16 вересня 2022, 11:10

Вільне використання літературних і художніх творів без згоди автора у виданнях навчального характеру

Володимир Коноваленко
Володимир Коноваленко директор ГО «Товариство популяризації знань про інтелектуальну власність»

Приводом для написання статті стали підручники для загальноосвітньої середньої школи, якими заповнений інтернет. Підручники розміщені не тільки на вебсайтах видавництв, МОН, Інституту модернізації змісту освіти, але й на піратських вебсайтах.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Якщо відкрити будь-який такий підручник, то можна побачити в його змісті безліч літературних і художніх творів, що використовуються як ілюстрації.

Більшість ілюстрацій використовуються без дозволу автора та без виплати винагороди відповідно до ст. 444 ЦК України та п. 2 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Однак багато ілюстрацій використовуються в підручниках з порушенням авторського права, оскільки при їх використанні не дотримуються вимоги ст. 444 ЦК України та п. 2 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Такі порушення авторського права дають підстави припустити, що протягом строку позовної давності деякі видавці можуть стати відповідачами в суді за позовами про захист авторського права.

Слід зазначити, що загальний термін позовної давності дорівнює трьом рокам із моменту, коли автор дізнався про порушення авторського права. Це означає, що позов можна отримати у будь-який час, незалежно від того, коли підручник було видано.

Приклад. Підручник видано, приміром, 2015 року. Автор дізнався про порушення авторського права у 2022 році. На позов можна очікувати протягом 2022–2025 років.

Для того щоб не стати відповідачем у суді, видавці мають навчитися привильно застосовувати ст. 444 ЦК України та п. 2 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» при використанні літературних і художніх творів у якості ілюстрацій.

Передусім розглянемо питання щодо правового поля вільного використання творів без згоди автора.

Є декілька законодавчих актів, які регламентують вільне використання літературних і художніх творів у якості ілюстрацій без згоди автора і без виплати авторської винагороди. Зупинимось на деяких із них, а саме на Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів, ЦК України і Законі України «Про авторське право і суміжні права». 

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Стаття 10.

(2) Законодавством країн Союзу і спеціальними угодами, які укладені або будуть укладені між ними, може бути дозволене використання  літературних або художніх творів у обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, радіо- і телевізійних передачах і звукозаписах або зображення навчального характеру за умови, що таке використання здійснюється при дотриманні добрих звичаїв.

(3) При використанні творів відповідно до попередніх пунктів цієї статті зазначається джерело і імя автора, якщо воно позначено на цьому джерелі.

ЦК України. Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора.

1. Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою:

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;

2. Особа, яка використовує твір, зобовязана зазначити ім’я автора твору та джерело запозичення.

Закон України «Про авторське право і суміжні права». Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора.

Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру.

З наведених норм Закону видно, що літературні й художні твори використовуються в якості ілюстрацій без згоди автора і без виплати винагороди тільки у виданнях навчального характеру.

Варто зазначити, що в Законі не наведено визначення видання навчального характеру.

У зв’язку із цим до видань навчального характеру можуть належати будь-які видання, які мають зміст навчального характеру, а саме підручники, посібники, видання з навчання грі, наприклад, шахам, приготування кулінарних страв тощо.

У таких виданнях бажано вказувати, що це видання навчального характеру.

Крім того, літературні й художні твори використовуються в якості ілюстрацій із зазначенням імені автора й джерела запозичення.

Зауважу, що наведені норми законів містять кілька обмежень використання літературних і художніх творів як ілюстрацій.

Зупинимось на цих обмеженнях.

По-перше, твір, який використовується в якості ілюстрації, повинен бути правомірно опублікованим.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» опублікування твору це випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. 

Опублікуванням твору вважається також депонування рукопису твору у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору.

Слід зазначити, що не кожен твір, розміщений в інтернеті, є правомірно опублікованим. 

Правомірно опублікованим є твір, що використовується на вебсайті з дозволу автора або особи, якій належать майнові права на твір.

До таких вебсайтів зазвичай можна віднести стічні сайти (freepik.com, pixabay.com, ua.depositphotos.com та інші), онлайн-музеї, персональні авторські вебсайти письменників, художників та інших авторів.

Такі вебсайти можуть бути джерелом запозичення правомірно опублікованого твору.

По-друге, твір використовується під іменем автора, якщо воно вказане в такому джерелі запозичення.

Якщо твір правомірно опублікований на вебсайті, то зазвичай автор вказує своє ім’я, свій псевдонім або використовує твір анонімно.

Якщо на такому вебсайті не вказано ім’я (псевдонім) автора твору, то можна вважати, що твір використовується анонімно.

Інша справа, якщо твір запозичений з вебсайту, на якому твір використовується без дозволу автора чи іншої особи, яка має авторське право. Відсутність імені автора (псевдоніма) на такому вебсайті не гарантує, що твір використовується анонімно.

Запозичення твору з такого вебсайту без вказівки імені автора неминуче призводить до порушення немайнових прав автора твору.

По-третє, твір використовується в обсязі, виправданому поставленою метою.

У зв’язку з тим, що метою використання твору є його використання як ілюстрації, то обсяг твору, що використовується як ілюстрація, повинен бути меншим, ніж твір, що ілюструється. Якщо ілюстрація відповідає цій вимозі, то вона може використовуватися в повному обсязі.

По-четверте, твір використовується за умови дотримання добрих звичаїв.

На жаль, у юридичній практиці відсутнє тлумачення поняття «добрий звичай».

Імовірно, йдеться про сумлінне використання твору як ілюстрації у виданнях навчального характеру в обсязі, меншому за обсяг ілюстрованого твору.

Крім того, при використанні літературних і художніх творів у якості ілюстрацій слід дотримуватися додаткових обмежень, які витікають з авторського права.

Наведені норми законів не поширюються на:

1) твори, які включені до збірника та іншого складеного твору, наприклад, до хрестоматії (однак, якщо твір включений у збірник чи інший складений твір, ілюстрований літературними і художніми творами, то на ці ілюстрації можуть бути поширені наведені норми Закону про вільне використання творів);

2) похідний твір, якщо твір, який використовувався для його створення, охороняється авторським правом і дозвіл на його використання не отримано;

3) твір, який без згоди автора був підданий змінам, що не створюють похідний твір;

4) зображення об’єктів авторського права, які зафіксовані на фотографічних і художніх творах, відеограмах.

Не слід забувати і про обмеження на використання зображення фізичної особи на фотографічних, інших художніх творах.

Фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті – за згодою осіб, визначених у ч. 4 ст. 303 ЦК України.

Є винятки із цього загального правила, що наводяться у ст. 308 ЦК України.

З урахуванням зазначених обмежень наведемо приклади атрибутів, якими супроводжуються літературні й художні твори у виданнях навчального характеру.

Атрибути літературних творів

У зв’язку з тим, що літературні твори можуть використовуватися в оригіналі або в перекладі, то наведемо атрибути літературного твору в оригіналі та в перекладі.

Написання атрибутів літературного твору мовою оригіналу 

Ім’я автора, назва твору, дані про видання, з якого запозичено твір.

Приклад 

«Будь-яке використання творів з порушеннями авторських прав небезпечне для видавця, оскільки в будь-який момент він може стати відповідачем у суді»*.

Володимир Коноваленко

*Коноваленко В. Авторське право у видавничій справі: практичний посібник для авторів, редакторів, видавців. Тернопіль:  Навчальна книга – Богдан, 2010. С. 12.

Написання атрибутів літературного твору в перекладі

Ім’я автора, назва твору, ім’я перекладача, дані про видання твору в перекладі, з якого запозичено твір.

Приклад

«Якщо ви планували прочитати оповідь, наповнену радісними хвилюваннями, то змушений визнати: ви, на жаль, обрали не ту книжку»*.

Лемоні Снікет

*Снікет Л. Величезне вікно: повість / пер. з англ. А. Онишка. Тернопіль:  Навчальна книга – Богдан, 2007. С. 7.

Атрибути малюнків та інших графічних зображень, фотографічних творів, карти, схеми та інші подібні твори

У зв’язку з тим, що малюнки та інші графічні твори, фотографічні твори, карти, схеми та інші подібні твори зазвичай запозичуються з інтернету, то джерелом запозичення є посилання на вебсайт.

Написання атрибутів  

Ім’я автора, якщо воно вказано в джерелі запозичення, посилання на вебсайт, з якого запозичено твір.

Приклад

Ахім Рахнау – Pixabay.com*

*https://pixabay.com/photos/daisy-flower-plant-white-flower-6052943

Атрибути малюнків і фотографій, на яких зображені об’єкти авторського права

Написання атрибутів 

Ім’я автора малюнку (фотографії), якщо він вказаний в джерелі запозичення, вид твору (малюнок, фотографія), назва малюнку (фотографії), якщо вона є, автор твору, який зображений на малюнку (фотографії), назва зображеного твору, якщо вона є, посилання на вебсайт, з якого запозичено зображення малюнку (фотографії).

Приклад фотографії пам’ятника 

Володимир Коноваленко. Фотографія пам’ятника Олімпійскому чемпіону 1952 р. Якову Пункіну. Скульптор Е. Гурбанов – konovalenko.zp.ua*

* https://konovalenko.zp.ua/wp-content/uploads/2021/03/IMG_20210309_153449-scaled.jpg

Атрибути зображення твору живопису (картини)

Зображення творів живопису (картин) необхідно запозичувати з вебсайтів музеїв або картинних галерей, оскільки в цьому випадку можна вважати, що твори живопису (картини) опубліковані правомірно. 

Написання атрибутів

Ім’я автора картини, назва твору, якщо вона є, посилання на вебсайт, з якого запозичено зображення.

Приклад

Картина Івана Марчука «І все до світла навернулось»*.

* https://portal11.com.ua/collections/

Атрибути кадру з аудіовізуального твору

Написання атрибутів 

Назву твору, з якого запозичено кадр; імена авторів (режисерів); студії – виробники твору; рік оприлюднення. 

Приклад

Кадр з мультиплікаційного фільму «Имя». Художник М. Комаркевич. Режисер Д. Шмідт. Студія «Мельница», 2015. 

Виноски можуть бути розміщені в кінці сторінки або на окремій сторінці видання із зазначенням сторінки, на якій використовується ілюстрація.

Слід зазначити, що робота з виявлення порушень авторського права у видавничій продукції є юридичним «очищенням» творів від прав третіх осіб, яку бажано проводити до укладення договору про передачу (відчуження) виключних майнових прав на твір, ліцензійного (субліцензійного) договору, а також перед підписанням акта прийому-передачі твору, створеного за договором замовлення.

Юридичне «очищення» видавничої продукції від прав третіх осіб – процес трудомісткий, що вимагає певних знань авторського права особами, які його здійснюють.

Для спрощення процесу юридичного «очищення» творів від прав третіх осіб створено онлайн-консультацію «Юридичне «очищення» видавничої продукції від прав третіх осіб», що має 19 онлайн-тестів, за допомогою яких виявляються порушення авторського права при використанні літературних і художніх творів у якості ілюстрації, а саме цитат, картографічних творів, малюнків, карикатур, фотографій, кадрів аудіовізуального твору, персонажів з мультиплікаційних фільмів тощо.

Тестуються як оригінальні, так і похідні твори. 

В онлайн-тестах враховані наведені обмеження на використання літературних і художніх творів у якості ілюстрацій.

Приклад результатів тестування тут.

Загальна схема юридичного «очищення» видання від прав третіх осіб наводиться.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати