25 березня 2021, 19:13

Філії vs представництва: чи є різниця

Опубліковано в №6 (736)

Тетяна Шевченко
Тетяна Шевченко «Stron Legal Services» радник

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства», господарське товариство будь-якої організаційно-правової форми має право створювати на території України та за її межами філії та представництва. Відповідно до п. 6 ст. 55 Господарського кодексу України (далі — ГКУ), створювати філії та представництва мають право не лише юридичні особи, але й державні, комунальні та інші підприємства, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Яка ж насправді різниця між філією та представництвом?

Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ) у ст. 95 чітко розмежував, що таке філія і представництво та які їх функції. Давайте більш детально розглянемо положення ЦКУ разом з іншими нормативно-правовими актами, які врегульовують діяльність філій і представництв.

Реєстрація

Почнемо з процедури реєстрації. Відповідно до ст. 89 ЦКУ, до Єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету, а також інші відомості, встановлені законом. Відповідно до ст. 58 ГКУ, відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації. Відомості про відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання залучаються до реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом. Це підтверджує і Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»: відомості Єдиного державного реєстру містять дані про відокремлені підрозділи юридичної особи (які саме, розберемо більш детально нижче). Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі затвердженого підприємством положення про них.

Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону. Перед тим, як реєструвати філію та/або представництво, підприємство має пам'ятати, що відповідно до ст. 64 ГКУ, воно має погодити питання про розміщення таких підрозділів з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Тобто незважаючи на те, що у юридичних осіб є право створювати філії та представництва, не потрібно забувати про обов'язок погодження їх відкриття з відповідними органами місцевого самоврядування. Варто також пам'ятати про присвоєння назви в рамках реєстрації відокремленого підрозділу. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України №368/5, найменування відокремленого підрозділу має містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво») та вказувати на належність до юридичної особи, яка цей відокремлений підрозділ створила. По завершенню процедури реєстрації до основних відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі вносяться такі дані про її відокремлені підрозділи:

  • ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
  • найменування відокремленого підрозділу;
  • місцезнаходження відокремленого підрозділу;
  • види діяльності відокремленого підрозділу;
  • відомості про керівника відокремленого підрозділу та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
  • відомості про членів керівних органів;
  • відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи-правонаступника;
  • інформація для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти.

Отже, філія та представництво не є юридичними особами, і законодавець у всіх нормативно-правових актах, які врегульовують їх діяльність, додатково про це наголошує, а саме, що філія та представництво як відокремлені підрозділи юридичної особи не можуть бути окремо від неї зареєстровані, тому по факту є її невід'ємною частиною, хоча в плані територіальності розміщуються поза її місцезнаходженням задля виконання певних функцій та здійснення представництва юридичної особи, що є однією (але не останньою) з їх спільних ознак.

Функції

Основна різниця між філією та представництвом лише в їх функціях: філія здійснює всі або частину функцій юридичної особи, представництво ж здійснює лише захист інтересів юридичної особи. Залежно від цілей створення, філії та представництва можуть бути наділені майном юридичної особи, але варто звернути увагу, що юридично власником цього майна є саме юридична особа. Варто зауважити також, що філія та представництво не мають власних установчих документів, а діють на підставі затвердженого юридичною особою положення. Водночас філії та представництва мають власний персонал, але керівники їх, як зазначено в ЦКУ, виконують управлінські функції на підставі довіреності, виданої юридичною особою, яка може бути в будь- який час скасована. Варто звернути увагу, що відповідний керівник на підставі виданої довіреності діє від імені та в інтересах юридичної особи та на підставі затверджених нею положень, а не від імені філії або представництва.

Бухгалтерія і персонал

З приводу ведення бухгалтерського обліку, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підприємство самостійно може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік з наступним включенням його показників до фінансової звітності підприємства. Тобто філія та представництво можуть окремо від юридичної особи вести бухгалтерський облік, але, звісно, під її контролем. У тій же статті зазначено, що головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства, забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. Крім того, слід зазначити, що як філія, так і представництво мають окрему процедуру податкової реєстрації, а також сплачують місцеві податки за своїм місцезнаходженням. Крім того, обидва з вказаних відокремлених підрозділів мають право окремо від юридичної особи, яка їх створила, наймати персонал. Податковий кодекс України чітко вказує, що роботодавцем є не лише юридична особа, але й її філії та представництва. Отже, у трудових відносинах такі відокремлені підрозділи юридичної особи, як філія та представництво, виступають окремими суб'єктами та несуть обов'язки зі сплати заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.

Ліцензії

Окремо хотілося б зупинитися на питаннях ліцензування. У разі, якщо діяльність юридичної особи підпадає під ліцензування, ліцензія розповсюджується на відокремлені підрозділи, у межах яких юридичною особою планується провадження господарської діяльності (ст. 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»). Оскільки представництво, окрім захисту інтересів та представництва юридичної особи, не виконує інших функцій, положення згаданого Закону поширюються лише на філії, адже філія в повній мірі або частково здійснює господарську діяльність від імені юридичної особи.

Висновки

З викладеного можна зробити висновок, що у філій набагато більше функцій та повноважень, аніж у представництв. Філія може виконувати всі або частину функцій юридичної особи, здійснювати виробничо-господарські, торгові, експедиторські та будь-які інші функції, які передбачені її положенням (про філію) та не виходять за рамки її діяльності. Крім того, керівник філії на підставі виданої на його ім'я юридичною особою довіреності має право укладати від імені юридичної особи договори, вести переговори, представляти інтереси юридичної особи в суді та перед іншими суб'єктами владних повноважень так само, як і перед суб'єктами приватного права, встановлюючи нові контакти та ділові зв'язки. Тобто створення юридичною особою філій направлене на розширення свого функціонування, економічного впливу та на збільшення прибутків через ведення спільної діяльності. Представництво виключно представляє та захищає інтереси юридичної особи та не вправі займатися ніякою іншою виробничою чи комерційною діяльністю.

Тому в плані прибутковості юридичної особи, порівнюючи з філією, яка самостійно генерує прибуток, діяльність представництва має дещо витратний характер, оскільки воно [представництво] не заробляє кошти, але переслідує цілі, поставлені юридичною особою (в плані реклами, розвитку тощо). Інакше кажучи, якби в діяльності представництв не було економічної складової, їх би не створювали. Тому в плані здійснення функцій філія має набагато більше повноважень, ніж представництво, і може виконувати ті ж функції, що й представництво. Та якщо юридична особа не має на меті територіально розширювати свою діяльність, а лише хоче заявити про себе на новій території, створення представництва їй у цьому допоможе.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати