31 травня 2024, 17:45

Штраф за порушення мобілізації та військового обліку: коли платити удвічі більше?

19 травня набув чинності Закон №3696-IX, яким внесено зміни до КУпАП та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Дизайн без назви (6) Лідія Карплюк, партнерка Attorneys at Law «Leshchenko, Doroshenko & partners»

19.05.2024 року набрали чинності зміни до ст.ст. 210 та 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку вчинене в особливий період на особу може бути накладено штраф від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 грн). А за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію вчинене в особливий період може бути накладено штраф на громадян від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань — від двох тисяч до трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 59 500 грн).

Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про такі адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

Варто вказати, що відповідно примітки до ст. 210 КУпАП положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Тобто, якщо Міністерство оборони України як держатель такого реєстру може отримати відомості про особу шляхом синхронізації з іншими державними електронними реєстрами, то особу не може бути притягнуто до відповідальності за неповідомлення таких відомостей.

Крім того, протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК та СП, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК та СП підтвердних документів про отримання особою виклику (ч. 5 ст. 258 КУпАП).

Тому, у разі наявності поважних причин для неприбуття за викликом, необхідно письмово з наданням підтверджуючих документів повідомляти відповідний ТЦК та СП (цінним листом з описом вкладення з повідомленням про його вручення), що також допоможе уникнути необґрунтованого притягнення до відповідальності.

Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови (в даному випадку, до суду), який складає десять днів з дня винесення постанови та в разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено (судом).

Відповідно до ч. 1 ст. 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 цього Кодексу (ці випадки не стосуються постанов складених ТЦК та СП), а в разі оскарження такої постанови — не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

За правилами ст. 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч. 1 ст. 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Частиною 2 цієї статті визначено, що у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу.

При цьому право встановлене цією статтею є обов’язковим для виконання органами державної виконавчої служби, проте лише в тому випадку, якщо в рішенні про накладення штрафу зазначено про необхідність стягнення подвійного розміру штрафу в разі примусового виконання рішення.

Отже, за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію подвійний розмір штрафу може бути стягнено з особи в порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу державним виконавцем, якщо в постанові ТЦК та СП вказано про необхідність стягнення подвійного розміру штрафу в разі примусового виконання рішення та особа добровільно не сплатила штраф протягом 15 днів з моменту вручення постанови, або відмови у її скасуванні в порядку оскарження.

Дизайн без назви (4) Владислав Гук, адвокат Main Business Partner

До порушень правил військового обліку, які формують склад правопорушення передбаченого ст. 210 КУпАП, зокрема, належать:

- неперебування на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

- неприбуття за викликом ТЦК для взяття на військовий облік;

- неоформлення військово-облікових документів;

- зміна місця проживання у воєнний час без дозволу ТЦК тощо.

За ст.  210-1  КУпАП відповідальність може настати у випадках:

- непроходження медогляду для визначення придатності до військової служби;

- неуточнення протягом 60 днів своїх військово-облікові даних;

- нез’явлення за повісткою;

- ненадання під час мобілізації будівлі, споруди, транспортного засобу та іншого майна тощо.

Звертаю також увагу на те, що за Законом №3696-IX ТЦК звільнені від обов’язку складати протоколи за ст.ст. 210,  210-1  КУпАП. Це означає, що ТЦК має право одразу виносити постанову про накладення штрафу.

Бланк постанови затверджений Інструкцією зі складання ТЦК та СП протоколів та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення №3 від 1 січня 2024 року (додаток №4). Згідно з бланком постанови штраф повинен бути сплачений протягом 15 днів. У випадку несплати штрафу чи неоскарження постанови органи державної виконавчої служби стягують подвійний розмір штрафу, який становитиме від 34 000 до 60 000 грн. Тобто при несплаті штрафу добровільно та після відкриття виконавчого провадження, якщо постанова не була оскаржена, доведеться заплатити удвічі більше.

Дизайн без назви (5) Олександра Капітула, юристка ЮК «Муренко, Курявий і Партнери»

24 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією рф проти України указами Президента на території України було введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

Відповідно до цих указів на території України почав проводитися комплекс заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави, зокрема і щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних.

Відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року (далі — Порядок) військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, військового управління (органами управління), військовими частинами (підрозділами) Збройних сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, підприємствами, установами та організаціями, закладами освіти й охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності.

Змінами, внесеними відповідно до постанови КМУ №563 від 16 травня 2024 року, Порядок доповнено новими нормами, які визначають, серед іншого, й особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який набрав чинності 18 травня 2024 року, був встановлений обов’язок громадян щодо уточнення військово-облікових даних, відповідно до якого усім військовозобов’язаним необхідно уточнити військово-облікові дані протягом 60 днів.

З огляду на викладене вище постає питання про встановлення відповідальності за порушення не тільки призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, але й загалом порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

19 травня 2024 року набув чинності Закон України №3696-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Згідно з положеннями цього Закону збільшенню підлягають не тільки строки притягнення до адміністративної відповідальності, але й розмір стягнень за порушення відповідних норм.

Так, адміністративне стягнення за вчинення в особливий період порушень правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

У ст. 210 КУпАП передбачено відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема, у разі порушення обов’язку громадянами вчасно встати на облік або оновити свої військово-облікові дані).

Відповідно до зазначеної статті порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400–5100 грн). Повторне порушення цих правил тягне за собою штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100–8500 грн), а зазначені вище дії, вчинені в особливий період — штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000–25 500 грн).

У ст.  210-1  КУпАП встановлено відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Да таких дій, зокрема, може належати неявка громадян за повісткою про первинний виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Порушення зазначеного вище законодавства також тягне за собою накладення штрафу, який з 19 травня 2024 року обчислюється у таких розмірах: накладення штрафу на громадян від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100–8500 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадських об’єднань — від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000–25 500 грн). Якщо ці дії вчинені повторно, накладається штраф на громадян від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500–11 900 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадських об’єднань — від 1500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25 500–34 000 грн). В особливий період вчинення зазначених вище дій тягне накладення штрафу на громадян від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000–25 500 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадських об’єднань — від 2000 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000–42 500 грн).

Варто нагадати, що правопорушення, визначені ст.ст. 210, 210-1   КУпАП, розглядаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ або СЗРУ), а повноваженнями щодо накладення стягнення за вчинення правопорушень наділяються керівники таких формувань.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати