23 липня 2015, 15:43

Курс на реєстрацію ОСББ

Вікторія Білоусова
Вікторія Білоусова «Jurimex, ЮК» керівник відділу реєстрації

01 липня 2015 року набрав чинності Закон України Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-VIII (далі – Закон).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Цей Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Співвласниками багатоквартирного будинку (далі – Співвласники) є власники квартир або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Важливим є те, що даний Закон передбачає передачу прав з управління багатоквартирними будинками Об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків або приватним особам, які призначатимуться місцевою владою за конкурсом, якщо Співвласники протягом року з дня набрання чинності цього закону не зареєструють Обєднання співвласників багатоквартирного будинку.

Об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку (далі – Об’єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного  будинку  для  сприяння використанню  їхнього  власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

У ст. 4 Закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» зазначено, що об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об'єднання. Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об'єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об'єднання.

Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.

Співласники повинні знати, що Об'єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Установчі збори об'єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

Для створення об'єднання скликаються установчі збори.

Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", то проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").

Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут.

Об'єднання вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Установчі документи об'єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об'єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об'єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об'єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об'єднання відновлює її за власний рахунок.

Реєстрація Об’єднання здійснюється у відповідності до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та Постанови КМУ №1521 від 11 жовтня 2002 р. Про реалізацію Закону України "Про об'єднання Співвласників багатоквартирного будинку".

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

-          заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

-          протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту;

-          два примірники установчих документів (статут);

-          список членів об'єднання.

Юристи Компанії «Юрімекс» готові надати кваліфіковану правову допомогу у всіх питаннях, що стосуються створення ОСББ та підготувати необхідний пакет документів для проведення такої реєстрації.

Вартість послуг з реєстрації ОСББ складає від 4000,00 грн.

Вказана ціна включає:

- надання консультацій щодо порядку створення ініціативної групи, скликання та проведення установчих зборів;

- підготовка пакету установчих документів (статуту, протоколу про створенню ОСББ);

- проведення державної реєстрації ОСББ;

- підготовка пакету документів необхідних для відкриття банківського рахунку;

- підготовка та подання пакету документів необхідних для отримання рішення про внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати