21 грудня 2022, 14:17

У Києві пройшов круглий стіл щодо нових можливостей ІСAС та UMAC (медіація та комбіновані процедури)

У Києві 21 грудня пройшов круглий стіл «Нові можливості ІСAС та UMAC: впровадження медіації та комбінованих процедур». Захід був організований Торгово-промисловою палатою України та присвячений запровадженню послуг медіації, а також послуг із врегулювання спорів за допомогою комбінованих процедур «Арбітраж-Медіація-Арбітраж» та «Медіація-Арбітраж».


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Вітальне слово взяв голова МКАС і МАК при ТПП України Микола Селівон. Він зазначив, що медіаційний розгляд справ і врегулювання спорів планується розпочати з 1 січня 2023 року: «Цей круглий стіл – це, так би мовити, перша ластівка для того, щоб поширювати новий вид врегулювання спорів, який запроваджується в арбітражних інститутах при ТПП України».

З темою: «Медіація у МКАС: нові перспективи врегулювання міжнародних комерційних спорів» виступила заступниця голови МКАС і МАК при ТПП України Інна Ємельнова. Вона розповіла, що сторони медіації за узгодженням з медіатором вільні в будь-який момент встановлювати власні правила медіації, якщо такі правила відповідають духу правил медіації МКАС та меті її проведення.

Пані Ємельнова зазначила, що принципами медіації є добровільність, конфіденційність, нейтральність, незалежність і неупередженість медіатора (медіаторів), самовизначення та рівність прав сторін. Крім того, вона пояснила, що підставою передачі спору для врегулювання до МКАС є медіаційна угода, яка може бути укладена у формі медіаційного застереження в договорі; у формі окремої угоди та шляхом подання до МКАС письмової заяви (заяв) сторін про проведення медіації.

Також вона розповіла, як проходить ініціювання процедури медіації в МКАС:

1) подання заяви однією стороною + процес залучення другої сторони до медіації (в тому числі шляхом проведення інформаційної зустрічі з уповноваженою особою МКАС) + подання заяви другою стороною;

2) подання сторонами спільної заяви про проведення медіації.

За словами Інни Ємельнової, сторони медіації можуть:

 • встановити за узгодженням із медіатором власні правила медіації, якщо вони відповідають духу правил медіації МКАС та меті проведення медіації;
 • обрати медіатора (медіаторів);
 • узгодити місце проведення медіації (у приміщенні МКАС або в іншому місці), форму проведення медіації (очну, онлайн або комбіновану), графік зустрічей із медіатором (як індивідуальних, так і спільних);
 • обрати мову медіації;
 • узгодити строк проведення медіації (як правило, не повинен перевищувати 60 днів);
 • домовитися про розподіл медіаційних зборів та інших витрат;
 • в будь-який момент вийти з процедури медіації.

Водночас медіація розпочинається, зазначила пані Ємельнова, з моменту винесення головою МКАС постанови про прийняття справи до провадження. Далі з метою підготовки до медіації медіатор проводить зі сторонами організаційну нараду, за результатами якої вони підписують протокол. Пізніше відбувається проведення зі сторонами індивідуальних (якщо їх узгодять сторони) та спільних зустрічей.

При цьому підставами припинення медіації є:

 • укладення сторонами угоди за результатами медіації;
 • письмова заява сторони (-ін) про відмову від участі в медіації (в разі, якщо медіація без такої сторони (-ін) є неможливою);
 • порушення сторонами порядку онлайн медіаційних зборів і витрат;
 • обґрунтована письмова заява медіатора (медіаторів) про відмову виконувати функції медіатора (в разі, якщо сторони не узгодили іншу кандидатуру медіатора (медіаторів));
 • письмова заява медіатора про те, що врегулювання спору за допомогою медіації, на його думку, є неможливим або з будь-яких причин стало потрібним;
 • інші підстави припинення медіації, встановлені законодавством України.

Член Президії та арбітр МКАС при ТПП України Володимир Нагнибіда розкрив тему: «Комбіновані процедури в арбітражі: нові можливості та переваги для бізнесу». За його словами, врегулювання/вирішення спору в МКАС із застосуванням комбінованих процедур здійснюється із дотриманням положень законів України «Про міжнародний комерційний арбітраж», «Про медіацію», регламенту МКАС, правил медіації МКАС.

«Ми визначили, що найбільш адаптивними до врегулювання міжнародних комерційних спорів є процедури «Арбітраж-Медіація-Арбітраж» та «Медіація-Арбітраж». На наш погляд, саме такі процедури дозволяють для бізнесу дійсно адаптивно підійти до ситуацій, коли вже дві сторони в спорі, і вони мають змогу або звертатися до арбітражу, або вже запроваджувати застереження щодо медіації-арбітраж своїх контрактах тощо», – розповів він.

Володимир Нагнибіда наголосив, що під час процедури «Арбітраж-Медіація-Арбітраж» одна і та ж особа не може виконувати функції медіатора та арбітра під час вирішення спору між тими ж сторонами. Крім того, арбітр (-и) у справі не має (-ють) доступу до матеріалів медіаційного провадження МКАС.

Водночас у процедурі «Медіація-Арбітраж» сторони, які врегулювали спір за допомогою медіації та домовилися передати угоду за результатами медіації до МКАС для винесення арбітражного рішення, на узгоджених умовах за письмовою домовленістю можуть призначити арбітром особу, яка виконувала функції медіатора. У випадку, коли спір не вдалося врегулювати за допомогою медіації, одна і та ж особа не може виконувати функції медіатора та арбітра під час вирішення спору між тими ж сторонами.

Про переваги МКАС як інституціонального арбітражу при врегулюванні спорів за допомогою медіації та комбінованих процедур розповіла Ольга Костишина, радниця голови МКАС і МАК при ТПП України. Серед них вона виділила економію витрат і часу, положення про медіаційні збори та витрати, експертність і досвід, контроль за дотриманням стандартів, конфіденційність, комплексне врегулювання спорів, виконуваність і комфортність.

Зокрема, вона зазначила, що медіація може бути організована протягом декількох тижнів і завершена протягом декількох днів. Водночас сторони мають можливість контролювати тривалість медіації, а значить і свої витрати на неї. Також під час врегулювання спорів за допомогою комбінованих процедур сторони отримують знижки в оплаті зборів та витрат.

Крім того, Ольга Костишина розповіла, що жодна зі сторін, медіатор, інші учасники медіації, ICAC та його працівники не мають права розголошувати інформацію, що стала їм відома в ході медіаційного провадження, без письмової згоди сторін медіації. При цьому ICAC має право збирати та поширювати знеособлену інформацію про кількість, тривалість та результативність проведених медіацій.

Також вона повідомила, що до Реєстру медіаторів ICAC включені 17 медіаторів з п’яти країн – авторитетні науковці, визнані юристи, що практикують, та акредитовані бізнес-медіатори, – які володіють базовими навичками медіатора та досвідом вирішення спорів, віднесених до компетенції ICAC.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати