09 липня 2013, 13:25

Міжгалузева аналогія закону в адміністративному судочинстві

Підстави та межі застосування

Опубліковано в №27-28 (369-370)

Володимир Соколов Здобувач Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, заступник голови Сумського окружного адміністративного суду

Питання застосування аналогії закону в адміністративному судочинстві як засобу подолання прогалин у нормативному регулюванні публічних правовідносин є досить актуальним як з наукової точки зору, так і з точки зору практичного застосування. При цьому важливим є усвідомлення певної специфіки застосування аналогії саме в сфері публічних правовідносин, з огляду на специфічність методу правового регулювання, що зумовлений, зокрема, суб’єктним складом правовідносин.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Метою застосування аналогії закону є усунення прогалин у правовому регулюванні певних суспільних відносин насамперед судовими органами. При цьому варто зазначити, що на практиці усталеною є тенденція уникати застосування аналогії закону при здійсненні судочинства, оскільки застосування такого інструменту потребує виваженого підходу та наведення вагомих аргументів для застосування тієї чи іншої норми в порядку аналогії. Зважаючи на це, тема даної статті є актуальною і своєчасною.

Метою даної статті є обґрунтування можливості та умов застосування міжгалузевої аналогії при вирішенні адміністративних справ.

Варто зауважити, що навколо даного питання точиться жвава дискусія серед наукової та суддівської спільноти, оскільки застосування аналогії закону при здійсненні судочинства є вкрай важливим інструментом для подолання прогалин в законодавстві, у силу динамічності та неусталеності якого значна кількість суспільних відносин залишається поза межами правового врегулювання.

Окреслена проблематика є недостатньо вивченою дослідниками, водночас існують наукові праці, предметом яких є аналіз принципів адміністративного судочинства в цілому та принципу законності зокрема, складовою якого є використання аналогії закону при здійсненні адміністративного судочинства.

З огляду на наведене вище, важливим є формулювання певних умов, за яких стає можливим застосування аналогії закону в адміністративному судочинстві, а також міжгалузевої аналогії зокрема.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати