03 квітня 2015, 16:41

Хочеш керувати - вмій відповідати

Особливості кримінальної відповідальності керівника підприємства

Опубліковано в №13(459)

Дмитро Навроцький
Дмитро Навроцький «Софія» асоційований партнер

Здійснення господарської діяльності в Україні є не лише ризикованим з економічної точки зору, а й покладає велику відповідальність на керівника підприємства, у тому числі й кримінальну. Керівник підприємства є не лише особою, що здійснює представництво підприємства перед іншими юридичними особами, а і суб’єктом, який несе відповідальність за неправомірні дії.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Дана стаття присвячена кримінальній відповідальності саме керівника підприємства, яка визначена на сьогодні у законодавстві України. Керівник (директор) будь-якого підприємства виконує наступні функції: представляє підприємство перед іншими особами (держава, юридичні та фізичні особи); укладає від імені підприємства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії; може письмово доручати виконання своїх обов'язків іншій особі. Повноваження керівника підтверджуються наказом та Випискою або Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Законодавство України не містить визначення керівника чи директора, у Законі України «Про господарські товариства» згадується така посада як директор. У КК України під поняттям «керівник» (директор) підприємства» розуміється службова особа, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представника, а також постійно чи тимчасово обіймає на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконує такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважною службовою особою підприємства, установи, організації (ч. 3 ст. 18 КК України).

Більш конкретне визначення міститься у розділі ХІV-I КК України «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» де у примітці до ст. 96-3 визначено, що під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

У кримінальному праві керівник підприємства розуміється як спеціальний суб’єкт злочину, а тому й тлумачиться за допомогою поняття «службова особа». Кримінальна відповідальність керівника підприємства передбачена різними складами злочинів, які можна розподілити на групи: злочини у господарській сфері; злочини у сільськогосподарській сфері, злочини у сфері службової діяльності.

Найпоширенішими злочинами у господарській сфері є: фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України); підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (ст. 205-1 КК України); ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України); ухилення від сплати ЄСВ та страхових внесків (ст. 212-1 КК України); доведення до банкрутства (ст. 219 КК України); порушення трудового законодавства (ст. 172, 173, 175 КК України). Особливості відповідальності керівника у даних злочинах залежить від дій 3-іх осіб, зокрема власника чи бухгалтера підприємства. Неправомірні дії власників підприємств іноді призводять до того, що замість них до відповідальності притягують керівника підприємства. Відповідальність власника передбачена лише в одній статті КК України 219.

Слід зазначити, що нещодавно КК України був доповнений новою статтею 218-1 щодо відповідальності власників банку. Такі зміни були внесено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб» від 02.03.2015 р. №VIII. Нововведення вважаємо позитивними та такими, що створюють передумови щодо відповідальності саме власників підприємств, установ, організацій, які здійснюють порушення законодавства України.

Злочинами, за вчинення яких керівник сільськогосподарського підприємства може бути притягнутий до відповідальності є: забруднення або псування земель (ст. 239 КК України); незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель (ст.239-1 КК України); знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу (ст. 245 КК України); порушення законодавства про захист рослин (ст. 247 КК України); порушення ветеринарних правил (ст. 251 КК України); безгосподарське використання земель (ст. 254 КК України); незаконне використання сорту рослин (ст. 177 КК України). Особливість відповідальності керівника полягає у тому, що у багатьох злочинах, наведених вище, суб’єктом відповідальності є відповідальна особа. Як показує практика, на багатьох підприємствах, з метою економії, такі штатні одиниці відсутні, а тому усі повноваження та відповідальність несе керівник.

Наступна група злочинів полягає у вчиненні суспільно-небезпечних діянь у службовій сфері, це злочини, які визначені у статтях: зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (ст. 364-1 КК України); службова недбалість (ст. 367 КК України); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України); підкуп службової особи юридичної особи приватного права (ст. 368-3 КК України); підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4 КК України); пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України).

Особливість відповідальності керівника за вчинення злочинів у службовій сфері пов’язана у багатьох випадках із вчинення корупційних правопорушень. Слід також враховувати, що за вчинення керівником підприємства злочинів визначених ст. ст. 368-3, 368-4, 369, 369-2 КК України передбачено застосування заходів кримінально-правового характеру щодо самої юридичної особи, у вигляді штрафу, конфіскації майна та ліквідації.

За офіційними даними Генеральної прокуратури України у лютому 2015 р. були зареєстровані наступні правопорушення, які підпадають під ознаки кримінально караних: злочини проти виборчих, трудових та інших особистих права і свобод людини і громадянина (розділ V ОЧКК України) зареєстровано 1879 правопорушень, злочини у сфері господарської діяльності (розділ VІІ ОЧКК України) зареєстровано 1927 правопорушень, злочини про довкілля (розділ VІІІ ОЧКК України) зареєстровано 522 правопорушення.

Якщо взяти офіційну статистку по кожному злочину окремо, то за лютий 2015 р. було вчинено наступні злочини:

  • грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України) – 213,
  • протидія законній господарській діяльності ( ст. 206 КК України) – 34,
  • ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України) – 496,
  • ухилення від сплати єдиного соціального внеску (ст. 212-1 КК України) – 12,
  • забруднення або псування земель (ст. 239 КК України) – 16,
  • безгосподарське використання земель (ст. 254 КК України) – 26,
  • зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (364-1 КК України) – 90,
  • службова недбалість (ст. 367 КК України) – 430,
  • пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) – 108.

Відтак, основними проблемами, притягнення керівника підприємства до кримінальної відповідальності є:

1) відсутність чіткої регламентації повноважень керівника, бухгалтера, власника підприємства;

2) відсутність відповідальності власника підприємства передбаченої КК України;

3) відсутність контролю за діями інших посадових осіб на підприємстві, які мають повноваження підписувати юридично важливі документи.

Для мінімізації ризиків, пов’язаних із притягнення керівника підприємства до кримінальної відповідальності слід:

1) Розподілити повноваження між керівником, бухгалтером, власником підприємства та чітко визначати межі відповідальності;

2) Визначати повноваження усіх посадових осіб в установчих документах (інструкціях);

3) Залучати до роботи на керівних посадах найманих осіб – виконавчих директорів;

4) Перед підписанням юридично важливих документів чи вчинення будь-яких дій, що стосуються господарської діяльності підприємства, отримувати погодження юридичного відділу чи юриста;

5) Звертатися до правоохоронних органів у разі вимагання неправомірної вигоди.

Враховуючи вищенаведене приходимо до висновку, що КК України передбачає кримінальну відповідальність керівника юридичної особи за різні суспільно небезпечні діяння та у різних сферах суспільних відносин. Основною причиною притягнення керівника підприємства до кримінально відповідальності, у певних випадках є відсутність чіткого розмежування повноважень керівника та інших посадових осіб підприємства, установи чи організації. Крім того, слід враховувати, що кримінально караними визнано ряд злочинів, які прямо стосуються сільського господарства і можуть мати місце тільки у цій сфері.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати