20 травня 2021, 13:51

В Україні може з’явитися закон про корінні народи: подано законопроект

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про корінні народи України» (№ 5506).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Раді пропонують "легалізувати" Установу бізнес-омбудсмена в Україні"

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Незважаючи на те, що термін "корінний народ" вживається як у нормах міжнародного права, так і в положеннях Основного Закону України, його значення в законодавчих актах України не розкрито. Більше того, в Україні відсутній спеціальний закон, який би визначав правовий статус корінного народу України та встановлював би чіткі гарантії реалізації останнім права на самовизначення.

Необхідність існування такого закону випливає з положень пункту 3 частини першої статті 92 Конституції України, відповідно до якого права корінних народів і національних меншин мають визначатися виключно законами України. У зв'язку з цим у спеціальному законі про права корінних народів України має бути визначено поняття корінного народу України, встановлені засади його правового статусу.

Що пропонується?

У проекті акта надається визначення поняття "корінний народ України", відповідно до якого – це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Відповідно до цього визначення проектом акта пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки.

Відповідно до положень проекту акта корінні народи України та їх представники мають право, колективно та індивідуально, на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини, Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів та в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також передбаченими у Конституції та законах України.

Також проектом акта корінним народам України визначені гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на: позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них.

Серед основоположних прав корінних народів України проектом акта гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, права корінних народів України на сталий розвиток.

Проектом акта також передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, а також питання міжнародного представництва корінних народів України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати