30 червня 2020, 17:38

Чи можна піти у відпустку не за графіком

Вісник ДФСУ

Відповідно до вимог ст. 10 ЗУ "Про відпустки", ст. 79 КЗпП України черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Змінилися вимоги щодо підтвердження даних, визначених у податковій звітності".

Так, щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються визначеній категорії працівників, в тому числі особам з інвалідністю; ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Відповідно до ст. 11 ЗУ "Про відпустки", щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог ст. 12 цього Закону.

Так, відповідно до ст. 12 ЗУ "Про відпустки", щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

При цьому відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог ч. 1 цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Одночасно слід зазначити, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного повідомляємо, що зміну термінів надання відпусток, відображених у графіку може бути проведено за узгодженням сторін трудового договору і за умов виникнення обставин, що змушують перенести щорічну відпустку. Якщо працівник просить перенести відпустку (наприклад, за сімейними обставинами) на інший період і роботодавець не заперечує щодо зміни у графіку періоду використання ним відпусток, то таке перенесення не суперечить нормам чинного законодавства.

З інформацією Вісника ДФСУ.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати