02 квітня 2021, 12:10

Раді пропонують ліквідувати практику «фракційної» оцінки нерухомого майна

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, яким пропонується ліквідація практики «фракційної» оцінки нерухомого майна в Україні.

Читайте також: "Перехід права на земельну ділянку відбуватиметься разом із переходом прав на об'єкт нерухомого майна: законопроєкт"

Основним проблемним питанням, яке пропонується врегулювати законопроектом №5317 від 30.03.2021, є врегулювання оцінки нерухомості.

У чому полягає необхідність змін?

Автори проекту Закону вважають, що оціночна практика, що склалася в Україні, ставить під сумнів можливість визначення ринкової вартості об’єкта нерухомості, оскільки в Україні застосовується так звана «фракційна» оцінка, якою ігнорується цілісна природа нерухомого майна. Така оцінка передбачає визначення вартості нерухомого майна як суму вартості землі та земельних поліпшень. Сьогодні Україна є єдиною країною на пострадянському просторі, в якій стосовно нерухомого майна культивуються неринкові принципи оцінки.

Після прийняття Закону України «Про оцінку земель» здійснено штучне розчленування об’єкта нерухомості. При цьому нормативно-правова база, яка застосовується під час оцінки як земельних ділянок, так і земельних поліпшень, є однаковою та ґрунтуються на національних стандартах оцінки майна. Крім цього, існування двох законодавчих актів є значно обтяжливим фактором для громадян та юридичних осіб, які володіють нерухомістю та здійснюють операції з купівлі-продажу (обміну) такого майна. Зазначена ситуація змушує зазначених осіб здійснювати оцінку нерухомого майна двічі.

Якщо проаналізувати основні розбіжності, що склалися в українській оціночній практиці, з міжнародними стандартами оцінки, то практично всі вони зумовлені фракційним характером оцінки нерухомого майна.

Фракційна оцінка нерухомого майна:

- унеможливлює досягнення ринкової вартості;

- стримує перехід до «адвалорного» оподаткування, що є соціально справедливим, та слугує важливим джерелом формування місцевих бюджетів;

- не дозволяє відобразити адекватний внесок у вартість фізичних складових, а також встановити реальне знецінення земельних поліпшень та строк їх економічного життя;

- виключає можливість вибору найбільш ефективного використання як вакантної землі, так і поліпшеної нерухомості;

- не забезпечує визначення ринкового рівня дохідності нерухомості;

- не захищає від помилки «подвійного рахунку» при оцінці для цілей оподаткування, знижує тим самим прозорість оцінки, створює невизначеність та ризики учасникам ринку

Що пропонується нормами проекту Закону?

Метою запропонованих змін є ліквідація практики «фракційної» оцінки нерухомого майна в Україні, яка визначає вартість нерухомого майна як суму вартості землі та земельних поліпшень, впровадження світової практики оцінки нерухомого майна в Україні та створення підґрунтя для коректної роботи модуля Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення змін до Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оцінку земель» та Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів  нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», які забезпечать ліквідацію практики «фракційної» оцінки нерухомого майна в Україні та створять умови  коректної роботи модуля Єдиної бази даних звітів про оцінку.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати