04 вересня 2018, 17:59

CASові нюанси

Спортивний арбітражний суд як незалежний орган та його функції

Опубліковано в №36 (638)

Андрій Шурин, юрист Jurimex

Спортивний арбітражний суд (Court of Arbitration for Sport, CAS) – це незалежний від будь-якої спортивної організації міжнародний арбітражний орган, що вирішує спори, пов’язані зі спортом. Штаб-квартира суду розташована в Лозанні, Швейцарія. Крім того, є окремі підрозділи суду в Нью-Йорку та Сіднеї.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Також на період проведення великих спортивних міжнародних змагань CAS створює тимчасові трибунали для прискорення вирішення спорів, що виникають у процесі проведення цих змагань. Зокрема, на Олімпійських іграх такі тимчасові трибунали створюються з 1996 р., на чемпіонатах Європи з футболу – з 2000 р., на чемпіонатах світу з футболу – з 2006 р.

Відповідно до ст. R27 Регламенту CAS, його основною функцією є вирішення прямо чи опосередковано пов’язаних зі спортом спорів шляхом арбітражу чи шляхом посередництва у процесі медіації.

Комерційні спори виникають з договірних, контрактних відносин між клубами, між клубами та спортсменами, спортивними агентами, з приводу трансферної діяльності, угод щодо передачі телевізійних та інших медіа-прав тощо. Також до цієї категорії справ належать локальні дисциплінарні спори, що передбачають цивільно-правову відповідальність спортсмена (наприклад, у разі застосування до спортсмена санкцій клубом чи федерацією за порушення внутрішнього регламенту такий спір може бути переданий на розгляд CAS).

Друга група спорів – виключно дисциплінарна. Вона виникає на підставі порушення встановлених правил, регламентів, вимог чи інших загальноприйнятих нормативних приписів. Більшість таких справ пов’язуються з вживанням спортсменами допінгу або з іншими грубими порушеннями спортивних правил (наприклад, умисним застосуванням насильства, самоправством, упередженим прийняттям рішень суддею, порушенням правил фінансового фейр-плей тощо).

Дисциплінарні спори, що мають локальний характер, вирішуються на рівні спортивних федерацій, уповноваженими органами та лише після прийняття ними рішень, у разі потреби, оскаржуються до CAS, тому найчастіше такі спори розглядає Палата апеляційного арбітражу.

Також варто відзначити роз’яснювальну функцію CAS, яка полягає в необхідності розробки ним численних рекомендацій та консультативних висновків щодо різноманітних правових питань, пов’язаних зі спортом.

Структура CAS

CAS складається з двох палат. Перша – загальна палата Арбітражного спортивного суду – розглядає спори як суд першої інстанції для спорів, поданих до CAS. Друга – палата Апеляційного арбітражу – є апеляційною інстанцію для справ, попередньо розглянутих іншими спеціально уповноваженими органами (наприклад, спортивними федераціями країн). Кожну палату очолює голова.

Арбітражні провадження, відкриті у CAS, розподіляються між палатами Судовою канцелярією (Court Office). Таке рішення про розподіл справи не може бути оскаржене жодною зі сторін провадження.

Судову канцелярію очолює Генеральний секретар, який має одного чи кількох заступників (радників), що можуть тимчасово заміняти його у разі потреби. Канцелярія виконує також інші адміністративні функції, передбачені статутом CAS.

Точна кількість арбітрів CAS не встановлена, проте їх має бути не менше ніж 150 осіб. Зазвичай у складі CAS знаходиться близько 300 арбітрів з понад 85 країн. Арбітри обираються на 4 роки з можливістю переобрання. CAS передбачає закритий перелік арбітрів, що певною мірою нетипово для арбітражу, але водночас гарантує необхідну кваліфікацію арбітрів у спортивній сфері.

Також слід звернути увагу на ICAS як на додатковий орган у системі спортивного арбітражу, завданням якого є сприяння у вирішенні спорів, пов’язаних зі спортом, забезпечення дотримання процесуальних прав сторін в арбітражному процесі, нагляд за діяльністю CAS, забезпечення його незалежності, здійснення контролю за фінансуванням CAS, призначення арбітрів, розподіл справ між ними, забезпечення відводів та заміни арбітрів у разі потреби, а також здійснення інших адміністративних функцій.

Хто може звернутися до CAS?

Будь-яка фізична чи юридична особа, яка певним чином пов’язана з правовідносинами, на підставі яких виник спір, може звернутися до CAS із заявою про відкриття провадження. Зокрема, до CAS можуть звернутися окремі спортсмени, спортивні клуби, спортивні федерації, організаційні комітети певних спортивних заходів, спонсори спортивних заходів, спортивні федерації, телевізійні та інші медіа-компанії, що володіють правами на трансляцію спортивних змагань та інших заходів тощо. Таке широке коло осіб, які можуть звернутися до CAS, вчергове підкреслює, наскільки об’ємною є сфера питань, що розглядаються Спортивним арбітражним судом.

Для того, щоб CAS мав можливість розглянути спір, необхідно, щоб це було передбачено письмовою угодою між сторонами спору (так званим «арбітражним застереженням»), що загалом є традиційною рисою будь-якого арбітражного процесу. Часто таке арбітражне застереження існує ще до появи спірних правовідносин і може бути передбачене у контракті спортсмена, будь-якому іншому цивільно-правовому договорі (наприклад, рекламному контракті), а також може бути наявне в регламентах спортивних організацій, регламентах проведення певних спортивних заходів, у межах статутів чи правил спортивних організацій, асоціацій чи в будь-яких інших нормативних документах, розроблених спеціально уповноваженими спортивними органами, з метою визначення конкретного процесуального порядку дій у разі потреби звернення до Спортивного арбітражного суду.

Якщо його немає на момент виникнення спору, то сторони можуть у письмовій формі погодитися на звернення із заявою про передачу їхнього спору на розгляд CAS та визначити в ньому окремі нюанси арбітражного провадження.

Процедура розгляду спору CAS

Процедура, що застосовується до спору, залежить від кожної окремої справи. Регламент CAS передбачає 4 основні види процедур:

• Процедура звичайного арбітражу, яка регулює провадження у першій інстанції, де розглядаються традиційні комерційні арбітражні спори, включаючи спори, пов’язані зі спонсорськими контрактами, правами на трансляцію, ліцензування, контрактами спортсменів, агентів тощо.

• Процедура апеляційного арбітражу, предметом розгляду якої є звернення з оскарженням рішень уповноважених спортивних органів, спори з приводу відшкодування та компенсацій за порушення угод, правил, регламентів, провадження з приводу застосування дисциплінарних санкцій чи антидопінгових правил.

• Процедура ad hoc – процедура спеціального арбітражу застосовується під час проведення масштабних спортивних змагань, таких як Олімпійські ігри та чемпіонат світу з футболу. Головною особливістю цього процесу є його швидкість, адже для розгляду справи CAS створюються спеціальні тимчасові трибунали, які розглядають спір протягом 24 годин з моменту надходження справи до розгляду.

• Медіація – така процедура вирішення спору, на відміну від арбітражу, застосовується не так часто, проте обов’язково пропонується сторонам як альтернативний спосіб вирішення спору перед відкриттям арбітражного провадження за їхнім зверненням. У такому випадку, а також якщо сторони спору не бажають, щоб вирішення спору було перекладено виключно на колегію арбітрів, CAS виступає у ролі медіатора, який сприяє тому, щоб сторони власноруч дійшли до консенсусу під час обговорення можливих та оптимальних варіантів вирішення спору. Роз’яснення CAS не набуває статусу арбітражного рішення і матиме рекомендаційний характер.

Як розпочати арбітражне провадження?

Сторона, що звертається до арбітражного спортивного суду, повинна надіслати запит (заяву на арбітраж) до Канцелярії CAS або подати апеляційну скаргу в передбаченій регламентом формі з необхідними додатками.

У разі апеляційного оскарження сторона може звернутися з такою скаргою виключно за умови, що процедура оскарження в адміністративному порядку вже була вичерпана, тобто сторона вже зверталася з відповідною скаргою до уповноваженого органу чи спортивної федерації.

Безпосередньо під час арбітражного процесу сторони можуть самостійно представляти свої інтереси або їхні інтереси може представляти будь-яка інша особа за вибором сторін, тобто немає обов’язкової участі адвоката.

Місце розгляду, мова та вартість арбітражу

Місцем розгляду спорів CAS є м. Лозанна. Це характерна особливість спортивного арбітражу, яка не може бути змінена навіть арбітражною угодою, що прямо передбачено регламентом. Аналогічна умова висувається до спеціальних трибуналів ad hoc. Місце проведення слухань не впливає на юридичну адресу арбітражу, який залишається в Лозанні.

Оскільки кожен склад арбітрів Спортивного арбітражного суду є міжнародним арбітражним трибуналом, розташованим у Швейцарії, всі справи в CAS є предметом регулювання Швейцарського Закону «Про міжнародне приватне право», який гарантує процедурну послідовність щодо всіх справ у CAS.

Провадження здійснюється французькою та англійською мовами. Проте за згодою сторін може бути використана інша мова.

Вартість арбітражу – одна з нетипових характеристик CAS, оскільки вона є порівняно невисокою. Реєстраційний внесок визначений у розмірі 1000 швейцарських франків, а розподіл витрат на правову допомогу і гонорари арбітрів залежить від прийнятого рішення та суми призначеного відшкодування. При розгляді дисциплінарних спорів гонорари арбітрам не сплачуються.

Яке законодавство застосовується до арбітражного провадження?

Спір вирішується відповідно до законодавства, обраного сторонами спору, а у разі відсутності такого вибору спір буде вирішуватися згідно зі Швейцарським законодавством. Також за згодою сторін спір може бути вирішений на основі принципу ex aequo et bono (за принципом добра і справедливості), за яким суд не обмежений суворими нормами закону, а керується засадами справедливості (ст. R45 статуту CAS).

Це певною мірою відрізняється від загальноприйнятої процедури в комерційному арбітражі, в тому контексті, що інші інституційні правила дозволяють арбітражному суду обрати найбільш відповідний закон, який застосовується до справи, у разі відсутності прямого вибору права сторонами (ст. 21 ICC Правила та ст. 22.3 LCIA), при чому сторонам обов’язково про це повідомляється ще до початку розгляду спору CAS.

Відбір арбітрів

Справи в арбітражному провадженні розглядаються одноосібно або колегіально у складі колегії (панелі) з трьох арбітрів. До того ж кожен арбітр може брати участь у вирішенні спорів як у першій, так і в другій палаті. Кожен арбітр зобов’язаний дотримуватися правил конфіденційності та не розголошувати жодної інформації про обставини спору.

Відповідно до загальної процедури арбітражу, кожна зі сторін обирає одного арбітра зі списку КАС, потім двоє визначених сторонами арбітрів обирають третього арбітра, що буде головуючим у колегії. У разі недосягнення згоди між ними Голова Палати власноруч обирає головуючого в колегії.

Під час апеляційної процедури кожна зі сторін визначає по одному арбітру зі списку КАС, а Голову колегії обирає лише Голова Апеляційної палати. Також у разі попередньої згоди сторін або враховуючи складність та особливості справи, CAS може призначити справу до розгляду лише одному арбітру на власний розсуд за згодою сторін. Арбітр має бути незалежний від впливу обох сторін та неупереджений стосовно кожної з них.

Якщо існують обставини, що викликають сумніви стосовно неупередженості арбітра, він може бути відведений за зверненням сторони спору після перевірки всіх обставин. Процедура відводу здійснюється ICAS (відповідно до ст. R27, R34-R36 статуту CAS).

Засідання у справі

Після прийняття рішення про відкриття провадження голова колегії (або одноособовий арбітр) видає розпорядження, за яким засідання повинно бути проведено у найшвидші строки. За загальним правилом, має бути здійснено одне засідання, протягом якого колегія заслуховує доводи сторін, показання свідків, всі остаточні «усні» аргументи сторін.

Кожна зі сторін може давати свідчення в тих межах, а також викликати тих свідків, які були вказані в їхньому письмовому зверненні до CAS. Кожна зі сторін відповідальна за фінансові витрати, необхідні для виклику свідків та залучення перекладача. Голова колегії у разі потреби може забезпечити заслуховування доводів сторін чи показань свідків шляхом відео- або телеконференції. Сторони та свідки попереджуються про відповідальність за неправдиві свідчення. Після закінчення засідання сторони та свідки більше не можуть звертатися з клопотаннями чи давати свідчення, окрім того випадку, якщо на це буде надано додатковий дозвіл колегії. Якщо колегія вважає, що отримала всю необхідну інформацію для вирішення спору, за погодженням зі сторонами вона приймає рішення не проводити далі засідання (ст. R44.2 статуту).

Оскарження рішення CAS

Рішення арбітражу є остаточним та обов’язковим для сторін з моменту його оголошення. Обов’язковість такого рішення забезпечується Нью-Йоркською конвенцією про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, яка ратифікована більше ніж 125 країнами у світі.

Оскарження остаточного рішення CAS здійснюється до Федерального суду Швейцарії на достатньо обмеженій кількості підстав, до яких належать відсутність повноважень на розгляд спору, порушення базових процесуальних правил, несумісність з державною політикою. Підстави та порядок апеляційного оскарження рішень арбітражу передбачені ст. 47-49 статуту CAS.

Спортивне прецедентне право

За загальним правилом, результати розгляду арбітражних спорів публікуються у відкритому доступі, якщо інше не передбачено угодою сторін спору. Наявність послідовних прецедентів забезпечує формування усталеної правової практики та формування фундаменту для спортивного прецедентного права (lex sportivia).

Висновок

Спортивна сфера щороку експоненціально збільшує власну капіталізацію. Наразі її обсяг становить більше ніж 6% від загального обсягу торгових відносин, і з кожним роком ця цифра лише збільшується. Приміром, у 2018 р. сумарна вартість контрактів на телетрансляцію Англійської прем’єр-ліги становила більше ніж ВВП Чорногорії – 6.7 млрд доларів проти 4.1 млрд доларів.

Як і в будь-якій іншій комерційній сфері, в межах спортивної індустрії виникає численна кількість правових спорів. За таких умов значення Спортивного арбітражного суду як міжнародного органу, уповноваженого вирішувати ці спори, прямо пропорційно зростає.

Будучи спеціально уповноваженим органом, CAS має низку переваг над іншими комерційними арбітражами. Зокрема, оперативність прийняття рішень (особливо в межах процедури ad hoc), порівняно невисока вартість провадження та спеціальна кваліфікація арбітрів.

Крім того, не варто забувати про роль CAS як органу, що забезпечує справедливість та змагальність спортивних змагань, дотримання принципів фейр-плей шляхом розгляду дисциплінарних справ, а також про його роль як органу, який своєю діяльністю забезпечує формування усталеної правової практики у спортивній сфері.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати