30 січня 2023, 12:50

Право працівників на дострокову пенсію в умовах воєнного стану

Координаційний центр з надання правової допомоги

Про особливості достроково пенсії в умовах воєнного стану розповіли фахівці системи БПД.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Як оформити посвідчення особи для депортованих українців"

У першу чергу необхідно брати до уваги, що положення п. 10 ч. 1 ст. 42 Кодексу Законів про працю України захищає правові гарантії осіб на переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, якщо особі залишилось 3 роки до пенсії. Але якщо з виключних обставин звільнення відбулося, то можуть бути застосовані нижче зазначені норми.

Відповідно до чч. 6-7 ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування», особам, яким залишилось 1,5 роки до виходу на пенсію, можна вийти на неї достроково за наступних умов:

  • Якщо особа, трудовий договір з якою розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

Дане положення реалізується за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

  • Якщо трудовий договір з особою розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я згідно з п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю та розірвання трудового договору відбулось відповідно до установленого «Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2022 № 1449.

Своєю чергою невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я підтверджується одним з таких документів, що містять інформацію, наведену в первинній обліковій документації закладу охорони здоров’я, а саме:

  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акту огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

У будь-якому випадку роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій, або у разі відсутності відповідних вакансій, скласти про це акт.

Виявлена невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у разі його відмови від переведення на іншу роботу або відсутності відповідних вакансій для його переведення може бути підставою для розірвання трудового договору та звільнення працівника за ініціативою роботодавця.

У разі відмови працівника від переведення на іншу роботу роботодавець отримує від профспілкової організації (профспілкового представника) згоду щодо звільнення працівника у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я (крім випадків звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, або відсутності на підприємстві, в установі, організації первинної профспілкової організації).

Отже, при подальшому зверненні до Управління пенсійного фонду з заявою про отримання пенсії за віком, непрацююча особа передпенсійного віку подає наступні документи:

  • заява про призначення пенсії, та відповідні документи, які необхідні для призначення пенсії;
  • копія документа про припинення перебування на обліку осіб, які шукають роботу на підставі клопотання про достроковий вихід на пенсію;
  • копія медичного документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення.
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати