17 липня 2020, 11:43

Енергореформа в Україні: що має змінитися?

За останні 3 роки завдяки високому «зеленому» тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел, в Україні спостерігається стрімке зростання потужностей і кількості об'єктів, що використовують відновлювані джерела енергії (далі – ВДЕ), зокрема сонячних та вітрових електростанцій. Проте така тенденція спричинила загострення на ринку ВДЕ,  призвівши до накопичення заборгованості ДП «Гарантований покупець» (далі – Гарантований покупець) перед виробниками з ВДЕ за електроенергію, відпущену в 2020 році та зниження споживання електроенергії внаслідок теплої зими та пандемії коронавірусу в Україні.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Для подолання кризи на ринку ВДЕ український уряд і виробники електроенергії з ВДЕ провели низку переговорів та 10.06.2020 р. підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлювальної енергетики (далі – Меморандум).

На виконання окремих умов Меморандуму також розроблений законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії»№3658 від 15.06.2020 р. (далі – Законопроект), який було прийнято за основу 3.07.2020 р..

Ключовими змінами, яких зазнає ринок ВДЕ, є:

  • реструктуризація «зеленого» тарифу;
  • обмеження термінів уведення в експлуатацію нових СЕС встановленою потужністю більше 1 МВт за «зеленим» тарифом;
  • посилення відповідальності виробників електроенергії з ВДЕ за дисбаланси при виробництві електроенергії;
  • вдосконалення порядку організації аукціонів з розподілу квот підтримки;
  • встановлення державних гарантій для виробників електроенергії з ВДЕ щодо незмінності законодавства.

Нижче ми проаналізували окремі зміни та їх вплив на ринок ВДЕ.

Реструктуризація «зеленого» тарифу

Висока ставка такого тарифу, що діє нині та, як наслідок, надмірна кількість об’єктів ВДЕ, створюють додаткове фінансове навантаження на Гарантованого покупця, що, серед іншого, зумовило необхідність реструктуризації «зеленого» тарифу.

Зокрема, однією з ключових домовленостей між виробниками електроенергії з ВДЕ та українським урядом є добровільне переформатування «зеленого» тарифу, а саме зменшення його розмірів на:

  • 15% – для СЕС, встановленою потужністю 1 МВт та більше, що введені в експлуатацію з 1.07.2015 р. до 31.12.2019 р. включно;
  • 10% – для СЕС, встановленою потужністю до 1 МВт, що введені в експлуатацію з 1.07.2015 р. до 31.12.2019 р. включно;
  • 7,5% – для ВЕС, що уведені в експлуатацію з 1.07.2015 р. до 31.12.2019 р. включно та які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2000 кВт і більше;
  • 2,5% – для СЕС, встановленою потужністю до 1 МВт, введених в експлуатацію з 1.01.2020 р. та ВЕС, введених в експлуатацію з 1.01. 2020 р.;
  • 60% – для СЕС, встановленою потужністю 1 МВт та більше, що введені в експлуатацію з 1.08.2020 р.

Внаслідок таких змін виробники ВДЕ втратять очікувані прибутки. На додачу зменшення «зеленого» тарифу може призвести до того, що такі виробники ВДЕ не зможуть своєчасно погасити свої зобов'язання за кредитними договорами або договорами позики.

Окрім цього, є ризик пред’явлення вимог кредиторами щодо дострокового погашення зобов’язань за договорами позики або кредитними договорами у разі наявності у таких угодах положень щодо зміни законодавства.

Обмеження термінів уведення в експлуатацію нових СЕС встановленою потужністю більше 1 МВт за «зеленим» тарифом

Меморандум передбачає обмеження строків уведення в експлуатацію за таким тарифом нових об’єктів СЕС встановленою потужністю більше 1 МВт до 31.07.2020 р..

Решта СЕС встановленою потужністю понад 1 МВт, що будуватимуться після 31.07.2020 р., зможуть отримати «зелений» тариф за результатами участі в аукціонах.

Водночас зазначеного обмеження немає в Законопроекті. Натомість він передбачає реструктуризацію «зеленого» тарифу з 1.07. 2020 р. до 31.12. 2029 р. (із застосуванням відповідних понижуючих коефіцієнтів).

Відповідальність виробників електроенергії з ВДЕ за дисбаланси

Чинне законодавство передбачає відповідальність усіх виробників електроенергії, як тих що випускають енергію за «зеленим» тарифом, так і тих, що беруть участь у аукціонах, за небаланси (похибки прогнозування виробництва електроенергії).

У Меморандумі та Законопроекті передбачено встановити відповідальність виробників електроенергії з ВДЕ на об'єктах електроенергетики, встановлена потужність яких перевищує 1 МВт за небаланси в розмірі 50% з 2021 року та 100% з 2022-го.

Відповідальність виробників ВДЕ на об'єктах електроенергетики, встановлена потужність яких не перевищує 1 МВт, становить: з 1.01. 2021 р. – 10% зі щорічним підвищенням на 10%, допоки показник не сягне  100% з 1.01.2030 р.

Аукціони з розподілу квот підтримки

В Україні перші аукціони мали запустити ще в липні 2019-го відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» №2712-VIII від 25.04.2019 р.

Причинами затримки були несвоєчасні дії уряду та нестабільність на ринку електроенергії.

Щоб урегулювати це питання, відповідно до Меморандуму, відповідні державні органи будуть зобов’язані забезпечити проведення аукціонів із розподілу квот підтримки до кінця 2020 року та визначити річні квоти підтримки протягом 2 місяців від дня набрання чинності Меморандумом.

Відтепер графік проведення аукціонів із зазначенням періодів їх проведення, обсягу та типу квоти, що буде на них запропонована, встановлює Кабінет Міністрів України. Він може визначати окремі області (регіони) для будівництва об’єктів  ВДЕ та обмежувати величину потужності об’єкта  ВДЕ, щодо якого відповідний учасник аукціону може набути право на підтримку.

Окрім цього, Законопроект передбачає збільшення розміру річної квоти підтримки на відповідний рік із 25% до 35% для переможців аукціону – суб’єктів господарювання, які мають спільного кінцевого бенефіціарного власника.

Державні гарантії для виробників ВДЕ

Першочерговою гарантією держави є встановлення «зелених» тарифів протягом усього строку, відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів чи скасовує їх, спрощує регулювання господарської діяльності, послаблює процедури державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, або пом’якшує  відповідальність, чи в інший спосіб покращує становище суб’єктів господарювання, яке має діяти від дати набрання чинності таким законодавством.

Також у період з 2021-го по 2030 рік держава гарантує, що «зелені» тарифи не будуть скасовані, змінені чи понижені. Понад те, є гарантія, що понижуючі коефіцієнти не будуть змінені або застосовані в будь-який інший спосіб, що може призвести до втрат та/або збитків та/або неодержання правомірно очікуваних доходів такими суб’єктами господарювання.

Наслідки енергореформи

Для того, щоб енергореформа була ефективною, необхідно чітко визначити стратегічні цілі держави у сфері «зеленої» енергетики та належно імплементувати їх у чинне законодавство.

Підписання Меморандуму та розробка Законопроекту – це лише перші кроки на шляху до подолання кризи на ринку електроенергії.

Зазначені вище ключові зміни, яких зазнає  ринок ВДЕ, покликані підвищити конкурентоспроможність «зеленої» енергетики та виробників електроенергії з ВДЕ і зберегти інвестиційну привабливість України.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати