06 вересня 2018, 15:55

Новий законопроект про адвокатуру: основні положення

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради України законопроект про адвокатуру та адвокатську діяльність.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


За нашою інформацією, документ містить вісім основних положень, що мають на меті визначення засад діяльності адвокатури відповідно до кращих міжнародних стандартів, забезпечення виконання адвокатурою її конституційних завдань щодо надання професійної правничої допомоги, а також створення передумов для формування єдиної правничої професії, що сприятиме практичній реалізації в Україні принципу верховенства права.

По-перше, мова йде про розширення професійних прав адвоката, а саме:

 • Участь у будь-яких слідчих або процесуальних діях, у яких має право брати участь клієнт;
 • Безперешкодний доступ до приміщень судів, прокуратури, поліції, Міністерства внутрішніх справ, правоохоронних органів тощо;
 • Ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів, в тому числі ЄРДР, ЄДРВП та автоматизованої системи документообігу суду;
 • Ознайомлення в державних органах та установах, а також у ФОП з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, які містять захищену законом таємницю (медична, банківська тощо);
 • Не розкривати адвокатську таємницю навіть за наявності дозволу клієнта;
 • Використання будь-яких не заборонених технічних засобів без будь-якого дозволу.

По-друге, мова йде про додаткові гарантії адвокатської діяльності:

 • Слідчі (розшукові) дії щодо адвоката лише в межах кримінального провадження, в якому адвокату вручено підозру у вчиненні злочину, і виключно на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду;
 • Заборона огляду та обшуку у зв'язку із адвокатською діяльністю;
 • Заборона збору інформації про спілкування між адвокатом (помічником адвоката) і клієнтом, адвокатом і помічником адвоката;
 • Рівність прав з іншими учасниками судового процесу та кримінального провадження.

По-третє, законопроект передбачає впорядкування доступу до професії, зниження корупційних ризиків:

 • Доступ до професії: магістерський рівень юридичної освіти + 2 роки стажу в якості стажера адвоката та/або судді, прокурора;
 • Скасування платного стажування (стажер не платить адвокату);

Перехідний період:

 • вводиться в дію через рік після вступу Закону в силу;
 • спрощений порядок отримання статусу адвоката для осіб, які мають досвід роботи в галузі права – іспит без проходження стажування та роботи у якості стажера адвоката (діятиме протягом 4-х років після вступу Закону в силу);
 • можливість завершення розпочатого стажування;
 • Новий порядок складення іспиту: тільки письмове анонімне тестування, яке проводиться централізовано ВККА за аналогією з ЗНО; організація проведення іспиту – ККАР.

По-четверте, запроваджується різниця між статусом адвоката та здійсненням адвокатської діяльності, зокрема:

 • Статус адвоката мають всі, хто отримав свідоцтво;
 • Адвокатська діяльність здійснюється адвокатом тільки незалежно – індивідуально, через адвокатське бюро або об’єднання;
 • Адвокат може працювати за трудовим договором або на державній службі, але це не є адвокатською діяльністю, за виключенням трудового договору з АО/АБ. Такий адвокат має право представляти в суді лише свого роботодавця або державний орган, в якому він працює;
 • Адвокат, який працює за трудовим договором або на державній службі, не користується тими правами та гарантіями, які забезпечують незалежну адвокатську діяльність;
 • Адвокат, що здійснює адвокатську діяльність, не може суміщати її з роботою за трудовим договором, за виключенням наукової, викладацької чи творчої діяльності.

По-п’яте, передбачається забезпечення пропорційності дисциплінарної відповідальності адвоката:

 • Конкретизація санкцій у прив’язці до дисциплінарного порушення;
 • Зупинення права на здійснення адвокатської діяльності: повторне протягом року вчинення дисциплінарного проступку; порушення вимог щодо несумісності; несплати щорічного внеску + штрафу; істотне порушення Правил етики або норм закону про адвокатуру, яке є підставою для стягнення у вигляді припинення права на здійснення АД, якщо припинення права є надмірним дисциплінарним стягненням;
 • Припинення права на здійснення адвокатської діяльності: представництво без повноважень; неодноразове зловживання правом доступу до реєстрів; значна шкода клієнту через протиправні дії; розголошення адвокатської таємниці; систематичне порушення Правил етики або норм закону про адвокатуру, що підриває авторитет адвокатури та адвокатської професії;
 • Обмеження права на представництво в суді: порушення обов’язків адвоката у судовому процесі або зловживання процесуальними правами;
 • Штраф – виключно за несплату щорічного внеску.

По-шосте, в документі прописано забезпечення об'єктивного розгляду дисциплінарних справ щодо адвоката:

 • Визначено коло осіб, які можуть подати скаргу щодо поведінки адвоката;
 • Закріплено підстави повернення скарги без розгляду;
 • Закріплено підстави для відводу членів дисциплінарної комісії адвокатів;
 • Визначено учасників дисциплінарної справи – адвокат та скаржник (особа, яка подала скаргу щодо поведінки адвоката);
 • Закріплено підстави для оскарження та скасування рішення про порушення дисциплінарної справи;
 • Оскарження рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності зупиняє застосування дисциплінарного стягнення.

По-сьоме: законопроект визначає ефективне функціонування адвокатського самоврядування на принципах децентралізації в рамках єдиної Національної асоціації адвокатів України:

 • Визначено чітку структуру органів АС, які діють на національному та регіональному рівнях, та організаційні форми АС НААУ та регіональні палати адвокатів;
 • Статус юридичних осіб мають тільки НААУ та регіональні палати;
 • Національні органи АС (РАУ, ВККА, ВДКА, ВРКА) підзвітні З'їзду;
 • Регіональні органи АС (РАР, ККАР, ДКАР, РКАР) підзвітні конференції адвокатів регіону;
 • Децентралізація повноважень органів АС – надання можливості адвокатам регіонів самостійно вирішувати питання регіонального значення через регіональні органи АС. Вилучення права РАУ скасовувати рішення РАР, втручатися в проведення конференцій адвокатів тощо;
 • Спрощення участі адвокатів у самоврядуванні – скасування зборів адвокатів (всі адвокати регіону матимуть право на безпосередню участь у конференції);
 • Забезпечення ротації  в системі органів АС: максимум 2 строки по 3 роки; таємне та рейтингове голосування;
 • Розділення кваліфікаційної та дисциплінарної функції органів АС – роз'єднання КДКА на кваліфікаційні та дисциплінарні комісії адвокатів регіону.

По-восьме: прозоре фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування

 • Запроваджено бюджетний процес, який передбачає затвердження бюджету адвокатського самоврядування України (бюджет національних органів АС) та бюджету регіональної палати адвокатів (бюджет регіональних органів АС);
 • Розподіл коштів: 70% - на регіональні органи; 30% - на національні органи (в межах затверджених бюджетів); з'їзд може встановити інші пропорції розподілу коштів;
 • Розподіл контролюється Головою РАУ та Головами РАР;
 • Фінансова звітність органів АС: обов'язкове оприлюднення річної фінансової органів АС та щорічних докладних звітів ревізійних комісій; публікація інформації щодо укладених договорів; обов'язковий періодичний незалежний аудит (аудитор визначається ВРКА).
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати