16 березня 2023, 17:52

Аграрна біржа: машина часу чи сучасна необхідність?

Олександр Навальнєв
Олександр Навальнєв «ЮК Волхв» керуючий партнер

Біржова торгівля сільськогосподарською продукцією є невід’ємною складовою розвинутого аграрного ринку, а товарна біржа – ключовим суб’єктом його інфраструктури.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


В Україні ще з 2005 року функціонує Аграрна біржа, унікальності якої полягає у тому, що вона є єдиною державною біржою в Україні, створеною згідно з постановою Уряду.  

Створення Аграрної біржі передбачалося чинними на той час положеннями Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі - Закон). Засновником Аграрної біржі згідно із Законом виступав Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду (який мав статус державної спеціалізованої установи).

На першому етапі на Аграрну біржу покладалися надії упорядкування та активізації організованого аграрного ринку, оскільки відповідно до Закону вона визначалася як юридична особа, що надає послуги суб’єктам господарювання з укладення біржових договорів щодо сільськогосподарської продукції, товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, та з проведення розрахунково-клірингової діяльності за ними. 

Водночас, крім традиційних для товарної біржі завдань і функцій, передбачених Законом України «Про товарну біржу», Аграрній біржі відводилася ключова роль у запровадженому механізмі державної підтримки суб’єктів агробізнесу через державне регулювання цін окремих видів сільськогосподарської продукції (об’єктів державного цінового регулювання). Про це свідчать як положення Закону до внесення змін від 5 листопада 2020 р., так і постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. № 1285 «Про створення Аграрної біржі». Зокрема до предмету її діяльності входило, серед іншого: 1) надання біржових послуг, необхідних для проведення Аграрним фондом товарних або фінансових інтервенцій з метою підтримання рівня мінімальних або недопущення перевищення рівня максимальних закупівельних цін об’єктів державного цінового регулювання; 2) виконання рішень Аграрного фонду про запровадження режиму адміністративного регулювання ціни окремого об’єкта державного цінового регулювання у випадках, передбачених законом.

Відповідно до звіту про результати державного фінансового аудиту діяльності аграрної біржі за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 Державною аудиторською службою України було зроблено загальний висновок, що Аграрну біржу створено для забезпечення діяльності Аграрного фонду, та констатовано, що протягом 2019-2020 років на Аграрній біржі не здійснювалися товарні та (або) фінансові інтервенції. Також упродовж всього періоду функціонування Аграрна біржа не демонструвала значної активності зі здійснення традиційних для товарних бірж напрямів діяльності, не стала центральним гравцем біржового аграрного ринку України, на долю якого в нашій державі припадає зовсім незначний відсоток обігу сільськогосподарської продукції.  

Наприкінці 2020 року із Закону було виключено розділ ІІ, яким закріплювалися положення щодо державного цінового регулювання  та визначався правовий статус Аграрного фонду (державної спеціалізованої установи). Проте положення про Аграрну біржу у Законі залишилися і у подальшому зазнали змін.

Згідно з чинною редакцією Закону Аграрна біржа визначається як товарна біржа, що функціонує відповідно до Закону України «Про товарні біржі» з урахуванням положень цього Закону. Крім того, Закон містить статтю 17 «Аграрні біржі», в якій закріплено, що Аграрна біржа функціонує у формі акціонерного товариства та що засновником Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів України. З аналізу інших положень статті 17 Закону виходить, що сфера діяльності Аграрної біржі охоплюється сферою організованого товарного ринку, а також наданням кредитних та тваринницьких дотацій. Проте останнє не підкріплене іншими положеннями чинного законодавства. 

Здійснення Аграрною біржою діяльності у сфері організованого аграрного ринку після прийняття законів України «Про товарні біржі» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» можливе лише після проведення її реорганізації (перетворення в акціонерне товариство, наразі – юридична особа) та виконання умов щодо набуття статусу товарної біржі (отримання ліцензії (ліцензій) та інші вимоги вищезгаданих Законів).

Отже, за відсутності законодавчого підґрунтя спеціального призначення створеної у 2005 році за рішенням Кабінету Міністрів України Аграрної біржі, вона на сьогодні є скоріше машиною часу у минуле. На це вказує як практично відсутні реальні біржові торги сільськогосподарською продукцією, так і не приведення її діяльності у відповідність до чинних законодавчих вимог. 

Проте, з урахуванням викликів воєнного стану та вирішення нарешті задачі побудови прозорого та конкурентного організованого аграрного ринку, підвищення інвестиційної привабливості та забезпечення продовольчої безпеки, а також враховуючи переваги біржової торгівлі, іноземний та міжнародний досвід її організації, сучасною необхідністю, особливо у повоєнний період, вбачається діяльність товарних бірж (включно з часткою державної власності у статутному капіталі) з організації продажу сільськогосподарської продукції. У повоєнній перспективі біржовий аграрний ринок сприятиме відновленню сільського господарства України, оскільки має великий потенціал забезпечення ефективного налагодження взаємодії оптових продавців та покупців сільськогосподарської продукції.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати