09 липня 2013, 11:40

Чужі гроші – не дохід

Судова практика та здоровий глузд

Опубліковано в №27-28 (369-370)

У підприємницькій практиці та просто в приватному житті бувають випадки, коли одна особа отримує від іншої гроші чи майно не у власність, а для виконання певного доручення. Здоровий глузд говорить про те, що ці гроші чи майно не можуть вважатися доходом отримувача, якщо тільки він не привласнив їх собі і не сплинув строк позовної давності повернення цих грошей через суд.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Відповідно до ч. 1 ст. 1000 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя. Згідно п. 3 ч. 1
ст. 1006 ЦКУ, повірений зобов’язаний: негайно передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

Отже, у межах договору доручення ані майно, ані гроші довірителя у власність повіреного не переходять.

Згідно з ч. 1 ст. 1011 ЦКУ за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Згідно ч. 1 ст. 1018 ЦКУ, майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю комітента. Отже, і за договором комісії гроші чи майно комітента у власність комісіонера не переходять. Зокрема, в ухвалі Вищого адміністративного суду України (далі – ВАСУ) від 16 липня 2012 р. № К­25508/10 невключення грошей чи майна, переданих комісіонером комітенту до доходів останнього обґрунтовується посиланням на ст. 1018 ЦКУ1.

Відсутність фактів доходів у даних випадках у господарюючих суб’єктів, на яких поширюються обов’язок і правила ведення бухгалтерського обліку, підтверджується також нормами п. 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 р. за № 860/4153. Так, згідно з пп. 6.2 п. 6 цього Положення не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо. Відповідно до пп. 6.6 п. 6 цього Положення не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: надходження, що належать іншим особам.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати