16 жовтня 2020, 12:55

Відпустку перенесено на новий термін: які дії та права працівника?

Вісник ДФСУ

Надано роз'яснення щодо дій та прав працівника у разі перенесення щорічної відпустки.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Щорічна відпустка: Уповноважений ВРУ з прав людини про право на поділ та відкликання".

Чи існує право на перенесення щорічної відпустки?

Перенесення щорічної відпустки допускається як за ініціативою працівника так і – роботодавця.

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

Перенесення щорічної відпустки за ініціативою роботодавця є винятком із загальних правил. В такому випадку Уповноважений ВРУ з прав людини вважає, щорічна відпустка може бути перенесена на інший період:

- тільки за письмовою згодою працівника;

- за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником);

- у випадках, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації;

- за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році;

- основна частина щорічної відпустки становитиме не менше 14 календарних днів.

Які права має працівник на надання щорічної відпустки у разі її перенесення на новий термін?

У разі перенесення щорічної відпустки на новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період. При цьому, щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, а невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Які права має працівник на отримання щорічної відпустки у разі переведення його на інше місце роботи?

У разі, якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічну відпустку та не одержав за них грошову компенсацію, така компенсація за невикористані дні відпустки повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке він збирається перейти.

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічну відпустку і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

За інфрмацією Вісника ДФСУ.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати