04 червня 2013, 14:15

Процесуальні матеріали кримінального провадження

Реалії за чинним КПК України

Опубліковано в №23 (365)

Марина Годованюк Аспірант Національної академії прокуратури України

Кожна слідча чи інша процесуальна дія слідчого або особи, яка провадить дізнання, судові рішення, вказівки прокурора та інша інформація, що має значення для кримінального провадження, повинна фіксуватися в одному або декількох документах. У подальшому ці документи долучаються до обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Згідно з ч. 1 ст. 317 Кримінального процесуального кодексу  України 2012 року (далі – КПК України), ці документи є матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою).


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених ч. 1 ст. 99, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні); матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; складені в порядку, передбаченому КПК України, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії; висновки ревізії та акти перевірок.

Загалом матеріали кримінального провадження можна поділити на два види: процесуальні та непроцесуальні.

Непроцесуальними є такі документи, які укладені не в ході процесуальної діяльності (довідки, акти, відомості, розписки та ін.), але які використовуються в провадженні як джерела доказів.

Ми ж зупинимося докладніше саме на процесуальних документах як матеріалах кримінального провадження.

Кримінально-процесуальний документ – це письмовий документ, складений на підставі кримінально-процесуального закону уповноваженим на те суб’єктом, у зв’язку зі здійсненням процесуального акту (виконання процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень), у якому зафіксована інформація про хід і результати кримінально-процесуальної діяльності1.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати