15 жовтня 2019, 16:18

Хто може стати присяжним в Україні: усі роз'яснення

Судова влада України

У прес-центрі Судової влади України підготували роз'яснення на найпоширеніші запитання щодо присяжних суду, порядку виплати винагороди за час виконання ними обов'язків у суді тощо.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Хто може стати присяжним в Україні?

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", присяжним є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, та за його згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя. Законом визначено певні вимоги до особи, яка може стати нарівні із суддею присяжним.

Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Чи можуть народні депутати стати присяжними?

До списків присяжних не можуть потрапити громадяни:

 • визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
 • які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;
 • які мають незняту чи непогашену судимість;
 • народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;
 • особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;
 • особи, які не володіють державною мовою.

Як суд обирає, хто потрапить до складу присяжних?

Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя у порядку черговості на строк не більше одного місяця на рік. Проте строк може бути продовжений у разі необхідності закінчити розгляд справи, розпочатий за їхньою участю.

Добір осіб для запрошення до участі у здійсненні правосуддя як присяжних здійснюється за допомогою автоматизованої системи.

З кого обирає суд?

Суд обирає присяжних зі списку присяжних, отриманих судом в електронній формі. Для затвердження списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідних місцевих рад, які і формують, і затверджують список.

Якщо місцева рада протягом двох місяців не приймає рішення про затвердження списку присяжних, територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням щодо затвердження списку присяжних до відповідної обласної ради.

На скільки років затверджується список присяжних?

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

Чи гарантує держава збереження робочого місця на час виконання обов’язків присяжного?

Для участі у здійсненні правосуддя суд надсилає присяжному письмове запрошення не пізніше ніж за сім днів до початку судового засідання.

Запрошення містить інформацію про права та обов’язки присяжного, вимоги до нього, а також підстави для увільнення від виконання обов’язків. Одночасно із запрошенням надсилається письмове повідомлення для роботодавця про залучення особи як присяжного.

Роботодавець зобов’язаний увільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя. Відмова в увільненні від роботи вважається неповагою до суду.

Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні. Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду.

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові.

Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Як розраховується винагорода присяжного?

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 05.10.2016 р. №198 "Про затвердження Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат", виплати добових присяжному за час виконання ним обов'язків у суді»присяжному за час виконання ним обов'язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду (із застосуванням відповідного регіонального коефіцієнту) з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

Базовою одиницею для нарахування винагороди присяжному є кількість відпрацьованих годин. У разі, якщо присяжним для виконання обов'язків витрачено менше години, цей час зараховується як одна година.

Виплата винагороди присяжному за час виконання ним обов'язків у суді здійснюється відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України на підставі табелю обліку робочого часу присяжного та довідки за формою згідно з Додатком до цього Порядку, який складається уповноваженою особою суду, визначеною керівником апарату суду.

Відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплата добових присяжному провадяться відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в порядку та розмірах, установлених КМУ для відряджень у межах України.

Що зараховується до фактично відпрацьованого часу?

До фактично відпрацьованого часу належить:

 • ознайомлення присяжного з матеріалами судової справи, в якій він бере участь як присяжний;
 • участь присяжного в судовому засіданні;
 • перебування присяжного в нарадчій кімнаті;
 • час очікування присяжним початку судового засідання, який визначено в процесуальному документі, у разі зміщення графіку засідань у суді (з часу, визначеного у процесуальному документі, до фактичного початку судового засідання).
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати