27 травня 2022, 16:28

Податкова реформа у часи війни: що запровадили та скасували в Україні

Ніна Бец
Ніна Бец «Ілляшев та Партнери, ЮФ» керівник практики податкового права

Податкове законодавство та валютне регулювання в Україні зазнали значних змін за час воєнного стану. Минуло лише три місяці, а здається, що ціла вічність, відколи було неодноразово внесено зміни до Податкового кодексу України. Лише до постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 було внесено двадцять змін. Бізнесу доводиться тільки й встигати відстежувати, що ж нового ухвалили законодавці.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Від деяких податків бізнес тимчасово звільнений, деякі ставки податків значно знижені.

Складається таке враження, що інші галузі права відійшли на задній план і найбільшу увагу приділили сфері оподаткування, адже саме за рахунок сплачених податків економіка країни може ще хоч якось триматись.

Законодавець вирішив спростити систему оподаткування практично для всіх представників бізнесу, надавши їм можливість перейти на єдиний податок. Тепер ця можливість є у всіх ФОПів та юридичних осіб, незалежно від обсягу їх доходу на рік та кількості найманих співробітників. Тобто на час воєнного стану бути платниками єдиного податку дозволяється всім, крім:

  • тих, хто здійснює обмін іноземної валюти;
  • тих, хто здійснює виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, імпорту автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів та роздрібної торгівлі підакцизними товарами);
  • тих, хто здійснює видобуток, реалізацію корисних копалин (крім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення);
  • страхових (перестрахових) брокерів, банків, кредитних спілок, ломбардів, лізингових компаній, довірчих товариств, страхових компаній, установ накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційних фондів і компаній, інших фінансових установ, визначених законом;
  • реєстраторів цінних паперів;
  • представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; фізичних та юридичних осіб – нерезидентів.

Особливості оподаткування на час воєнного стану

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок. При цьому такими особами декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця не заповнюється за період, в якому єдиний податок не сплачувався. Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи встановлюється у розмірі 2% доходу. Платники єдиного податку третьої групи звільняються від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. 

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з відповідними особливостями з наступного робочого дня після подання заяви – у разі подання заяви, починаючи з 1 квітня 2022 року.

Подання податкової декларації та сплата податків

Податковий (звітний) період для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, дорівнює календарному місяцю. Декларація подається до 20 числа наступного місяця, що йде за звітним. Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем після подання податкової декларації.

ЄСВ 

ФОП першої–третьої груп та самозайняті особи повністю звільняються від сплати ЄСВ за себе. Платники єдиного податку третьої групи звільняються ще й від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до лав ЗСУ, інших захисних формувань, зокрема тероборони.

Відповідальність за несплату податків

Для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Це означає, що на час воєнного стану за несвоєчасну подачу звітності чи сплату податків не можуть застосовуватись жодні штрафні санкції.

Особливості оподаткування податком на прибуток підприємств

Надмірно сплачена сума грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що існує на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%, може бути зарахована у погашення грошових зобов’язань з цього податку, що виникатимуть після відновлення сплати податку на прибуток підприємств.

Авансові внески з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, що залишилися не врахованими у зменшення нарахованої суми податкового зобов’язання з цього податку на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%, можуть бути враховані у зменшення такої суми після відновлення сплати податку на прибуток підприємств.

Від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, що існувало на дату переходу на сплату єдиного податку, може бути зараховане у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, що виникатиме після відновлення сплати цього податку.

Платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2%, у разі відновлення ним у цьому ж році сплати податку на прибуток підприємств складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2 % не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

Особливості ПДВ

За товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість до початку застосування особливостей оподаткування, які використані (поставлені, реалізовані) платником єдиного податку третьої групи в період застосування особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, в операціях, що не є об’єктом оподаткування, платник податку на додану вартість зобов’язаний не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому здійснено відновлення його реєстрації платником податку на додану вартість, нарахувати податкові зобов’язання.

База оподаткування при нарахуванні податкових зобов’язань за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання.

Як ми бачимо, багато чого змінилось і очікуються нові зміни до законодавства, які необхідно відслідковувати, щоб чітко розуміти свої права та обов'язки на цей непростий час.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати