04 жовтня 2018, 12:00

Початок валютного контролю при експортних операціях

Опубліковано в №40 (642)

Олена Чуйко
Олена Чуйко «TaxLink, платформа податкових знань» експерт

Питання здійснення валютного контролю щодо імпортних та експортних операцій резидентів врегульовано Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. №185/94-ВР (далі – Закон №185), Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. №959-ХІІ (далі – Закон №959), постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.1999 р. №136 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» (далі – Інструкція №136).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


На відміну від імпортних операцій, щодо яких може існувати неоднозначність у трактуванні строків і терміну поставки та, відповідно, дати завершення перебігу строку валютного контролю і зняття уповноваженим банком такої операції з контролю, стосовно експортних операцій законодавчими актами конкретно встановлено дату початку перебігу строку валютного контролю.

Ст. 1 Закону №185 передбачено, що виторг резидентів в іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше ніж через 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції. Тобто початком відліку строку є саме дата оформлення відповідної вивізної митної декларації. Така ж позиція зазначена в Інструкції №136, п. 2.1 якої передбачено, що виторг резидентів підлягає зарахуванню на їхні рахунки в банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше встановленого законодавством України строку з дати оформлення МД на продукцію. При цьому п. 2.2. Інструкції №136 конкретизовано, що відлік законодавчо встановленого строку розрахунків банк починає з наступного календарного дня після дня оформлення митної декларації.

Відповідальність за порушення строків здійснення валютних розрахунків при експорті продукції, встановлених ст. 1 Закону №185, передбачена ст. 4 цього ж Закону і полягає у нарахуванні пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% від суми неодержаного виторгу (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості, але не має перевищувати суму неодержаного виторгу (вартості недопоставленого товару).

Таким чином, аналіз наведених вище норм ніби дає підстави для однозначного висновку щодо дати початку відліку строку валютного контролю при експортних операціях – це дата оформлення вивізної митної декларації.

Закон №959 встановлює загальні засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності резидентами, зокрема експорту товарів – продажу товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (в тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів (абз. 10 ст. 1). Абз. 38 ст. 1 Закону №959 визначено момент здійснення експорту (імпорту) – це момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власності на зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця.

Слід зазначити, що відповідно до загальної теорії права, норми Закону №959 є загальними щодо регулювання правовідносин у сфері валютного регулювання і контролю, а також здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами у зовнішньоекономічних операціях, тоді як норми Закону №185 є спеціальними.

Водночас національні суди, в тому числі Верховний Суд, що є найвищим судом у системі судоустрою України, аналізуючи положення наведених вище нормативно-правових актів, дійшли висновку, що моментом вчинення експортної операції, зокрема моментом поставки товару за такою операцією, для застосування ст. 1, 2, 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», є момент фактичного перетину експортованим товаром митного кордону України, а отже, саме з цієї дати має брати початок відліку встановленого законом строку валютного контролю. Така позиція Верховного Суду наведена, зокрема, у постанові від 27.02.2018 р. у справі №П/811/2370/15, касаційне провадження №К/9901/25888/18.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати