15 травня 2015, 14:29

Спори з ВКДКА повинні вирішуватись за правилами адміністративного судочинства – позиція КААС

Прес-служба ВКДКА

Судді Київського апеляційного адміністративного суду, розглядаючи справи у спорах із органами адвокатського самоврядування, беруть за основу владну компетенцію Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якою вона наділена відповідно до положень національного законодавства, а також враховують, що спори з органами адвокатського самоврядування мають публічно-правову природу та підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинства. Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому прес-службою ВКДКА.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Про це, зокрема, свідчать ухвали (від 02.04.2015 у справі №825/111/15-а, від 21.04.2015 у справі №826/19511/14, від 21.04.2015 у справі №826/19670/14, від 12.05.2015 у справі №826/20374/14), якими КААС скасовував ухвали окружних адміністративних судів, які вважали, що спори із органами адвокатського самоврядування належить розглядати в порядку цивільного судочинства і через це закривали провадження на підставі п.1 ч.1 ст.157 КАС України. В усіх випадках КААС направляв справи до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Нагадаємо, 9 грудня 2014 року Вищий адміністративний суд України виніс ухвалу №К/800/8749/14, якою всупереч попередній судовій практиці вирішив, що такі спори належить розглядати в порядку цивільного судочинства.

Позиція КААС у питанні юрисдикції в спорах з органами адвокатського самоврядування ґрунтується на наступному.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України, справа адміністративної юрисдикції – це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України, під поняттям “суб’єкт владних повноважень” розуміються органи державної влади, орган місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові особи, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Тобто, публічно правовим спором є спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно зі статтею 43 Закону України “Про адвокатуру та, адвокатську діяльність”, завданнями адвокатського самоврядування є: 1) забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності; 2) підтримання високого професійного рівня адвокатів; 3) утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; 4) створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності; 5) забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність; 6) забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

З огляду на викладене, діяльність органів адвокатського самоврядування спрямована на забезпечення діяльності адвокатів у сфері реалізації важливого публічного інтересу – захисту від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.

До владних управлінських функцій відносяться, зокрема, дії у сфері регулювання публічно-правових відносин та здійснення контролю.

Згідно з частиною першою статті 52 Закону України Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Відповідно до пункту 3.3. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія є юридичною особою та створюється та діє з метою реалізації публічно-правових функцій з відбору, атестування осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, та як дисциплінарний орган в системі самоврядування адвокатури України.

Вищевикладене підтверджує публічно-правових характер спору, а тому дана категорія справ підпадає під юрисдикцію саме адміністративних судів. Таким чином, в розумінні Кодексу адміністративного судочинства України Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у спірних правовідносинах є іншими суб’єктами при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, а спір з ВКДКА є публічно-правовим.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати