21 жовтня 2020, 11:33

Сферу втручання держави у господарські відносини бізнесу хочуть звузити

У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону №4219 від 15.10.2020 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу на ринки".


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Раді пропонують внести зміни до закону про публічні закупівлі".

Як зазначається, метою законопроекту є створення належних правових умов для реалізації гарантованої законом свободи підприємницької діяльності у межах, визначених законом, шляхом звуження сфери втручання держави у господарські відносини.

Зокрема, законопроектом пропонується:

1. Викласти в новій редакції Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та:

– впровадити електронний реєстр документів дозвільного характеру та декларацій, внесення відповідного запису в який і стане фактом видачі дозволу;

– передати Кабінету Міністрів України повноваження визначати вичерпний перелік та вимоги до документів, які необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом (при цьому види дозвільних документів та необхідність їх отримання встановлюються виключно законами);

– встановити основні вимоги до прийняття рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру і його оформлення (зокрема, вимога додавати до рішення копію затвердженого негативного висновку, що став підставою для відмови);

– надати можливість продовження строку дії документа дозвільного характеру та внесення змін до нього, оскільки чинна редакція передбачає лише переоформлення документів;

– вдосконалення механізмів подачі і одержання документів у електронній формі;

– врегулювати набуття права на провадження певних дій або видів господарської діяльності за принципом мовчазної згоди, коли у встановлений законом строк не видано документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі;

– поширити застосування самостійного декларування підприємцями наміру щодо провадження певного виду господарської діяльності та відповідності встановленим законодавством вимогам (завдяки чому суб’єкт господарювання зможе підтверджувати не лише наявність відповідної матеріально-технічної бази, але й кваліфікацію персоналу та інші умови відповідності його господарської діяльності вимогам законодавства);

– визначити загальний порядок подачі декларації для провадження господарської діяльності.

2. Внести зміни і доповнення до інших законодавчих актів, які регулюють суспільні відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру з метою:

- виключення положень стосовно переоформлення, а також видачі дублікату дозволу на спеціальне водокористування, з огляду на запровадження електронних дозволів, що вносяться до єдиного реєстру;

- зобов’язання зазначати інформацію стосовно координат водозабірних та водоскидних споруд у описі та схемі місць забору води та скиду зворотних вод, який подається дозвільному органу для отримання дозволу на спеціальне водокористування;

- встановлення на законодавчому рівні чітких підстав, якими керується Держгеонадра для надання висновку щодо неможливості видачі дозволу на спеціальне користування підземними водами. Таким чином буде виключено правову невизначеність та корупційну складову, пов’язану зі свавільними відмовами у видачі дозволу та необхідністю суб’єктів господарювання повторно звертатися за отриманням дозволу на спеціальне водокористування, нести додаткові часові та фінансові витрати.

- встановлення чітких критеріїв розмежування короткострокового та довгострокового спеціального водокористування, що виключить корупційні ризики в контексті визначення дозвільним органом терміну дії відповідного дозволу на власний розсуд;

- виключення положення стосовно необхідності отримання висновку МОЗ щодо можливості надання дозволу на спеціальне водокористування, що оптимізує роботу Держводагентства та пришвидшить процедуру видачі дозволу, оскільки відпаде обов’язок направляти обов’язкові запити, на які не отримуються відповіді з 2018 року;

- скасування необхідності отримання деяких документів дозвільного характеру;

- встановлення, що перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги будуть встановлюватися актом Кабінету Міністрів України, що дозволить своєчасно та ефективно реагувати державі на запити бізнесу, громадян та інвесторів щодо вдосконалення та спрощення відповідних адміністративних процедур.

- скасування ліцензування таких видів господарської діяльності, як переробка та захоронення побутових відходів та захоронення побутових відходів для усунення колізії, оскільки в Законі України «Про житлово-комунальні послуги» вже виключено положення щодо покладання на НКРЕКП повноважень щодо здійснення ліцензування господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів. Крім того, пропонується встановити додаткову вимогу до ліцензійних умов, яка повинна включати положення про доступність місць провадження господарської діяльності ліцензіатом для осіб з інвалідністю, а також передбачити обов’язок органу ліцензування повідомляти ліцензіата за допомогою засобів телекомунікації щодо рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково чи анулювання ліцензії, а не лише шляхом направлення його не тільки рекомендованого листа. Це дозволить вдосконалити та пришвидшити комунікацію між бізнесом та дозвільними органами.

- законодавчого визначення основних вимог до видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами задля забезпечення прозорих та чітких правил видачі документів дозвільного характеру, а також усунути і мінімізувати підстави для корупції у системі дозвільних органів.

- законодавчого врегулювання процедури видачі документів дозвільного характеру, оскільки на рівні закону досі не встановлено розмір плати за видачу фітосанітарного і карантинного сертифікатів та чіткий строк дії таких документів, що створює значні ризики свавілля під час здійснення владних повноважень та широкі підстави для корупції у діяльності посадових осіб дозвільних органів.

- скасування необхідності отримання окремого дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів транспортним засобом, який видається для подальшого отримання дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, що є фактично дублюванням дозвільної процедури щодо одного і того ж виду діяльності.

Таким чином, буде скасовано взагалі необхідність отримання 4 дозвільних документів, 2 видів ліцензій і ще 2 процедури трансформуються з дозвільної до процедури декларування суб’єктом господарювання відповідності законодавчим вимогам, що дозволить звузити сферу втручання держави у господарські відносини.

Нагадаємо, Раді пропонують заборонити використання мобільних телефонів у школах.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати