07 червня 2021, 15:25

В Україні планують запровадити інститут громадського нагляду: хто і що перевірятиме

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону, який має на меті запровадження в Україні інституту громадського нагляду за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Місцева влада не контролюватиме дотримання законів про працю: прийнято Закон"

Під громадським наглядом законопроєктом № 5621 від 04.06.2021 пропонується визначити суспільну діяльність громадських об’єднань, предметом якої є здійснення нагляду за відповідністю діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб Конституції України, законам України, іншим нормативно-правовим актам та за дотриманням ними державної дисципліни.

Проєкт закону містить положення, якими врегульовуються такі питання:

1) Суб’єктами громадського нагляду (далі – суб’єкти) визнаються зареєстровані в установленому законом порядку громадські об’єднання.

2) Для проведення нагляду суб’єкти у своєму складі повинні мати не менше двох громадських експертів або можуть утворювати профільні структурні підрозділи. Громадським експертом визнається особа, призначена керівним органом суб’єкта громадського нагляду, на яку покладаються обов’язки з організації та забезпечення проведення громадського нагляду.

3) До основних прав суб’єктів віднесено здійснення громадського нагляду:  

  • за дотриманням Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів та державної дисципліни об’єктами громадського нагляду;
  • за виконанням державних цільових програм та виконанням суспільно важливих рішень, прийнятих об’єктами громадського нагляду;
  • за збереженням та ефективним використанням державної і комунальної власності, недопущенням проявів бюрократизму.

4) Проєктом визначаються заходи громадського нагляду:

  • аналітичні і моніторингові дослідження діяльності об’єктів громадського нагляду; 
  • громадська експертиза;
  • перевірка.

5) Визначається, що суб’єкти громадського нагляду мають право видавати акти реагування щодо порушень законодавства та державної дисципліни об’єктами такого нагляду, до яких віднесено висновок громадської експертизи та акт перевірки.

6) Об’єкти громадського нагляду зобов’язані розглядати акти реагування суб’єктів, усувати виявлені недоліки і порушення та повідомляти про результати їх розгляду.

7) Встановлюються положення про захист прав органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при проведенні громадського нагляду та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дій суб’єктів нагляду, визнаних в судовому порядку неправомірними.

8) Передбачено також інші положення про:

  • власність і фінансову основу діяльності суб’єктів громадського нагляду;
  • міжнародне співробітництво у цій сфері;

Крім того, законопроєктом № 5622 від 04.06.2021 передбачено встановлення адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб суб'єкта громадського нагляду.

Так, проєктом Закону пропонується доповнити КУпАП новою статтею, в якій передбачити, що за невиконання законних вимог уповноважених осіб суб'єкта громадського нагляду стосовно усунення порушень законодавства про громадський нагляд, або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків передбачається накладення штрафу на посадових осіб об'єктів громадського нагляду від 1 700 грн до 3 400 грн.

Повноваження щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення пропонується покласти на уповноважених осіб суб'єкта громадського нагляду. Розгляд справ адміністративне правопорушення пропонується покласти на суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати