25 травня 2022, 11:34

Санкційні справи у Вищому антикорупційному суді: на що очікувати?

Юрій Сухов
Юрій Сухов «Arzinger» партнер, адвокат, к.ю.н.
Ганна Резнікова
Ганна Резнікова «Arzinger» к.ю.н., адвокат

12 травня 2022 року парламентарі проголосували Закон України №2257-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» (далі – Закон). Цей Закон вводить новий вид санкцій – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, які буде застосовувати Вищий антикорупційний суд (далі – нові санкції). 21 травня 2022 вказаний Закон було підписано Президентом України і він набирає чинності після опублікування.  


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Про які новели йдеться? Новий вид санкції передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні праву розпорядження.

Необхідними умовами (етапами) застосування нових санкцій є: (1) воєнний стан; (2) наявність санкції щодо відповідної фізичної чи юридичної особи у виді «блокування активів»; (3) звернення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб (далі – Центральний орган виконавчої влади) до ВАКС з позовною заявою про стягнення в дохід держави активів; (4) прийняття рішення ВАКС про застосування до фізичної або юридичної особи санкції; (5) виконання судового рішення КМУ, шляхом доручення тимчасового управлінням активами окремим державним органам.

Підстави для загального застосування санкцій: (1) дії іноземної держави, юридичної чи фізичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України; (2) дії щодо сприяння терористичній діяльності та/або порушення прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави; (3) дії, що призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод тощо.

Підставами застосування нових санкцій є:  (1) адміністративно-організаційні дії чи політичні рішення щодо: підготовки, сприяння або введення збройної агресії проти України, її організація, фінансування, матеріально-технічному забезпеченні тощо; дії щодо створення, функціонування і фінансування окупаційних адміністрацій, самопроголошених органів; дії спрямовані на проведення виборів і референдумів, поширення незаконної юрисдикції рф; особиста участь в агресії; (2) матеріально-технічне забезпечення, що полягає: у надані рф у користування територій, цивільної або військової інфраструктури для розміщення її формувань та цивільної, військової чи спеціальної техніки; діях щодо постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, їх ремонт; (3) фінансування діяльності рф шляхом: сплати податків, зборів до бюджету рф в еквіваленті для юридичної особи 40 млн. грн. (за 4-квартали) та 3 млн. грн. для фізичної особи; здійснення пожертв, благодійної, спонсорської допомоги на суму не менше 750 тис. грн.; інвестування у державні облігації рф на суму 3 млн. грн.; (4) інформаційне сприяння шляхом: організації, фінансування та здійснення дій на спонукання до збройної агресії проти України, геноциду Українського народу, дискримінації українських громадян, вчинення воєнних злочинів або злочинів проти людяності; виправдовуванні збройної агресії, окупації, невизнання права Українського народу на самоідентифікацію та самовизначення тощо.

За наявності зазначених вище підстав та умов Центральний орган виконавчої влади звертається до ВАКС із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції. 

Позов. Для того аби ВАКС розпочав розгляд «санційної справи», Центральний орган виконавчої влади має звернутися до ВАКС з позовною заявою, яка повинна містити обґрунтування наявності однієї або декількох підстав для застосування санкцій та переліку майна (активів), яке підлягає стягненню дохід держави. Відшкодування вартості такого майна не здійснюється.

Справи про застосування санкцій до осіб (далі – «санкційні» справи) будуть розглядатися колегіально суддями ВАКС у порядку адміністративного судочинства. Перегляд судового рішення ВАКС здійснюватиме його Апеляційна палата. Натомість, право на касаційне оскарження таких судових рішень не передбачено.

Законодавець максимально прискорив процес розгляду «санкційних» справ. Перша судова інстанція має винести судове рішення протягом 10 днів з дня надходження позовної заяви, а апеляційна інстанція протягом 5 днів. Підсанкційна особа має 2 дні, після одержання копії позивної заяви та доданих до неї документів, для подачі відзиву на позовну заяву.

Розгляд позивної заяви відбувається в судовому засіданні, але неявка в судове засідання учасників справи, їх представників не перешкоджає її розгляду по суті. Більш того, з підстави неявки не вдасться відкласти або оголосити у засіданні перерву. Вказані вимоги рівнозначні як для першої, так і апеляційної судових інстанцій.

Зупинити судовий розгляд через існування іншої невирішеної адміністративної, цивільної, господарської чи кримінальної  справи не вийде, оскільки законодавець встановив пряму заборону на це.

Важливо! Накладення на активи арешту, встановлення щодо них мораторію чи інших обтяжень (заборони розпоряджатися/користуватися, застави) не перешкоджає стягненню цих активів у дохід держави в якості санкції.  

Щодо процесу доказування. Адміністративне судочинство здійснюється на основі змагальності та диспозитивності сторін, що передбачає свободу в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Законодавець для цієї категорії справ застосував класичний стандарт «перевага доказів», тобто суд ухвалює рішення на користь тієї сторони, сукупність доказів якої є більш переконливою порівняно із сукупністю доказів іншої сторони.

У результаті оцінки наданих сторонами доказів ВАКС уповноважений ухвалити рішення про застосування до фізичної або юридичної особи санкції або про відмову в цьому. Щодо апеляційної інстанції, то остання уповноважена на залишення судового рішення без змін, на  зміну рішення або його скасування та ухвалення нового.

Виконання судового рішення. Рішення ВАКС в день набрання ним законної сили надсилається КМУ для визначення суб’єкта, порядку та способу його виконання. КМУ може доручити здійснення тимчасового управління активами, які підлягають стягненню в дохід держави як санкції АРМІ, ФДМ України, Фонду військовим адміністраціям та/або іншим органам державної влади, суб’єктам господарювання державного сектора економіки.

Центральний орган виконавчої влади вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО України. В цьому аспекті їй можуть допомагати фізичні особи, які отримують додаткові гарантії конфіденційного та захищеного співробітництва. Заборонено розкривати будь-яку інформацію про цих осіб, третім особам, які не залучаються до реалізації заходів, спрямованих на застосування санкцій. Такі особи не несуть юридичної відповідальності за повідомлення, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов’язків або зобов’язань. Вони звільняються від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідомлення, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення.

У разі виявлення незаблокованих активів Центральний орган виконавчої влади звертається до відповідних органів та/або посадових осіб з вимогою вчинити дії, спрямовані на тимчасове позбавлення відповідних осіб права користуватися та розпоряджатися цими активами, яка підлягає негайному виконанню. Таким чином, нова санкція може бути застосована лише щодо осіб, на яких накладено санкцію у виді блокування активів за рішеннями РНБО, прийнятими після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб".

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати