18 лютого 2020, 15:44

«Виключення з патентної охорони недопустимі»

Опубліковано в №3 (709)

Антоніна Пахаренко-Андерсон
Антоніна Пахаренко-Андерсон «Пахаренко і партнери, ЮФ» керуючий партнер, президент Украї­нського альянсу по боротьбі з підробками і піратством (UAACP), патентний повірений Украї­ни

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2259 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)». Законопроект спрямований на забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи й корисні моделі з правом Європейського Союзу.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Запропоновані законопроектом №2259 зміни до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» щодо виключення з патентної охорони нових форм (включаючи солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, ізомери) відомого з рівня технології лікарського засобу, нових дозувань або нового використання відомого лікарського засобу, незалежно від їх відповідності критеріям патентоздатності, призведе до порушення міжнародних зобов'язань держави Україна щодо патентної охорони винаходів. Подібних виключень не існує в міжнародних документах, наведених у пояснювальній записці до проекту. Згідно зі ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Цілком очевидно, що такі виключення не відповідають чинним міжнародним нормам щодо патентної охорони винаходів та не мають бути прийняті.

Доведено багаторічною світовою практикою, що можливість отримання патентної охорони на вдосконалені форми відомого з рівня технології лікарського засобу спонукає фармацевтичні компанії до пошуку нових ліків (або нових показань до застосування) з підвищеною безпекою та/або ефективністю, у порівнянні з наявними. В результаті створюються нові лікарські засоби на основі відомих активних речовин, які є результатом наукової розробки, в яку вкладено значні матеріальні та інтелектуальні ресурси, а вдосконалений препарат є об'єктом нового винаходу. Таким об'єктом можуть бути нові композиції на основі відомої активної речовини, нові комбінації з іншими активними речовинами, застосування за новим призначенням або нове дозування відомої активної речовини, що дозволяє запроваджувати нові підходи в лікуванні та профілактиці захворювань. Таким об'єктам надається правова охорона в європейських країнах за умови їх відповідності критеріям патентоздатності.

Така недалекоглядна законодавча ініціатива може серйозно погіршити інвестиційний клімат України, нашкодити її економічним інтересам, здоров'ю її громадян, обмеживши доступ пацієнтів до нової та більш сучасної терапії, альтернативного лікування і лікарських засобів. Українські вчені не зможуть захистити патентами результати своїх наукових досліджень в галузі синтезу нових матеріалів та завоювати передові позиції на світовому рівні. Вітчизняні виробники не зможуть одержати патентну охорону на лікарські засоби, створені на основі відомих активних речовин, що негативно вплине на розвиток інновацій у державі. Тому такі виключення з патентної охорони недопустимі та не мають бути ухвалені Верховною Радою України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати