16 липня 2019, 13:53

Створення спеціалізованих судів у сфері інтелектуальної власності Польщі

Опубліковано в №30-31 (684-685)

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

Наприкінці березня цього року на веб-сайті Урядового центру законодавства з'явився проект поправок до Цивільного процесуального кодексу та деяких інших законодавчих актів. Запропоновані зміни означатимуть революцію в судочинстві, що стосується питань інтелектуальної власності. Автори нескромно визначають проект як «петарду» щодо наявних рішень.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Проект поправок до Цивільного процесуального кодексу та деяких інших актів був включений до переліку законодавчих і програмних робіт Ради Міністрів. Вона передбачає створення в межах загальної юрисдикції окремих організаційних підрозділів, які займалися б питаннями захисту авторських та суміжних прав, а також винаходів, корисних моделей, промислових зразків і торгових марок. Судді в межах наявних структур повинні мати можливість спеціалізуватися на інтелектуальній власності. Також планується створити спеціалізовані підрозділи в обласних та апеляційних судах.

Проект передбачає запровадження професійного представництва адвокатами, що сприятиме швидкості провадження, з позиції кращої концентрації доказів, а також у сфері зазначення правової основи для запитів. Як частина цієї поправки, також планується регулювати провадження у справах інтелектуальної власності, зокрема, включаючи розгляд заяв про забезпечення доказів, розкриття та надання доказів, запит інформації.

Однією з причин запропонованих змін є нинішнє розпорошення справ інтелектуальної власності. В польському законодавстві відсутнє чітке розмежування між справами про інтелектуальну власність та вказівкою щодо того, які з них мають розглядатися в адміністративних судах, а які — в загальних судах. В результаті виникає плутанина і невизначеність. Окрім того, проблема полягає у систематизації таких питань, оскільки без чіткої категорії їх часто називають справами для оплати або захисту. Ця ситуація також заважає можливості реальної оцінки фактичної кількості справ, що розглядаються в польських судах.

Вирішенням цієї ситуації є введення у структуру загальних судів спеціалізованих судів у сфері інтелектуальної власності. Кожен з цих судів також буде призначений для виконання функцій суду з торгових марок ЄС та промислових зразків Співтовариства. Наразі цю функцію виконує лише XXII відділ районного суду у Варшаві.

Завданням судів інтелектуальної власності є також питання спеціалізації суддів у цій сфері права. Окрім того, з метою підвищення ефективності та професіоналізму операції, передбачається введення обов'язку представництва сторін адвокатом, юридичним радником або патентним повіреним.

Ще однією ідеєю, що переходить у спеціалізацію, є те, що в питаннях промислової «технічної» власності (наприклад, справ про порушення патентів) буде призначено один суд для вирішення спорів у цій сфері. Він буде спеціалізованим, з суддями з відповідною юридичною освітою, а також з фахівцями в галузі техніки. Таке рішення спрямоване на відхід від поточних ситуацій, коли суди неправильно звинувачуються у висновках експертів, а судді, переважно за їхніми думками, ухвалюють остаточні рішення з питань.

Окрім змін у структурі судів, проект також впроваджує новинку в судовому порядку. Положення, додані до Цивільного процесуального кодексу, включатимуть такі нові заходи як зустрічні позови та дії щодо встановлення не порушення.

Перший з них буде побудований за зразком, який вже є чинним для знаків ЄС та промислових зразків Співтовариства. Проте позов про визнання відсутності порушення закону ґрунтується на тому, що якщо підприємець сумнівається, що його розробка не порушує патент іншої особи, він може звернутися до суду з проханням прийняти рішення у цій справі. Рішення суду буде обов'язковим. Визначення того, чи розробка не порушує наявний патент, сьогодні найчастіше лежить на плечах патентних повірених, які можуть сумніватися в резолюції. Часто важко визначити діапазони прав, а тому представники надають висловлювання з певною мірою невизначеності. У відповідь на це підприємці, часто залишаючись у невизначеності, відмовляються від реєстрації. Внесення запропонованих змін має на меті запобігання подібним ситуаціям та забезпечення впевненості щодо можливості нових реєстрацій.

Міністерство юстиції, яке працює над проектом, вказує, що сьогодні справи про порушення прав інтелектуальної власності (наприклад, піратство у сфері авторського права або товарних знаків, копіювальна продукція, несанкціоноване використання інших винаходів) вирішуються загальними судами та Верховним судом. Деякі справи про права промислової власності, пов'язані не з порушенням цих прав, але з їх охороною, розглядаються в результаті скарг на рішення Патентного відомства у Варшавському адміністративному суді та Верховному адміністративному суді. Справи, що стосуються торгових марок Співтовариства та промислових зразків Співтовариства, розглядаються спеціально створеним відділом районного суду у Варшаві (XXII відділ районного суду у Варшаві).

«В умовах такої великої роздробленості питань у сфері загальновизнаної інтелектуальної власності та їх специфіки (особливо стосовно прикордонних питань, коли незрозуміло, які матеріальні та правові основи захисту можуть (і чи потрібно) застосовувати, як це можна побачити, зокрема, щодо захисту права особистості, цивільного права, зокрема, що підлягають комерціалізації (наприклад, захист ідей та інформації), а також з огляду на їх щорічне зростання, з'явилася потреба ввести спеціалізовані суди до польської системи правосуддя і створити відповідні умови для формування спеціалізованого персоналу у сфері інтелектуальної власності», — пояснює Міністерство юстиції. 04.04.2019 р. Міністерство юстиції направило на консультацію проект поправок до Цивільного процесуального кодексу, Закону про авторське право і суміжні права та Закону про промислову власність.

Будуть створені окремі суди з питань інтелектуальної власності та патентів. У 6‑х судах Польщі будуть створені окремі підрозділи, що займаються питаннями інтелектуальної власності, патентів і торгових марок. Підрозділи будуть створені у 4‑х обласних та 2‑х апеляційних судах. Перші будуть створені у Гданську, Катовіце, Познані та Варшаві, а останні — у Катовіце та Варшаві.

Проект передбачає, серед іншого, поділ суддів, які займатимуться захистом авторських прав, винаходів, корисних моделей і промислових зразків, товарних знаків та захистом прав інтелектуальної власності.

Законопроект передбачає набір 22 суддів, 22 помічників та 44 посадових осіб у районних судах, а також 4 суддів, 4 помічників та 8 посадових осіб в апеляційних судах. На думку Міністерства юстиції, така зміна необхідна, оскільки з'являються все більше судових позовів щодо авторського права та інтелектуальної власності. Тільки минулого року польські суди обробили понад 2 тис. таких справ. Це майже на 30% більше ніж у 2017 р., коли таких випадків було близько 1,5 тис. осіб.

Згідно з планами, Рада Міністрів має прийняти законопроект у 2019 р., а набрання чинності передбачається на початку 2020 р.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати