27 травня 2020, 12:15

Запрацювали зміни до порядку визначення вартості чистих активів ІСІ

НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) повідомляє, що 26 травня 2020 р. набрали чинності зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (ІСІ).

Документ дає визначення ознакам, що свідчать про зменшення корисності активу, у тому числі цінних паперів, які входять до складу активів ІСІ, а саме:

- зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента;

- зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення НКЦПФР, крім випадку прийняття такого рішення Комісії на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою;

- заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення НКЦПФР;

- невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);

- порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ІСІ).

Як зазначається, в разі виникнення щодо певного активу ІСІ вищезгаданих ознак компанія з управління активами повинна здійснити переоцінку такого активу. Цінні папери впродовж трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідного рішення Комісії підлягають уцінці до нульової вартості.

"Цими змінами ми ставимо крапку в питанні скільки коштують фіктивні цінні папери, торгівлю якими ми зупиняли. Реальна вартість багатьох таких активів з портфелів фондів - нуль. Потрібно визнати це і зафіксувати при переоцінці", - прокоментував член НКЦПФР Олександр Панченко.

Нагадаємо, за прощений банком кредитний борг громадянам треба сплатити податок.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати