07 липня 2021, 13:57

ВРП прозвітувало щодо фінансування судової системи з 2018 по 2021 рік

Пресслужба ВРП

6 липня 2021 року ВРП презентовувала звіт за результатами юридичного та фінансового аналізу питань державного фінансування судової системи України за період 2018–2021 років. Документ підготовлений у межах співпраці і за сприяння проєктів Ради Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя» та «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 ЄКПЛ».


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Які зміни в адвокатуру принесло останнє засідання РАУ?"

Про це повідомляє пресслужба ВРП. 

Звіт підготовлено з метою комплексного аналізу узгодженого обсягу фінансових та юридичних питань фінансування судової системи в Україні, в тому числі впливу такого фінансування на гарантування права на справедливий суд. Він містить загальні рекомендації щодо заходів, які можуть бути вжиті для врегулювання виявлених проблемних аспектів фінансування судової системи в Україні.

Проблеми, виявлені під час аналізу, розподілені на «гострі», від швидкого вирішення яких залежить функціонування судової системи, та «хронічні», що формувалися протягом довгого часу та є перешкодою для ефективного використання ресурсів судовою системою.

У Звіті зазначається, що основною «гострою» проблемою є дисбаланс між надходженнями та видатками Державної судової адміністрації України, що загрожує недофінансуванням у 2021 році окремих категорій видатків, які є критичними для здійснення судочинства (витрати на розгляд справ).

Незважаючи на поступове зростання загальної суми бюджетного фінансування ДСА України з 13,3 млрд грн у 2018 році до 15,7 млрд у 2021 році (за 2021 рік вказана початкова сума фінансування), обсяг коштів, які доступні ДСА України для фінансування видатків, крім суддівської винагороди, поступово зменшувався з 10,7 млрд грн у 2018 році до 8,0 млрд грн у 2021 році. При цьому у 2021 році ДСА України також фінансує окремі видатки, яких не було в 2018 році (наприклад, виплата заробітної плати співробітникам Служби судової охорони в сумі 1,3 млрд гривень). Отже, зменшення обсягу коштів, доступних ДСА України для фінансування видатків, крім суддівської винагороди, а також розширення переліку таких видатків неминуче призвело до дефіциту фінансування певних категорій видатків ДСА в 2021 році. У звіті рекомендовано забезпечити додаткове фінансування ДСА на рівні, що є необхідним для забезпечення права населення України на справедливий судовий розгляд.

Іншою «гострою» проблемою є прогнозоване загострення дефіциту фінансування видатків ДСА України, що може виникнути у 2022–2024 роках у разі збереження існуючого нормативного регулювання. На думку експертів, проблема майбутнього дефіциту може бути вирішена шляхом зростання надходжень, зниження витрат або комбінацією вказаних підходів.

До ключових «хронічних» проблем у звіті віднесено відсутність нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів, розрахунку мінімальних витрат на розгляд судових справ, чітких та детальних правил для розподілу та перерозподілу видатків споживання між судами.

Звіт містить наступні рекомендації:

  • визначити нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів;
  • визначити мінімальний рівень витрат, які мають бути покриті державним бюджетом для розгляду справи;
  • розробити прозорі критерії оптимального навантаження на суд та на їх основі розглянути питання оптимізації «недовантажених» судів;
  • проаналізувати та оновити методику визначення граничної чисельності суддів та працівників апаратів судів;
  • розробити критерії мінімальної кількості судових справ, які надходять до суду;
  • розширити повноваження ВРП (щодо участі у плануванні видатків) та місцевих загальних судів (щодо планування, розподілу та перерозподілу видатків на судам);
  • встановити чіткі правила взаємодії органів судової влади (місцевих загальних судів, ВРП та ДСА України) щодо визначення пріоритетів фінансування, планування і розподілу коштів;
  • планувати мінімальні витрати на розгляд однієї справи та враховувати зміни у собівартості модельної справи для розрахунку вартості судової справи, зокрема у разі зміни тарифів на послуги та вартості товарів, а також інтенсивності витрат видатків споживання на розгляд справи;
  • враховувати навантаження на суддів при визначенні кількості необхідних працівників апарату суду та витрат на розгляд справи;
  • розробити формулу розрахунку видатків розвитку;
  • розробити прозорі та чіткі правила і процедури перерозподілу коштів між судами (у разі необхідності). Відповідні правила (критерії) мають враховувати фактичне навантаження суддів та фактичні витрати на розгляд справи з урахуванням потреб окремих категорій судів.

Серед заходів, впровадження яких потенційно може призвести до зниження рівня витрат ДСА України, вказано централізацію закупівель товарів, які є стандартизованими (наприклад, природний газ, електроенергія, комп’ютерна техніка), оптимізацію мережі місцевих судів шляхом укрупнення судів (тією мірою, яка не зашкодить забезпеченню права на справедливий судовий розгляд).

З метою врегулювання питання визначення розміру заробітної плати працівників апарату суду пропонується:

  • встановити посадовий оклад у розмірі не менше ніж мінімальна заробітна плата;
  • перебачити у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» відповідні надбавки з урахуванням пропорційного співвідношення їх із суддівською винагородою;
  • врегулювати заохочувальну функцію стимулюючих виплат, на противагу існуючій визначальній ролі в оплаті праці;
  • оптимізувати кількість працівників відповідно до визначеного нормативу співвідношення працівників апарату суду до суддів.
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати