16 квітня 2020, 13:00

Чи усі члени сім'ї ветерана мають однаковий правовий захист?

Вікторія Фацієвич
Вікторія Фацієвич юрист-аналітик ГО "Юридична сотня"

Діти, які позбавлені батьківського піклування, потребують додаткової уваги. Це стосується не лише дітей-сиріт, а й тих, які виховуються у неповних сім’ях, де другого з батьків заміняє мачуха чи вітчим, які не мають кровної спорідненості з дитиною. 4% населення нашої країни це ветерани і членами їх сімей часто є падчерки чи пасинки, проте не всі гарантії, які розповсюджуються на сімей ветеранів, поширюються і на цих дітей. 


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Проблема в тому, що статус падчерки і пасинка немає окремої процедури оформлення. Він існує на рівні звичаю, хоча по факту такі діти нічим не відрізняються від рідних дітей мачухи, вітчима, оскільки за загальним правилом вони все одно перебувають на їх повному утримані. То ж розглянемо, які взаємні права та обов’язки мають ці дві категорії, зокрема у сфері соціального забезпечення ветерана війни та члена сім’ї загиблого.

Чим статус падчерок і пасинків відрізняється від інших категорій утриманців? Утриманець — це особа, якій надається постійна фінансова допомога, яка є для неї основним джерелом існування. Хто такі падчерки і пасинки? На жаль, ні Сімейний кодекс України (далі  СК України), ні Цивільний кодекс України (далі ЦК України) не містить визначення цих категорій осіб, що є однозначно недоліком. 

Дитина вважається падчеркою чи пасинком, якщо проживає однією сім’єю з мачухою, вітчимом (ст. 260 СК України). Тобто для “оформлення” такого статусу немає необхідності у зверненні до уповноважених органів і отриманні відповідних документальних підтверджень, на відміну від встановлення опіки, піклування чи усиновлення.  Також визначено, що один із батьків падчерки чи пасинка повинен перебувати у шлюбних відносинах з вітчимом чи мачухою (ст. 268 СК України).

За певних обставин, що встановлені статтею 268 СК України, які визначені нижче, у мачухи, вітчима виникає обов'язок  утримувати падчерку, пасинка:

 • така дитина повинна проживати разом з вітчимом, мачухою;

 • у дитини не повинно бути матері, батька чи інших близьких родичів або ці особи з поважних причин не можуть надавати їй належного утримання;

 • мачуха, вітчим мають можливість надавати матеріальну допомогу. 

Також падчерки і пасинки мають право на спадкування за законом (ст. 1264 ЦК України). Вони належать до четвертої черги, якщо проживали із вітчимом, мачухою однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини. Крім того, падчерки і пасинки мають певні права у ветеранській сфері, про які йтиметься нижче. 

Варто розпочати з того, що падчерки та пасинки мають право на оформлення пенсії по втраті годувальника, а саме вітчима, мачухи. Внаслідок цього в них також виникає право на оформлення статусу члена сім’ї загиблого. Такий статус надає їм можливість користуватись всіма пільгами, які встановлені у статті 15 Закону України (далі – ЗУ) “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від своїх рідних батьків, мають право на пенсію по втраті годувальника нарівні з рідними дітьми вітчима, мачухи (ст. 34 ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”).

Можливість оформити пенсію по втраті годувальника дає право на оформлення статусу члена сім’ї загиблого. Оскільки до членів сімей загиблих, померлих осіб належать утриманці загиблого, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія (п. 3 Постанови КМУ від 23.09.2015 року № 740 “Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб”, а також ст. 10 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).

Тобто падчерка та пасинок мають право на оформлення статусу члена сім’ї загиблого та користування пільгами, які визначені законом (ст. 15 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального значення”), за таких умов:

 • перебування на утриманні особи, яка загинула (наявність документів, які це підтверджують);

 • оформлення пенсії по втраті годувальника. 

Документальним підтвердженням фактичного утримання падчерки, пасинка вітчимом, мачухою можуть бути такі документи:

 • довідка про повне перебування падчерки, пасинка на утриманні померлого (довідку можна взяти в органах місцевого самоврядування чи органах соціального захисту населення); 

 • довідка про спільне проживання з вітчимом, мачухою на час смерті (довідку можна взяти в органах місцевого самоврядування);

 • довідка від житлово-експлуатаційних організацій за місцем реєстрації чи за фактичним місцем проживання (якщо фактичне місце проживання не відповідає місцю реєстрації);

 • судове рішення про встановлення факту, що має юридичне значення,  якщо немає можливості отримати документи, які вказано вище.

Цікавим залишається той факт, що падчерки і пасинки можуть оформити статус члена сім’ї загиблого, проте у той же час не мають права на пільги, які поширюються на члена сім’ї учасника бойових дій (далі УБД) чи особи з інвалідністю внаслідок війни. Про це вказано у частині 5 статті 51 Бюджетного кодексу України (далі БК України). Відповідно до цієї статті до членів сім'ї пільговика належать лише рідні діти, усиновлені та особи, щодо яких встановлено опіку чи піклування. Падчерки і пасинки, на жаль, не включаються до цього кола осіб.

Заслуговує на увагу позиція Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду щодо цього питання. Рішення від 01.03.2018 року у справі № 205/5929/17. Суд посилався на Рішення Конституційного Суду України від 03 червень 1999 № 5-рп/9 у справі щодо офіційного тлумачення терміна "член сім'ї" військовослужбовця. Було зазначено, що під членом сім'ї військовослужбовця треба розуміти особу, яка перебуває з ним у відносинах, природа яких визначається:

 • кровними (родинними) зв'язками або шлюбними відносинами;

 • постійним проживанням з військовослужбовцем;

 • веденням з ним спільного господарства.

Членами сім'ї військовослужбовця можуть бути визнані й інші особи за умов постійного проживання і ведення з ним спільного господарства. Тобто не лише його (її) близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, баба), але й інші родичі або особи, які не перебувають з ним у безпосередніх родинних зв'язках (неповнорідні брати, сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші).

Вважаю, що положення БК України, що визначає коло осіб, на яких поширюються пільги УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни, потребує доопрацювання. Сьогодні ця норма обмежує права та свободи падчерок, пасинків, хоча й в побуті вони подібні до рідних дітей ветерана. Варто все-таки включити їх до кола членів сім’ї УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни, можливо, додатково передбачивши певні умови чи обмеження, щоб зміни не призвели до зловживань цим правом, наприклад, якщо такі діти не мають матері, батька чи інших близьких родичів або вони з поважних причин не мають змоги їх утримувати

Також їх потрібно включити до числа дітей, які мають право на отримання державної цільової підтримки у сфері освіти (ст. 12 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”).

Отже, падчерки і пасинки, які спільно проживають з мачухою, вітчимом, за певних обставин дійсно прирівнюються до кровних дітей, проте їх статус, на жаль, не затверджено законами. На практиці складається доволі неприємна ситуація у визначенні ветеранських гарантій щодо цих дітей. З одного боку вони можуть користуватись пільгами для членів сімей загиблих, але з іншого не мають права на соціальне забезпечення як членів сімей УБД чи осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ця категорія дітей залишатиметься надалі соціально незахищеною, поки законодавство, яке регулює це питання, не зазнає якісних змін.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати