17 січня 2022, 13:22

Бізнес послабив свої очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні

Пресслужба НБУ

Бізнес продовжує прогнозувати пожвавлення ділової активності на тлі поліпшення настроїв щодо курсу гривні та посилення інфляційних очікувань.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "У Системі BankID НБУ запроваджуються тарифи для її учасників"

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На тлі поступового поліпшення оцінок щодо поточного стану підприємств зберігаються оптимістичні очікування щодо їх розвитку. У наступні 12 місяців респонденти, попри посилення інфляційних очікувань, прогнозують міцніший курс національної валюти. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IV кварталі 2021 року.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 112.1% порівняно з 114.3% у ІІІ кварталі. Несуттєве зниження ІДО відбулося за рахунок послаблення позитивних оцінок щодо зміни загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на обладнання та інвентар і фінансово-економічного стану підприємств. Водночас другий квартал поспіль респонденти очікують зростання кількості працівників на своїх підприємствах.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства очікують помірне зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив 8.3% порівняно з 21.5% у ІIІ кварталі 2021 року.

Четвертий квартал поспіль поліпшуються очікування бізнесу щодо курсу гривні. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 28.15 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 28.50 грн/дол. США). Частка підприємств, які вважають, що обмінний курс не перевищить 28.00 грн/дол. США, зросла до 50.5% з 35.3%.

Інфляційні очікування погіршуються другий квартал поспіль: у IV кварталі очікувана річна інфляція становила 8.7% порівняно з 7.8% у попередньому кварталі. Частка опитаних підприємств, які вважають, що інфляція перевищить 7.5%, зросла до 61.9% з 51.3%. Витрати на виробництво залишаються основним проінфляційним чинником на думку 79.9% респондентів порівняно з 75.1% у ІІІ кварталі. Суттєво посилився вплив цін на світових ринках: 43.0% порівняно з 35.1%.

Водночас четвертий квартал поспіль знижується вплив курсового чинника: його відзначили 40.0% респондентів проти 45.1% у попередньому опитуванні.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Керівники продовжили позитивно оцінювати поточний фінансово-економічний стан власних підприємств: баланс відповідей становив 7.6% проти 7.0% у ІІІ кварталі.

Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців залишаються позитивними: баланс відповідей – 9.7% (у ІІІ кварталі – 12.7%). Найвищі очікування в підприємств торгівлі та переробної промисловості (баланс відповідей – 16.9% та 11.5% відповідно). Загалом поліпшення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім підприємств енерго- та водопостачання, які не очікують змін.

Бізнес прогнозує подальше збільшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і на зовнішньому ринку: баланси відповідей –21.8% та 20.6% відповідно порівняно з 27.7% та 23.5% у ІІІ кварталі 2021 року. Збільшення обсягів реалізації очікують підприємства всіх видів діяльності, крім  підприємств будівництва, які не очікують змін.

Зберігаються позитивні очікування підприємств щодо інвестиційних видатків як на машини, обладнання та інвентар, так і на будівельні роботи: баланс відповідей – 19.1% і 6.9% відповідно (у ІІІ кварталі 19.3% і 9.7% відповідно). Зростання інвестиційних видатків у наступні 12 місяців прогнозують підприємства переважної більшості видів діяльності.

Шостий квартал поспіль спостерігається поліпшення очікувань щодо зростання обсягів іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей зріс до 18.6% з 15.6% у ІІІ кварталі. Водночас частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, дещо знизилася і становить 21.4% (у попередньому опитуванні – 23.4%).

Другий квартал поспіль бізнес прогнозує збільшення загальної кількості працівників на своїх підприємствах: баланс відповідей становив 2.9% (у  попередньому кварталі – 2.2%). Збільшення кількості працівників прогнозують респонденти підприємств торгівлі, добувної промисловості, інших видів діяльності, будівництва, транспорту та зв’язку. Натомість респонденти підприємств сільського господарства та переробної промисловості очікують зменшення кількості працівників.

Посилилися та залишаються високими очікування підприємств щодо зростання заробітних плат працівників у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 68.6% порівняно з 61.4% у ІІІ кварталі 2021 року. Лише 1.6% опитаних компаній готові до зменшення заробітних плат (у попередньому опитуванні – 0.9%).

На тлі незначного зниження оцінок підприємств щодо потреби в позикових коштах найближчим часом зменшилася частка підприємств, які планують брати банківські кредити, – до 38.5% (у ІІІ кварталі – 40.4%). Традиційно переважна більшість респондентів планує залучати кредити в національній валюті – 77.2% (у попередньому опитуванні – 77.4%). Керівники підприємств відзначили зниження жорсткості умов доступу до банківських кредитів шостий квартал поспіль. Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі кредитні ставки. Понад третина опитаних (34.9%) замість кредитних послуг банків використовуватиме інші джерела фінансування. Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, залишилася практично на рівні попереднього опитування  – 7.6% порівняно з 7.2%.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати