06 квітня 2018, 14:16

Фінансово «убезпечені»?

Опубліковано в №14 (616)

Марія Аксаітова
Марія Аксаітова «SK GROUP» керуючий партнер, адвокат
Інесса Михальченко
Інесса Михальченко «Gryphon Group» молодший партнер Gryphon Group Banking & Finance, комплаєнс

Зареєстровано законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Коментарі

30124123_1210232805776787_4491576665289261056_o Марія Аксаітова, керуючий партнер АО «СК ГРУП», адвокат

«Проект закону про Національне бюро фінансової безпеки (далі – НБФБ) за авторством Н.П. Южаніної передбачає, що Бюро є державним правоохоронним органом, на який на основі кримінального аналізу та аналізу ризиків покладається усунення загроз фінансовій безпеці держави.

Тобто, перш за все, Бюро – це аналітичний центр концентрації та аналізу інформації про стан фінансової системи держави, що збирається державними органами та органами самоврядування.

У законопроекті передбачається формування процесу досудового розслідування на основі ILP-моделі (Intelligence Led Policing). В основі даного процесу закладається система аналізу ризиків та загроз, яка застосовується в європейській практиці.

Така новація змінює підстави для початку кримінального провадження за статтями, що відносяться до підслідності Національного бюро фінансової безпеки України (узгодженість несплачених до бюджету грошових зобов'язань, наявність аналітичного висновку щодо вчинення відповідного кримінального правопорушення). Законопроект від 19.03.2018 р. чітко встановлює виключну підслідність Національному бюро фінансової безпеки України злочинів, пов’язаних із захистом публічних фінансів, та перехід від хаотичного переслідування окремих суб’єктів господарювання до порушення кримінальних проваджень відносно конкретних осіб тільки на основі аналітичних досліджень.

Ще під час розробки проекту закону про НБФБ Н.П. Южаніна зазначала, що Бюро має стати незалежним від будь-якого органу державної влади. Так само даний проект підкреслює незалежність цього органу з метою мінімізації корупційних ризиків та уникнення впливу на діяльність Бюро всіх державних органів та їх посадових осіб, що прямо або опосередковано приймають участь у процедурах наповнення державного бюджету та/або розподілу і використання його коштів.

Слід звернути увагу на те, що НБФБ підзвітне ВРУ та Президенту України. Останній призначає на посаду Директора НБФБ одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення комісією відповідного подання.

Під час створення законопроекту велися обговорення щодо конкурсної системи відбору кандидатів на всі посади в Національному бюро фінансової безпеки України, крім посад у підрозділах забезпечення діяльності Бюро. На сьогодні ст. 8 проекту закону про НБФБ визначає особливий порядок конкурсного відбору, призначення та звільнення Директора НБФБ, а також вичерпний перелік підстав для припинення його повноважень. Також ст. 10 законопроекту передбачає, що загальна чисельність працівників Національного бюро фінансової безпеки України не може перевищувати 4 тис. осіб.

У новому проекті закону можна знайти й законодавче підтвердження коментарів щодо права Національного бюро на формування власних та отримання доступу до інформаційних ресурсів всіх без винятку державних органів.

До подання на розгляд цього законопроекту було багато критики стосовно того, що він може породжувати складнощі, наприклад, повноваження НБФБ можуть перетинатися з Нацполіцією, СБУ, ГФС і іншими органами. Однак у законопроекті зазначено, що його створення супроводжуватиметься частковим обмеженням компетенції Національної поліції МВС України та СБУ в питаннях боротьби зі злочинами у сфері економіки та ліквідацією окремих підрозділів захисту економіки Національної поліції Міністерства внутрішніх справ України, підрозділів СБУ, що опікуються боротьбою з економічними злочинами.

Таким чином прийняття законопроекту дозволить скоротити чисельність правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу зі злочинами у сфері економіки, спростовуючи побоювання щодо дублювання повноважень органів. Крім того, зі створенням Національного бюро фінансової безпеки України має відбутися перехід від наглядово-каральної функції фіскальних органів до обслуговуючої, що допомагає у нарахуванні та проведенні сплати податків, а не має на меті наповнення бюджету за рахунок фінансових санкцій та переплат».

2554_97dd54c2eb90d94d9f7461c207d3d52b Інесса Михальченко, молодший партнер Gryphon Group, Banking & Finance

«Реалізуючи стратегію національної безпеки України щодо протидії зловживанням у сфері публічних фінансів, мінімізації рівня «тінізації» та криміналізації національної економіки, в Україні ініційовано створення нового правоохоронного органу – Національного бюро фінансової безпеки. Відповідний законопроект був зареєстрований у Верховній Раді України від 19.03.2018 р.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день питаннями фінансової безпеки в Україні займаються: Національна поліція України, Служба безпеки України, податкова міліція, прокуратура, Національне антикорупційне бюро України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна аудиторська служба України та Рахункова палата.

Однак, за словами ініціаторів законопроекту, робота вказаних органів за даним напрямком є не ефективною та побудована на застарілих методах, які не уніфіковані ні між українськими, ні з міжнародними правоохоронними інституціями.

Тому, використовуючи практику країн Європейського Союзу та ОБСЄ, в Україні заплановано впровадження нової моделі організації правоохоронної діяльності, яка ґрунтується на аналітичних дослідженнях – так званій «моделі ILP» (Intelligence Led Policing) – та буде зосереджена в рамках одного державного органу.

Відповідно, завданнями Національного бюро фінансової безпеки буде:

- виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, а також запобігання їх виникненню в майбутньому;

- створення єдиного аналітичного центру концентрації та аналізу інформації про стан фінансової системи держави, що збирається державними органами та органами самоврядування;

- здійснення розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, віднесених до підслідності НБФБ;

- здійснення розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду, ухиляються від виконання кримінального покарання за правопорушення, віднесені до підслідності НБФБ.

Аналізуючи опублікований законопроект, варто відзначити, що для реалізації вказаних завдань новостворений правоохоронний орган буде наділено значними повноваженнями, до яких входять не лише створення та супроводження аналітико-інформаційних систем, але й проведення силових заходів, зокрема:

- проведення гласних та негласних оперативно-розшукових операцій;

- вжиття заходів для припинення фізичними та юридичними особами протиправних діянь;

- проведення фотографування, аудіо- і відеозйомки;

- отримання повного доступу до інформаційних ресурсів правоохоронних, державних органів, органів місцевого самоврядування, банків (у т.ч. інформації, що становить банківську таємницю), Національного банку України, Національного депозитарію тощо.

Консолідація повноважень щодо виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів в рамках єдиного спеціалізованого органу – Національного бюро фінансової безпеки України – може стати ефективним механізмом у побудові прозорого бізнес-середовища, зниження корупційних ризиків у системі правоохоронних органів та запровадження дієвої системи стимулювання добровільної сплати податкових зобов'язань платників податків».

1
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати