23 квітня 2020, 15:23

Посадові особи більше не уникатимуть відповідальності за ігнорування адвокатських запитів: законопроект

Вадим Семенов
Вадим Семенов адвокат АО ALGIZ, заступник голови Комітету захисту прав адвокатів Ради адвокатів Одеської області
Олександр Козлов
Олександр Козлов адвокат АО ALGIZ, заступник голови Ради адвокатів Одеської області

Статтею 59 Конституції України проголошується право кожного на професійну правничу допомогу. Статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема, забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат, із метою надання професійної правничої допомоги, має право отримувати інформацію та копії документів шляхом направлення адвокатського запиту до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

Водночас судова практика з розгляду справ про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за ненадання інформації у відповідь на адвокатський запит свідчить про недосконалість положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким врегульований порядок складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Нами був підготовлений текст законопроекту 3327, яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших законів. Ініціатором законопроекту виступив народний депутат України Андрій Костін.

Метою законопроекту є усунення прогалин законодавства, які давали можливість посадовим особам уникати відповідальності за ненадання інформації на адвокатські запити. Законопроект складався із урахуванням існуючої судової практики щодо розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, складених регіональними радами адвокатів.

Так, законопроектом пропонується визначити чіткий перелік відомостей, які повинен містити протокол про адміністративні правопорушення. Регіональним радам адвокатів надається право оскаржувати постанови суддів у справі про адміністративне правопорушення.

Основною новелою стала можливість складання протоколу без присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. В такому випадку законопроектом визначається обов’язок уповноваженої особи, яка складає протокол, направити особі, які притягається до відповідальності, пропозицію з’явитися до місця складання протоколу для його підписання.

Якщо особа не була присутня при складанні протоколу, її права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, зазначаються в протоколі, який надсилається такій особі за її місцем проживання або роботи, або служби.

До протоколу про адміністративне правопорушення, який був складений у відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, додаються докази направлення такій особі пропозиції прибути до місця складання протоколу для його підписання та одного примірнику протоколу про адміністративне правопорушення.

Ці норми направлені на усунення можливостей зловживання посадовими особами своїми правами повернення судами протоколів на доопрацювання з формальних підстав.

Крім цього, законопроектом пропонується значно збільшити розміри штрафів за ненадання відповіді, неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати