04 березня 2022, 18:52

«Дія сіті» та алгоритм реєстрації

Опубліковано в №4 (758)

Ірина Стародуб
Ірина Стародуб «Moneyveo» керівник судового відділу

Сьогодні вже нікого не здивуєш фактом, що першу десятку серед топ-100 займають переважно технологічні та ІТ-компанії, а у загальній кількості учасників рейтингу більше третини залучені в цьому напрямку. Йдеться про компанії, які отримують прибуток з програмних продуктів, онлайн-сервісів, технічних розробок, онлайн-маркетингу через власні інтернет-платформи або іншими шляхами, пов’язаними з ІТ. Успіх таких компаній та можливості віртуального середовища надихають підприємців по всьому світу створювати власні стартапи та робити вклад у розвиток інформаційних технологій. Інвестори, зі свого боку, готові вкладати значні ресурси у перспективні проєкти та революційні ідеї.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Окрім фінансового аспекту, галузь інформаційних технологій приваблива гнучкістю та відсутністю багатьох обмежень, що характерні для інших галузей. Де ще можна обирати найбільш вигідні умови для компанії попри кордони, відстань та часові пояси? Вже немає нічого дивного, що естонська компанія з українськими спеціалістами виконує замовлення на розробку ПЗ для американської корпорації.

В Україні сконцентрована велика кількість кваліфікованих спеціалістів та амбітних підприємців, котрі бажають створити власний стартап чи підняти наявний на наступний рівень. Та на жаль, такому розвитку значно заважають застаріла система оподаткування, погано адаптовані норми права та відсутність механізмів заохочення та підтримки бізнесу на початкових етапах. Той факт, що подібне вже існує в інших країнах, схиляє підприємців реєструвати компанії за кордоном, а спеціалістів — шукати замовлення поза межами України. З метою виправити ситуацію та прискорити розвиток ІТ-галузі й запроваджується комплекс заходів під назвою «Дія Сіті».

Чому це важливо

Мета «Дія Сіті» — створити на території України такі вигідні умови, щоб надати наявним та новим компаніям простір, можливість та додаткові гарантії для розвитку ІТ-бізнесу. Міцна законодавча база, сприятливе оподаткування та можливість відкрито отримувати дохід значно підвищать привабливість України в очах внутрішніх та закордонних інвесторів.

Після досягнення першочергових цілей «Дія Сіті» державі буде вигідно й надалі привносити зміни до законодавства відповідно до актуальних світових тенденцій. Це обумовлено динамікою та підвищеною чутливістю ІТ-галузі до обмежень та механізмів регулювання з боку держави. Наприклад, «Дія Сіті» запроваджує новий для українського законодавства механізм взаємодії компаній з дистанційними працівниками та аутсорс-спеціалістами. Хоча з практичної точки зору подібні контракти не є новими, їх законодавче закріплення створює додаткові правові гарантії для обох сторін.

Вигоди для компаній

Якщо компанія є стартапом, аутсорсинговою, R&D або такою, що випускає продукти чи надає послуги у сфері ІТ, для неї передбачено:

 • спеціальний податковий режим, який має зменшити фінансове навантаження на ІТ-бізнес та надати податкові знижки для інвесторів;
 • розширений перелік варіантів оформлення трудових відносин. Держава надає можливість обрати найбільш вигідний варіант як для робітника, так і для компанії. Окрім вже зазначеного GIG-контракту, залишилися й класичний трудовий договір за КЗпП та договірні відносини з ФОП;
 • гарантії захисту IP (intellectual property). Головна цінність будь-якої ІТ-компанії — її інтелектуальна власність, тому гарантії її захисту мають ключове значення;
 • визначеність у питаннях IP на службовий твір.

Службовий твір — це твір, що створюється в результаті трудових відносин чи надання послуги. Детальне та чітке врегулювання його правової природи — гарантія продуктивної взаємодії та попередження спорів з працівниками чи аутсорс-спеціалістами;

 • запровадження механізмів венчурних інвестицій. Венчурні інвестиції охоплюють широке коло інструментів і зазвичай асоціюються з інноваційними компаніями та стартапами. Досить часто перетворення революційної ідеї чи маленького стартапу на успішну компанію можливе завдяки подібним інвестиціям;
 • захист від неправомірного втручання силових структур.

Окрім типових ризиків, додатковою перешкодою для підприємців є досить висока ймовірність неправомірного втручання представників силових структур. Зміни, що входять до «Дія Сіті», охоплюють не тільки кримінальне переслідування подібних випадків, але і більш жорсткі санкції.

Хто може отримати статус резидента «Дія Сіті»

Для отримання статусу резидента «Дія Сіті» необхідно відповідати 4 критеріям:

 • здійснювати діяльність у галузі інформаційних технологій;
 • відповідати вимогам до резидентів «Дія Сіті»;
 • не відповідати обставинам, що унеможливлюють набуття статусу резидента;
 • подати заяву в електронному вигляді на відповідному ресурсі.

Яка діяльність належить до галузі інформаційних технологій

Законодавець зазначає, що до ІТ належать такі види діяльності:

 • комп’ютерне програмування;
 • консультування з питань інформатизації;
 • керування комп’ютерним устаткуванням;
 • видання комп’ютерних ігор;
 • видання програмного забезпечення;
 • надання програмних продуктів (ігор) у режимі онлайн;
 • надання веб-послуг з поставки програмних додатків;
 • освітня діяльність у галузі інформаційних технологій;
 • обробка даних (наприклад, автоматизована обробка даних клієнта, керування веб-сайтами);
 • дослідження та експериментальні розробки у сфері інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента «Дія Сіті» у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів;
 • діяльність, пов’язана з обігом віртуальних активів;
 • забезпечення кібербезпеки (наприклад, розробка спеціалізованих програмних та апаратно-програмних продуктів чи виявлення кібератак та ліквідація їх наслідків);
 • діяльність з системами робототехніки;
 • додатково визначені Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до резидентів

Окрім видів діяльності, ключовою вимогою є реєстрація компанії на території України. Відповідність іншим вимогам перевіряється протягом визначеного строку після отримання статусу резидента. Через це керівництво має правильно оцінювати свою компанію та темпи її розвитку. За відповідних обставин можна отримати тимчасовий статус резидента, що надає усі переваги, та строк для усунення невідповідності. Такими вимогами є:

 • середня місячна винагорода працівників та гіг-спеціалістів має бути не менша за еквівалент 1200 євро;
 • сумарна кількість робітників та гіг-спеціалістів має дорівнювати або бути більша за 20 осіб;
 • 90% доходу має надходити від передбачених для «Дія Сіті» видів діяльності.

Якщо компанія не відповідає зазначеним вимогам, вона може бути позбавлена статусу резидента.

Хто не зможе стати резидентом

Здебільшого обставини, що унеможливлюють набуття статусу резидента, стосуються прибутковості, формування статутного капіталу, правопорушень, місця реєстрації або діяльності компанії. Зокрема, набуття статусу резидента «Дія Сіті» неможливе, якщо:

 • компанія зареєстрована на території іноземної держави;
 • 25% статутного капіталу належать державі чи територіальній громаді;
 • компанія має статус неприбуткового підприємства;
 • у ході своєї діяльності компанія порушила вимоги законодавства щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або подання інформації про структуру власності юридичної особи. Законодавець надає вичерпний перелік таких обставин;
 • частка статутного капіталу належить державі, визнаній ВРУ агресором, або юридичним особам, які зареєстровані у такій державі, чи фізичним особам, що постійно проживають у такій державі;
 •  25% статутного капіталу належать юридичним особам з країн, які включені до переліку таких, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
 • до компанії застосовано санкції відповідно до законодавства України, або такі, що визнані Україною, в т.ч. якщо компанія має зв’язок з особою, щодо якої застосовано подібні санкції;
 • компанія офіційно визнана банкрутом або перебуває у процесі припинення;
 •  компанія має податковий борг понад 10 мінімальних заробітних плат;
 • компанія займається обігом віртуальних активів без внесення відомостей до відповідного реєстру;
 • серед іншого, компанія займається діяльністю з організації чи проведення азартних ігор.

Тимчасовий статус резидента

Особливість вимог до резидентів полягає у тому, що певна їх частина перевіряються вже після набуття статусу резидента. Якщо керівництво усвідомлює, що компанія не буде їм відповідати у зазначені строки, за згодою з уповноваженим органом компанія може отримати час для усунення недоліків — тимчасовий статус резидента. Тимчасовий резидент отримує усі переваги постійного та строк для приведення компанії у відповідність до визначених вимог. Якщо на момент закінчення встановленого періоду компанія буде повністю відповідати таким вимогам, вона отримає статус постійного резидента автоматично.

Для можливості отримати тимчасовий статус резидента «Дія Сіті» необхідно відповідати певним критеріям та отримати згоду від уповноваженого органу. Критеріями є:

 • здійснення діяльності, встановленої для «Дія Сіті»;
 • 90% прибутку надходять від такої діяльності;
 • компанію зареєстровано за 2 роки до моменту реєстрації як резидента «Дія Сіті»;
 •  відсутні обставини, що унеможливлюють набуття статусу резидента;
 • дохід у межах, визначених для 3 групи спрощеної системи оподаткування.

Таким чином, держава значно розширює коло компаній, що можуть стати резидентами. У першу чергу, це сприяння стартапам. Строк на приведення компанії у відповідність залежно від моменту подання заяви може сягати майже 2 роки. Вже сформованій ІТ-компанії цього періоду має бути достатньо для виходу на необхідні показники.

Як подати заяву

На відповідному державному ресурсі є бланк заяви на отримання статусу резидента «Дія Сіті». Необхідно його заповнити та надати інформацію про компанію, її посадових осіб, види діяльності та дохід, запевнити про відповідність вимогам та відсутність негативних обставин, а у випадку неповної відповідності надати інформацію про попереднє звернення для отримання тимчасового статусу. До заяви необхідно додати завірену довіреність на право особи, що подає заяву, діяти від імені компанії.

Особливий режим оподаткування як резидента «Дія Сіті» можливий виключно за рішенням самої компанії та потребує відповідної додаткової заяви. Після формування пакету документів їх необхідно завірити цифровим підписом.

Документи направляються до Міністерства цифрової трансформації України. З цією метою будуть створені відповідні онлайн-ресурси та електронні поштові скриньки, що будуть зазначені на офіційних порталах «Дія Сіті» та Міністерства цифрової трансформації України.

Як зрозуміти, що компанія набула статус резидента

Після того, як усі необхідні документи будуть у Міністерства цифрової трансформації України, протягом 10 днів відбувається перевірка зазначених у заяві відомостей. За результатом перевірки приймається рішення про надання компанії статусу резидента. Якщо відповідь не надійшла протягом 10 днів, статус надається автоматично.

Висновки

«Дія Сіті», беззаперечно, — крок уперед для українського ІТ-сектору. Однак це тільки початок на шляху створення сприятливих та привабливих умов для ведення бізнесу. На даному етапі інвесторів приваблює порівняно низька вартість послуг разом з високою кваліфікацією українських спеціалістів та стартапів. Однак є й високі ризики, виражені у нестабільності з боку держави, відсутності законодавчого закріплення позитивної світової практики у галузі ІТ-бізнесу. Несприятливим фактором є й можливість неправомірного втручання силових структур у бізнес. Подібні ризики нівелюють для інвесторів усі позитивні аспекти. Боротьба та виправлення цих перешкод — складний і тривалий процес, однак необхідний в умовах жорсткої конкуренції між країнами за увагу ІТ-бізнесу.

В умовах глобалізації, інтернету та вільного руху фінансів ІТ-бізнес позитивно впливає на економіку країн. Однак специфіка цього бізнесу дозволяє «мігрувати» між країнами у пошуку більш сприятливих умов. Подібні зміни мають юридичний характер, однак ніяк не вплинуть на продукти і працівників, інтернет-ресурси та сервіси. «Дія Сіті» підвищує привабливість країни для закордонних інвестицій та має на меті створити умови не тільки для українського бізнесу, а й для міграції закордонних компаній.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати