12 січня 2023, 22:59

Військовий облік по-новому: що змінилось?

Владислав Булай
Владислав Булай «Максим Боярчуков та Партнери» юрист

Досить широкого розголосу в засобах масової інформації набули зміни порядку ведення військового обліку призовників. Такий ажіотаж викликаний постановою  Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1487, якою затверджено «Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» (далі – Порядок). 


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


З огляду на отриманий розголос та  критику зі сторони суспільства проаналізуємо, чи дійсно новий Порядок докорінно змінює правове регулювання військового обліку.

Вказані зміни зумовлені правовим режимом воєнного стану в Україні, який триває вже понад 10 місяців та масовим переміщенням призовників територією країни та за кордон. 

Зміни, що стосуються ведення персонального військового обліку державними органами, органи місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

Відповідно до п.34 Порядку на вказаних вище суб’єктів було покладено додаткові обов’язки, та деякі із них розширено, а саме: 

Додаткові:

  • доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

  • подання до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на їх вимогу відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть; 

  • проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку; 

Розширені:

  • внесення у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) змін до списків персонального військового обліку щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну таких облікових даних.

До того ж п.74 Порядку передбачено обов’язкову щорічну періодичність здійснення перевірки стану військового обліку. Відповідно до вказаного пункту передбачається, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації: 

  • проводять щороку відповідно до затверджених ними планів перевірку стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління, підпорядковуються їм, контролюються ними або функції з управління якими вони здійснюють;

  • складають за результатами перевірки акти, які надсилаються у двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки відповідним підприємствам, установам та організаціям і районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок та щороку до 1 лютого видають накази (розпорядження) про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі звітів, результатів вжитих заходів та перевірок стану військового обліку в минулому році відповідно до компетенції. 

Наказами (розпорядженнями) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій визначаються завдання щодо методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, інші заходи щодо поліпшення стану військового обліку, а також затверджуються плани перевірок стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.

Державні органи подають щороку до 10 лютого витяги з наказів (розпоряджень) до Генерального штабу Збройних Сил.

Зміни, які стосуються жінок медиків

Новий порядок передбачає, що для жінок, які закінчують здобувати освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, або, які вже мають таку освіту, військовий облік буде обов’язковим. Це передбачено п. 50, 51 Порядку. 

Відповідно до п. 50 Порядку на заклади фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, покладено обов’язок, за два місяці до завершення навчання подати відповідні відомості щодо таких жінок (додаток 14 Порядку) до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності яких вони розташовані.

Зазначені відомості є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Видача тимчасових посвідчень здійснюється районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень - 30 діб.

Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності, якого задеклароване/зареєстроване місце їх проживання, для взяття на військовий облік.

Взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Відповідно до п. 51 Порядку, жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) можуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року. У подальшому такий прийом на роботу здійснюватиметься за наявності військово-облікових документів у жінок.

Водночас керівники державних органів, органів місцевого самоврядування та  підприємств усіх форм власності повідомляють відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах,  та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку. Непрацевлаштовані жінки  прибувають самостійно до відповідних органів з метою взяття їх на військовий облік.

Зміни щодо осіб, які мають статус безробітних

Відповідно до п. 63 Порядку центри зайнятості та філії регіональних центрів зайнятості надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За наявності технічної можливості така інформація може бути надана через систему електронної взаємодії Міноборони та Державної служби зайнятості.

Тому, коли чоловіки будуть звертатися до центрів зайнятості для отримання допомоги по безробіттю (або вже звернулись і мають статус безробітного) слід пам’ятати, що центри комплектування та соціальної підтримки збирають відповідну інформацію та обліковують потенційних військовозобов’язаних.

Зміни щодо повноважень районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Порядком розширено та конкретизовано право ТЦК та СП, а саме:

  • розглядати справи про адміністративні правопорушення, а не вести провадження у справах про адміністративні правопорушення пов’язані з порушенням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також зіпсуттям або недбалим зберіганням військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними та резервістами, які перебувають у запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки), що у свою чергу виключає законодавчу прогалину;
  • повідомляти органам досудового розслідування про факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які ухиляються від військового обліку або навчальних та спеціальних зборів, призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
  • звертатися в установленому законом порядку до органів Національної поліції (у разі неможливості складення протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення) для доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені ст. 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою складення протоколів, до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку.

Інші ж права та обов’язки суттєвих змін не зазнали.

Підсумовуючи, слід зауважити, що зміни в Порядку зумовлені   розширенням цифрового обміну інформацією між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, підприємствами, установами та організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності.

Прийняті зміни покликані забезпечити автоматизацію та системний облік інформації щодо призовників, підтримання та наповнення системи військового обліку актуальними даними про призовників та зумовлені вектором країни в напрямку диджиталізації. 

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати