11 червня 2019, 16:19

Реформування державної системи правової охорони ІВ: до чого готуватися

Опубліковано в №24 (678)

Оксана Духовна
Оксана Духовна «INPRAXI LAW» радник, к.ю.н., адвокат

Протягом останніх років із вуст високопосадовців неодноразово звучало, що чинна система державного управління у сфері інтелектуальної власності продемонструвала свою низьку ефективність та нездатність забезпечити розвиток, а стан охорони прав інтелектуальної власності в Україні викликає багато зауважень з боку міжнародних партнерів (зокрема, США та ЄС). Саме тому 01.06.2016 р. Кабінет Міністрів України (далі — КМУ) своїм розпорядженням №402‑р схвалив Концепцію реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні (далі — Концепція), яка визначає концептуальні засади формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності (далі — ІВ).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Затверджена Концепція передбачає низку змін системи державного управління сферою правової охорони ІВ, насамперед, перетворення трирівневої структури системи організації державного управління сферою ІВ на дворівневу.

Наразі трирівнева структура представлена таким чином:

  • 1 рівень — Міністерство економічного розвитку і торгівлі (далі — Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.
  • 2 рівень — Державна служба інтелектуальної власності України (далі — ДСІВ), яка донедавна була центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовувалася та координувалася КМУ через Першого віце-прем'єр міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі, а також реалізовувала державну політику у сфері інтелектуальної власності. До основних функцій ДСІВ було віднесено, зокрема, організацію експертизи та реєстрації об'єктів ІВ, ведення державного реєстру об'єктів права ІВ, організацію функціонування Апеляційної палати, розробку методик розрахунків, облік і контроль ОКУ. ДСІВ фінансувалася за кошти з державного бюджету.

23.08.2016 р. постановою КМУ №585 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» (далі — постанова КМУ №585) ДСІВ було ліквідовано, а її функції та завдання покладено на Мінекономрозвитку, а також визначено його правонаступником цієї служби в частині реалізації державної політики у сфері ІВ. Надалі такі функції за Мінекономрозвитку були закріплені постановою КМУ №320 від 11.05.2017 р. та було припинено чинність Положення про ДСІВ. У структурі Мінекономрозвитку створено Департамент інтелектуальної власності, до якого перейшли функції колишньої ДСІВ.

  • 3 рівень представлений державними закладами, віднесеними до сфери управління ДСІВ — державні підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі — Укрпатент), «Інтелзахист», державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі — УААСП).

Укрпатент — єдиний в Україні державний заклад, який проводить формальну та кваліфікаційну експертизу заявок, готує висновки про видачу охоронних документів, забезпечує держреєстрацію, публікацію відомостей, є центром міжнародного обміну виданнями тощо.

УААСП було створено для забезпечення здійснення державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір. На практиці всі ці функції виконувала ДСІВ.

Інтелзахист було створено для ведення Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, запровадження заходів з легалізації комп'ютерних програм та їх правомірного використання, ведення реєстру виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення тощо. Функції Інтелзахисту також виконувала ДСІВ.

Запровадження дворівневої структури державної системи правової охорони ІВ повинно мати такий вигляд:

  • 1 рівень — створення Національного органу інтелектуальної власності (далі — НОІВ) як державної організації на базі Укрпатенту та ДСІВ. Підпорядковуватиметься новий орган Мінекономрозвитку, яке продовжуватиме виконувати функції з формування та реалізації державної політики у сфері ІВ. Фінансування діяльності такого органу буде здійснюватися шляхом зборів та інших надходжень за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти ІВ, а також оплати послуг, що надаються відповідно до законодавства.

На цьому рівні заплановано ліквідацію ДСІВ, що фактично вже відбулося у серпні 2016 р. відповідно до постанови КМУ №585, а також ліквідацію Інтелзахисту. Національний орган інтелектуальної власності стане «єдиним вікном» з видачі охоронних документів на об'єкти ІВ, що відповідає європейській практиці.

З метою виконання одного з ключових завдань Концепції — реформування інституційної системи правової охорони ІВ та створення НОІВ — Мінекономрозвитку було розроблено проект Закону «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні». Вказаний проект Закону був розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку з метою громадського обговорення та надісланий бізнес-асоціаціям, підприємствам та установам для надання пропозицій та зауважень.

За результатами громадського обговорення Мінекономрозвитку було запропоновано ухвалити рішення щодо створення НОІВ, враховуючи всі базові законопроекти, які зараз перебувають на розгляді у Верховній Раді України. Така пропозиція Мінекономрозвитку була підтримана Урядом та закріплена у Плані пріоритетних дій на 2018 р., затвердженому розпорядженням КМУ від 28.03.2018 р. №244‑р. Відповідно до п. 76 зазначеного Плану дій Уряду, строк подання до Верховної Ради України проекту Закону щодо інституційних змін у державному управлінні сферою ІВ було визначено вересень 2018 р. Однак законопроект «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні», який так довго обговорювали фахівці у сфері інтелектуальної власності, так і не був поданий до Верховної Ради України.

До того ж 24.05.2018 р. Мінекономрозвитку видало наказ №718 «Про утворення Державної організації «Національний офіс інтелектуальної власності» та затвердження статуту Державної організації «Національний офіс інтелектуальної власності» (далі — Офіс). Офіс належить до сфери управління Мінекономрозвитку та є закладом, що входить до системи правової охорони інтелектуальної власності (наказ Мінекономрозвитку №812 від 14.06.2018 р.).

Відповідно до Статуту, Національний офіс інтелектуальної власності є однією зі складових державної системи правової охорони ІВ і покликаний здійснювати освітню, інформаційну, наукову та іншу діяльність для забезпечення функціонування й розвитку державної системи правової охорони ІВ.

Офіс має забезпечити функціонування мережі центрів підтримки технологій та інновацій, створення якої було започатковано Мінекономрозвитку спільно з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності відповідно до розпорядження КМУ №20 від 17.01.2018 р. Окрім того, Офіс покликаний стати Національним навчальним центром інтелектуальної власності за підтримки Академії ВОІВ (Стартап Академією), а також реалізовуватиме інші напрямки, передбачені Програмою співробітництва між Мінекономрозвитку та ВОІВ на 2018‑2019 рр.

  • 2 рівень — роздержавлення УААСП, що має на меті створення у публічний та прозорий спосіб нової організації колективного управління шляхом трансформації УААСП у недержавну організацію колективного управління, яка збиратиме винагороду (роялті) у визначених законодавством сферах. Планується скеровувати діяльність зазначеної організації колективного управління через призначення органів управління згідно зі статутом та контроль її роботи виключно членами такої організації, авторами, виконавцями та продюсерами.

Затверджена Концепція передбачає реорганізацію системи колективного управління майновими авторськими та суміжними правами, вдосконалення національного законодавства та його гармонізацію із законодавством ЄС.

Нормативним підґрунтям для реформування системи колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права та (або) суміжних прав став прийнятий Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та (або) суміжних прав» №2415, який набув чинності 22.07.2018 р. Окрім того, цим Законом визначена процедура роздержавлення УААСП, у зв'язку з чим ще влітку 2018 р. Мінекономрозвитку заявило про початок підготовчих процедур для роздержавлення УААСП, провело аудит поточної діяльності організації та виявило низку суттєвих порушень.

Таким чином, реформування державної правової системи охорони ІВ триває вже третій рік, хоча початково реалізація Концепції планувалася протягом 2016 р. — I кварталу 2017 р. До того ж зміни, які мають відбутися, не зовсім узгоджуються з проголошеним у Концепції підходом до створення Національного органу інтелектуальної власності, а саме першочергове подання відповідного законопроекту та утворення НОІВ на базі державного підприємства. Чекаємо на наступні кроки КМУ, Мінекономрозвитку та законодавця, а також сподіваємося на якнайшвидше завершення концептуальних змін.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати