31 травня 2021, 10:50

Куди стрибає PUMA?

Cправа в EUTM – відсутність несправедливої переваги або збитку

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

Спортивна та модна компанія Puma програла апеляцію в Генеральному суді ЄС після восьмирічного спору. Справа про торгову марку стосувалося зображувальних знаків, що відтворюють стрибаючих кішок, і рішення було опубліковано 19 травня (справа T-510/19).

Читайте також: "Репрографічний збір: споживачі кажуть «ні», а уряд наполягає на своєму"

«Суд заявив, що опонент (Puma) повинен довести, що існує «серйозний ризик» несправедливої переваги або нанесення шкоди репутації або відрізняльному характеру, і він не встановив жодного типу шкоди».

1

Марка Gemma Group

Компанія Puma, що базується в Німеччині, подала заперечення проти заявки на торгову марку ЄС (EUTM), поданої Gemma Group у лютому 2013 року на «машини для обробки деревини; верстати для обробки алюмінію; машини для обробки ПВХ» у 7 класі МКТП. У заявці зображений блакитний кіт, що стрибає зліва направо.

Puma раніше володіла маркою кота, який стрибає справа наліво, що використовує широкий спектр товарів, включаючи одяг, аксесуари та спортивний інвентар.

2

 

Марка Puma 1983

 3

Марка Puma 1992

Заперечення базувалося на статті 8 (5) Регламенту EUTM, у якій мовиться, що знак не повинен реєструватися, якщо він ідентичний або схожий на більш ранній товарний знак, незалежно від подібності / ідентифікації товарів / послуг, «де в разі більш раннього товарного знака ЄС, товарний знак має репутацію в Союзі ... і якщо використання торговельної марки, на яку подана заявка, без поважної причини призведе до несправедливого використання відмітного характеру або репутації більш ранньої торговельної марки».

EUIPO відхилив заперечення, підтверджене Апеляційною радою. Але це рішення було скасовано Судом ЄС у 2018 році на тій підставі, що EUIPO належним чином не розглянув три попередніх рішення про визнання репутації більш ранніх марок (Справа C-564/16).

Справа була повернута до Апеляційної ради, яка знову винесла рішення проти Puma, заявивши, що верстви населення, на які націлені товари і на які поширюється кожен із знаків, не будуть встановлювати зв’язок між ними.

Три сукупні умови. Підтримуючи це рішення, Генеральний суд ЄС заявив, що стаття 8 (5) вимагає три сукупні умови: ідентичність / схожість спірних знаків; наявність репутації більш ранньої марки; і ризик того, що використання торгової марки, на яку подана заявка, без поважної причини призведе до несправедливого використання або нанесення шкоди відрізняльному характеру або репутації більш ранньої торгової марки.

Суд заявив, що в цьому випадку групи населення, яких стосуються товари, на які поширюється кожен із знаків, були різними. Апеляційна рада мала рацію, виявивши, що між знаками існує певна ступінь візуальної схожості, але вони не були (як стверджувала Puma) майже ідентичними. Суд також погодився з висновком Правління про те, що дві марки Puma придбали «дуже солідну репутацію» і «солідну репутацію» (але не виняткову репутацію) щодо своїх товарів.

Беручи до уваги ці висновки, Суд заявив, що опонент (Puma) повинен був довести, що існує «серйозний ризик» несправедливої переваги або збитку репутації, або відрізняльному характеру, і він не встановив жодного типу збитку.

Несправедлива перевага та збитки. Що стосується несправедливої переваги, Puma стверджувала, що існує ризик того, що зображення її знака та його характеристики переваги, надійності, якості тощо будуть перенесені на товари, на які поширюється заявлений знак. Суд сказав, що товари та верстви населення були абсолютно різними. Він додав, що «навіть якби було прийнято, що професійна громадськість, на яку націлені товари, на які поширюється заявлений знак, знайомі з більш ранніми знаками, малоймовірно, що він буде вважати, що позитивні цінності і зображення, що передаються цими знаками щодо товарів, які вони покривають ... переходять в заявлений знак, коли він стикається з товарами такого іншого характеру, такими як верстати для обробки дерева, алюмінію і ПВХ».

Що стосується шкоди, Суд заявив, що опонент повинен представити «докази зміни економічної поведінки середнього споживача товарів або послуг, для яких був зареєстрований попередній знак, внаслідок використання більш пізнього знака або серйозної ймовірності. що така зміна відбудеться в майбутньому».

Встановлення ризику нанесення шкоди повинно ґрунтуватися на аналізі звичайної практики у відповідному комерційному секторі та інших обставин: це високий стандарт, що вимагає більшого, ніж схожість між знаками і висока репутація. У цьому разі не було доказів того, що зображення товарів, на які поширюється заявлений знак, було негативним, або будь-яких натяків на затьмарення.

Цей випадок відрізняється від випадку заперечення проти іншої заявки EUTM на реєстрацію зображувального знака, що містить слово PUMA (Справа T-62/16). Суд заявив, що Puma не може покладатися на це рішення, оскільки попередні марки в цій справі не мають виняткової репутації, а розглядаються марки практично неідентичні.

Хоча Puma може подати апеляцію на це рішення до Суду, малоймовірно, що будь-яка заява буде прийнята.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати