» не означає «зійтися». Це означає допомагати сторонам вести переговори про ефективний спосіб життя «окремо один від одного».

Сімейна медіація, як і будь-яка інша медіація, здійснюється на засадах добровільності, конфіденційності, рівності, незалежності та неупередженості медіатора тощо. Медіація — це процес. Добровільний, не змагальний процес, в якому беруть участь кваліфіковані та неупереджені треті сторони. Сторони, а не посередник, приймають рішення. Посередник не має повноважень приймати рішення або примушувати сторони прийняти рішення. Оскільки рішення, якого сторони досягають, розробляють саме ці сторони, найімовірніше, воно буде виконане без використання зовнішнього примусу або подальшого судового розгляду.

Кроки в сімейній медіації

Перший етап включає знайомство медіатора зі сторонами, знайомство сторін із процесом. На цьому етапі формуються довірчі відносини. Медіатор вивчає очікування сторін, їхні побажання. Робота з конфліктом вже почалась. Завдання медіатора — діагностувати прояви конфлікту та його природу.

Після досягнення згоди між сторонами щодо подальшого плану роботи кожен учасник конфлікту описує своє бачення ситуації, яка склалася. Найважливіше завдання медіатора на цій стадії — забезпечити учасникам комфорт співпраці. На допомогу приходять техніки, використання яких здатне спрямовувати сторони до ухвалення ефективного рішення: відокремлення інтересів від вимог, людей від проблем, минулого від майбутнього, результату від процесу.

Після того як сторони визначили свої варіанти, вони можуть оцінити всі переваги та почати переговори про їх прийняття. Тут медіатор часто служить фасилітатором комунікації для полегшення спілкування та перевірки рішень на реалістичність, які будуть внесені в підсумкову угоду.

Роль юриста в сімейній медіації

Медіація змінює роль адвокатів з представників у змагальних переговорах до юридичних консультантів. Сторони стають основними учасниками переговорів у процесі медіації. Роль адвокатів полягає у наданні консультацій своїм клієнтам протягом усього процесу медіації щодо їхніх юридичних прав та обов'язків. Сторони не можуть приймати компетентні та обґрунтовані рішення без достатньої юридичної консультації.

Роль посередника в сімейній медіації

Медіатор — це нейтральна особа, яка пройшла навчання, щоб допомогти людям комунікувати таким чином, щоб сторони могли почути та бути почутими, краще зрозуміти свої проблеми та домовитися. Посередник не займає позиції жодної зі сторін та не виносить судження про сторони або їхні проблеми. Функція медіатора полягає в управлінні процесом для сторін, щоб вони могли говорити, він має допомагати їм краще зрозуміти проблеми та допомагати їм досягти рішення, яке відповідає їхнім потребам.

Медіатор задає тон переговорів. Від початку переговорів медіатор намагається створити сприятливу та безпечну атмосферу. Зазвичай на зустрічах щодо врегулювання існує певна кількість «позерства». Однак посередник перешкоджатиме залякуванню та погрозам. Медіатор може нагадати сторонам, щоб вони мали більш кооперативний та менш конкурентний підхід. Оскільки сторони конфлікту, як правило, зазнали руйнування довіри один до одного, одним з найголовніших і найскладніших завдань медіатора є її реанімація. У позитивному середовищі можна знайти практичні рішення, які працюють для обох сторін.

Медіація може бути ефективною навіть тоді, коли ескалація конфлікту та рівень гніву є високими, а комунікація зруйнована. Деякі люди стурбовані тим, що вони не зможуть ефективно вести переговори з іншою стороною, що призведе їх до програшу. Однак з кваліфікованим медіатором сторони можуть вірити, що не буде місця для зловживань. Впродовж усього процесу медіатор виступає в таких ролях: оцінювача конфліктів, активного слухача, неупередженого організатора процесу, генератора альтернативних пропозицій, помічника у виробленні сторонами остаточних домовленостей.

Комунікація

Як правило, зустрічі не передбачають безпосереднього спілкування між сторонами. Водночас у процесі медіації сторони розмовляють один з одним у присутності медіатора. Прямі переговори між сторонами загалом прискорюють вирішення питань. Однією з найпоширеніших скарг від сторін, які вступають у медіацію, є те, що вони не можуть спілкуватися один з одним. Таким чином, досвідчений сімейний медіатор буде зосереджений на комунікації та покращенні порозуміння. Чим більше люди розуміють один одного, тим більша ймовірність того, що вони можуть почати процес конструктивного обговорення спірних питань.

Обмін позиціями

Для кожної сторони важливо зрозуміти позицію іншого, навіть якщо він з нею не погоджується. Таким чином, у процесі медіації кожна сторона озвучує власне бачення того чи іншого питання. Медіатор досліджує основні та часто невисловлені питання. Основоположні питання можуть бути глибоко вкоріненою причиною зайнятої позиції стороною. Медіатор заохочує сторони говорити про свої почуття. Коли почуття були висловлені та почуті, сторони можуть більш охоче говорити про спосіб вирішення спільних питань. Метою зустрічей з питань врегулювання є визначення прав. Зазвичай домовленість досягається на основі закону та інтерпретації фактів з боку юристів. Закон не вимагає того, щоб кожна сторона зрозуміла позицію іншого.

Вивчення інтересів і потреб

Позиція — це те, що сторона хоче або вимагає. Цікавим є те, чому сторона зайняла певну позицію. Значна частина процесу медіації присвячена вивченню відповідних інтересів сторін, а не позиційному підходу до переговорів. Орієнтація на інтереси в медіації змінює фокус характеристики та аналізу суперечки. Малоймовірно, що угода буде результатом процесу консенсусу, якщо обговорення не може бути перенесено за межі положень, викладених у заявлених позовних вимогах, а також вивчення того, як виник конфлікт, які очікування обох сторін та що має вирішальне значення для кожної сторони в пошуках рішення.

Діти

Сімейна медіація зосереджується на планах на майбутнє дітей, а не на конфліктах та скаргах батьків. Медіатор може наголосити на кооперативному підході до виховання дітей. Наприклад, під час врегулювання питань, пов'язаних з опікою та визначенням місця проживання дітей, як правило, адвокати зосереджені на законних правах своїх клієнтів і дуже мало звертають увагу на роз'яснення поточних обов'язків батьків. При цьому медіація надає можливість батькам структурувати власний унікальний план виховання дітей.

В Європейському Союзі сімейній медіації приділяється багато уваги. У 1998 р. було прийнято Рекомендацію Rec N (98) 1, в якій розкрито основні принципи та правила сімейної медіації. Медіаторам у сімейних спорах рекомендується приділяти особливу увагу інтересам дитини та нагадувати батькам про їхній основний обов'язок — піклуватися про добробут спільних дітей.

Результати

Правова система стосується фактів і часто результати будуть чорно-білими. Водночас у процесі медіації сторонам вдається досягти рішення, яке є більш творчим, ніж те, що нав'язує суд. Необхідно враховувати майбутні відносини сторін. Саме тут медіація може дуже допомогти. В ситуаціях, коли сторони бажають зберегти або покращити свої відносини, медіація створить майданчик для відвертого обміну, що призведе до кращої робочої кооперації, а не ігнорування важливих питань, що відбувається у разі використання більш формального підходу.

Переваги сімейної медіації:

 • переговори відбуваються за допомогою стороннього посередника;
 • обидві сторони «змушені» почуватися безпечно і комфортно у присутності один одного;
 • дозволяє сторонам брати відповідальність за своє життя і розробляти плани на майбутнє, щоб було добре для себе і для дітей;
 • сприяє та покращує спілкування між сторонами;
 • недопущення жорсткої тактики ведення переговорів;
 • допомагає сторонам обмінюватися думками та інформацією;
 • допомагає зменшити конфлікт і ворожнечу між сторонами;
 • заохочує до співпраці та довіри;
 • дозволяє сторонам висловити свої почуття, пов'язані з припиненням шлюбу;
 • сторони мають більше контролю над результатами;
 • принцип «thinking outside the box» — збільшення потенціалу варіантів рішень, які можуть виходити за межі засобів правового захисту;
 • збереження сімейних стосунків;
 • припинення відносин може бути більш дружнім та менш травматичним;
 • взаємоприйнятне рішення дозволяє обом сторонам бути переможцями та поважати один одного;
 • можуть і повинні полегшити відносини після розлучення між сторонами;
 • надає можливість сім'ям, які переживають розлучення, впоратися зі змінами ролей та досягти емоційного балансу.

Додаткові переваги медіації, якщо є діти:

 • фокусує увагу на дітях і робить те, що найкраще для дітей;
 • зводить до мінімуму шкідливі наслідки розлучення для дітей;
 • угоди, досягнуті за допомогою медіації, враховують особисті потреби дітей більш детально, ніж судові рішення;
 • до переговорного процесу можуть залучатися діти, коли це доречно і корисно для врегулювання;
 • допомагає сформувати кооперативну модель для вирішення майбутніх змін у житті дітей;
 • встановлює надійну основу виховання дітей після розлучення.

Переваги медіації для юристів

Ми говорили про переваги медіації для сторін. Однак для юристів також є переваги сімейної медіації. Адвокати матимуть клієнтів, які будуть більше задоволені досвідом розробки власного рішення. Задоволені клієнти більше цінують послуги адвоката і поширюють цю інформацію. Це призводить до зростання кількості клієнтів, які будуть звертатися за послугою такого ж рівня.

Найбільш результативним критерієм клієнтського задоволення є те, що ці клієнти повертаються до вашої фірми, коли у них з'являється в цьому потреба. Це означає, що вони дійсно оцінили ваші зусилля та якість вашої роботи. Медіація не лише вирішує спори клієнтів, а ще й допомагає, коли йдеться про побудову довіри клієнт-адвокат. Це сприяє задоволенню клієнтів від досягнутих результатів у довгостроковій перспективі.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати