06 липня 2023, 16:10

Кодекс адмінсудочинства: головні етапи становлення

Пресслужба Сьомого апеляційного адміністративного суду

За інформацією помічників суддів 7ААС


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Відзначення Днів адміністративної юстиції в Україні є важливою подією для всіх фахівців у юридичній сфері та держави в цілому. Цей період символізує визнання значущості адміністративного права та його внеску у розвиток суспільства.

Одним із найважливіших кроків на шляху до становлення адміністративної юстиції в Україні безумовно було прийняття Кодексу адміністративного судочинства України.

Історія прийняття Кодексу адміністративного судочинства України є складною та багатогранною. Вона пов'язана з реформуванням системи адміністративного правосуддя та удосконаленням процедури розгляду адміністративних спорів.

Час запровадження адміністративної юстиції в Україні сягає ще у 1992 рік, коли затверджена постановою Верховної Ради України Концепція судово-правової реформи передбачила на початковому етапі спеціалізацію судів.

А закріплене у 1996 році Конституцією України право людини на оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, які виникають у державі, стало активним поштовхом до утворення системи адміністративних судів. Водночас до реалізації цього процесу минуло понад дев'ять років.

Чималим на шляху становлення адмінюстиції є внесок першого заступника голови Верховного Суду України Володимира Стефанюка. Саме він є ініціатором ідеї створення процесуального кодексу, яким би врегульовувався порядок провадження в адміністративному суді.

06 липня 2005 року стало ще одним фундаментальним етапом становлення адміністративного судочинства в Україні, адже було прийнято Кодекс адміністративного судочинства України.

Одним із вирішальних моментів у подальшій реформі адміністративного судочинства стала Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підписана у 2014 році. Угода вимагала від України прийняття комплексних заходів з покращення правосуддя та забезпечення незалежності судової системи. У цьому контексті розпочався процес розробки новел до Кодексу адміністративного судочинства, спрямованих на створення ефективної системи розгляду адміністративних спорів, яка відповідала б міжнародним стандартам та нормам. Працюючи над оновленням, українські законодавці враховували кращі практики країн-членів ЄС та спеціалізованих адміністративних судів.

Прийняття оновленого КАС України було складним та тривалим процесом, пов'язаним з реформуванням системи адміністративного судочинства, та включав декілька етапів.

Розробка проєкту Кодексу

Уряд України у співпраці з експертами, науковцями, представниками громадськості та міжнародними організаціями розпочав розробку проєкту Кодексу адміністративного судочинства. Цей етап включав аналіз законодавства і практики інших країн, вивчення міжнародних стандартів та норм, а також консультації зі зацікавленими сторонами.

Громадські консультації

Важливою складовою процесу розробки проєкту Кодексу були громадські консультації, під час яких громадськість, представники громадських організацій, юристи та інші зацікавлені сторони мали можливість висловити свої пропозиції та зауваження до проєкту. Це сприяло залученню широкого кола експертів та забезпечило всебічність вивчення та врахування різних поглядів.

Розгляд та внесення змін

Після громадських консультацій проєкт Кодексу адміністративного судочинства був розглянутий відповідними комітетами парламенту і були внесені зміни та поправки відповідно до вимог законодавства та потреб суспільства.

Голосування та ухвалення

Після тривалого обговорення та громадських консультацій оновлений Кодекс адміністративного судочинства України був ухвалений 06 грудня 2017 року. Це стало важливим кроком на шляху до зміцнення принципів демократії, правової держави та захисту прав та свобод громадян.

Попри виклики та труднощі, прийняття КАС України відіграло важливу роль у розвитку адміністративної юстиції та зміцненні принципів правової держави, а також стало значним кроком до більш ефективної системи розгляду адміністративних спорів в Україні.

Внаслідок прийняття Кодексу адміністративного судочинства України українська система адмінсудочинства рухається вперед, утверджуючи принципи правової держави та забезпечуючи захист прав громадян і суспільних інтересів. Це відкриває нові можливості для розвитку України та сприяє побудові сильного та демократичного суспільства.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати