09 липня 2021, 11:39

НКЦПФР схвалила рекомендації щодо розвитку зелених облігацій в Україні

Пресслужба НКЦПФР

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні 07.07.2021 року схвалила Рекомендації щодо реалізації або фінансування проєктів екологічного спрямування шляхом емісії зелених облігацій.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Закон про товарні біржі запрацював на повну силу"

Ключові ознаки зелених облігацій визначені Стандартом Європейського Союзу по зелених облігаціях (EU GBS) та Принципами зелених облігацій Міжнародної асоціації ринків капіталу (GBP). 

Розвиток в Україні ринку зелених облігацій узгоджується з європейськими нормами та передбачає:

- переорієнтування потоків капіталу на стійкі інвестиції для досягнення сталого та інклюзивного зростання,

- управління фінансовими ризиками, що виникають внаслідок зміни клімату, виснаження ресурсів, деградації довкілля та соціальних проблем,

- стимулювання прозорості у фінансах та економіці в цілому із зосередженням уваги на довгострокових прибутках. 

Перспективними секторами зеленого фінансування в Україні є:

- енергія (низьковуглецеве виробництво, енергоефективність, накопичення і збереження енергії, розумні мережі, стійкий доступ до джерел енергії),

- вода (збір, очистка, зберігання, очищення стічних вод, доступ до води),

- будівлі (низьковуглецева стратегія, енергоефективність, стійкі матеріали, зелені будівлі),

- сільське господарство (управління земельними ресурсами, низьковуглецеві та адаптаційні стратегії, біомаса, біопаливо),

- транспорт (енергоефективні компоненти, паливо та логістика),

- повітря та екологія (вуглецеві кредити, торгівля та компенсації),

- виробництво (зелена хімія, ресурсо- та енергоефективні ланцюжки поставок, більш чисте виробництво),

- відходи та переробка (повторне використання та послуги з переробки відходів).

Беручи до уваги міжнародні принципи, Комісія підготувала Рекомендації та ключові ознаки моделі зелених облігацій, що емітовані в Україні:

- відповідність проєкту, під який залучаються кошти шляхом емісії зелених облігацій, міжнародно визнаній таксономії,

- цільове використання надходжень від розміщення зелених облігацій,

- звітність емітента про вплив цих проєктів на довкілля,

- залучення емітентом зовнішнього незалежного контролера (верифікатора),

- наявність у емітента власної політики щодо зелених облігацій. 

Ключовим моментом є відповідність проєкту, що фінансуються/рефінансуються за кошти від розміщення зелених облігацій, Таксономії сталої економічної діяльності (Taxonomy for Sustainable Activities). 

Так, емітент зелених облігацій повинен забезпечити належне виконання всіх ключових ознак. Це сприяє захисту інтересів інвесторів та росту інвестицій у зелені облігації. 

Недотримання хоча б однієї з визначених ознак є підставою не класифікувати облігації як зелені. Спроба класифікувати облігації як зелені при їх невідповідності ключовим ознакам дає підставу розцінювати це як «зелений камуфляж» (greenwashing). 

Зелений камуфляж – навмисне введення в оману інвесторів та державних органів щодо напрямків використання розміру фінансових коштів, отриманих від емісії зелених облігацій. Для запобігання фактам «зеленого камуфляжу» і виникла необхідність розробки міжнародних стандартів та формування країнами власних рекомендацій. 

Довідкова інформація: 

Зелені облігації визначаються як будь-який тип облігацій, надходження від розміщення яких будуть використовуватися виключно для фінансування або рефінансування нових та/або існуючих прийнятних «зелених» проєктів, що маюсь чіткі екологічні переваги. 

В інших аспектах зелені облігації схожі на звичайні облігації. Зокрема, ціноутворення та витрати є аналогічними, облігації розміщуються у біржовому лістингу, торгуються та регулюються так само, як і інші цінні папери цього типу. 

Емітентами зелених облігацій можуть бути приватні компанії та фінансові установи, міжнародні банки розвитку, муніципалітети, держава.  

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати