11 червня 2020, 16:39

ЄДРСР як засіб забезпечення відкритості судів

Прес-служба Сьомого апеляційного адміністративного суду

Єдиний державний реєстр судових рішень (ЄДРСР) –  це державна інформаційна система, що входить до складу Єдиної судової інформаційної системи і забезпечує збирання, облік (реєстрацію), накопичення, зберігання, захист, пошук та перегляд інформаційних ресурсів реєстру та їхніх образів.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


ЄДРСР забезпечує широкий доступ громадян до судових рішень, що є важливою умовою для підвищення довіри до судів України, а також дієвою формою громадського контролю за законністю та обґрунтованістю судових рішень.

У період карантину ЄДРСР є оптимальним ресурсом для правників, адже не виходячи з дому можна ознайомитися з рішеннями та знайти судову практику для подальшого застосування її під час складання юридичних документів та визначення правильної правової позиції. Судові рішення та окремі думки суддів, внесені до ЄДРСР, громадяни можуть знайти у вільному доступі, переглянути, скопіювати та роздрукувати з дотриманням вимог Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (рішення Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18).

Алгоритм оприлюднення рішень суду у ЄДРСР урегульовано на законодавчому рівні, і він має певні особливості.

Процесуальний документ, ухвалений судом під час розгляду справи на будь-якій стадії судового провадження (ухвала, окрема ухвала, рішення, вирок, постанова, судовий наказ) і є судовим рішенням. У Законі України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005  № 3262- IV (далі – Закон) визначено основні принципи відкритості судових рішень та зазначено, що рішення суду оголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводиться у закритому судовому засіданні.

Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їхнього виготовлення й підписання. Однак необхідно зазначити, що, відповідно до ч. 3 ст. 243 Кодексу адміністративного судочинства України, у виняткових випадках залежно від складності справи складення рішення, постанови у повному обсязі може  бути відкладено на строк не більше як десять днів, а якщо справу розглянуто у порядку спрощеного провадження – п’ять днів з дня закінчення розгляду справи. Складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більше як п’ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали. 

Згідно із Законом, суд загальної юрисдикції вносить до реєстру всі судові рішення й окремі думки суддів, викладені у письмовій формі. Усі судові рішення викладають письмово у паперовій і електронній формах. В електронній формі рішення формують з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням  про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписують електронним цифровим підписом судді (у разі колегіального розгляду – ЕЦП усіх суддів, що входять до складу колегії). Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (зокрема за результатами розгляду справи судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносять до автоматизованої системи документообігу суду та надсилають до Реєстру засобами цієї системи відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Радою суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами).

Обов’язок щодо своєчасного надсилання електронних примірників судового рішення та окремої думки судді для її внесення до ЄДРСР шляхом формування та підписання  відповідного електронного примірника в автоматизованій системі документообігу суду покладено на суддю (суддю-доповідача), який ухвалив таке рішення.

Зареєстровані електронні примірники судових рішень та окремих думок суддів протягом трьох робочих днів з дня їхньої реєстрації в ЄДРСР обробляє адміністратор інформаційних ресурсів ЄДРСР, далі рішення автоматично знеособлюються і в порядку черговості публікуються для відкритого доступу.

Вчасність та правильність направлення рішень до ЄДРСР є важливим принципом у роботі Сьомого апеляційного адміністративного суду, адже це запорука відкритості та прозорості процесуальної діяльності судової установи.

0
0

Останні коментарі

Відкритий реєстр судових рішень. https://www.uacourt.openregister.info/ Цілодобовий доступ без обмежень.
реєстр судових рішень

Додати коментар

Відмінити Опублікувати